effektivare varuf rs rjning processbeskrivning version 1 05 2014 05 22 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Effektivare varuförsörjning Processbeskrivning Version 1.05 2014-05-22 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Effektivare varuförsörjning Processbeskrivning Version 1.05 2014-05-22

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Effektivare varuförsörjning Processbeskrivning Version 1.05 2014-05-22 - PowerPoint PPT Presentation


 • 265 Views
 • Uploaded on

Effektivare varuförsörjning Processbeskrivning Version 1.05 2014-05-22. Om denna processbeskrivning. Syfte : En branschgemensam vägledning för aktiviteter och informationsflöden vid varuförsörjning till byggarbetsplatser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Effektivare varuförsörjning Processbeskrivning Version 1.05 2014-05-22


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
om denna processbeskrivning
Om denna processbeskrivning
 • Syfte: En branschgemensam vägledning för aktiviteter och informationsflöden vid varuförsörjning till byggarbetsplatser
 • Målgrupp: Entreprenörer, installatörer, underentreprenörer, leverantörer, tillverkare, projektörer och systemleverantörer
 • Omfattning: Täcker försörjning av varor, såväl projektunika som stapelvaror
 • Tillämpning: Upp till parter att avgöra vilka delar av processen och dess informationsflöden som ska användas för vilka varugrupper och leverantörer
 • Kompletterande underlag: Standarden e-Build Supply för meddelanden och e-Build Label för etiketter
 • Avgränsning: Avser ej anläggningstransporter och maskintjänster, se standarden NeC
referensmodell f r effektivare varuf rs rjning till byggarbetsplatser
Referensmodell för effektivare varuförsörjning till byggarbetsplatser

Avtal material (AMA AF Köp)

Leverantör

Köpare av material, logistik och frakt

Avtal logistiktjänst (ABM07)

Juridiskt

gränssnitt

3PL

Avtal frakt (NSAB)

Speditör

Projektering

Leverantör

3PL

Godsavsändare

Kund

3PL

Godsmottagare

Leveransplats

Inköp

Process-

gränssnitt

Avrop

Leverans

Betalning

Projektör – Speditör – Transportör – 3PL

Avsändare

Standard-meddelan-den

Informations-

gränssnitt

Mottagare

System

System

Gränssnitt

Gränssnitt

slide4

Parter och juridiska gränssnitt

Typfall 1 och 2

L

E

V

E

R

A

N

T

Ö

R

E

N

T

R

E

P

R

E

N

Ö

R

1a) Avtal material och frakt

2a) Avtal material

P

R

O

J

E

K

T

Ö

R

S

P

E

D

I

T

Ö

R

2b) Avtal frakt

Avtal

1b) Avtal frakt

slide5

Parter och juridiska gränssnitt. Typfall 3: både köpare och säljare kan ha engagerat en 3PL

L

E

V

E

R

A

N

T

Ö

R

E

N

T

R

E

P

R

E

N

Ö

R

1) Avtal material

3

P

L

2a) Avtal logistik

2b) Avtal logistik

T

R

A

N

S

P.

T

R

A

N

S

P.

2b) Avtal

frakt

2b) Avtal

frakt

2b) Avtal

frakt

2b) Avtal

frakt

huvudprocesskarta
Huvudprocesskarta

Försörjningsprocessen

Huvudprocess

Delprocesser

Projekteringsprocess

Projek-tering

Inköps- och leverans-planering

Inköp

Inköpsprocess

Leverans- & packplanering

Avrop

Avropsprocess

Leveransprocess

Från leverantör

Under Transport

Ankomst

På bygge

Betalningsprocess

Fakturering betalning

slide8

Parter, processer och funktioner, övergripande beskrivning

Gränssnitt

Portalfunktioner

 • planering
 • orderhantering
 • etiketter
 • avisering
 • fakturor

webbformulär

e-Build

webbtjänster

EDI-meddelande

kollietiketter

Betalning

Projektering

Projektering

Inköp

Avrop

Leverans

 • tidsplan
 • leveransplan
 • avrop
 • avropssvar
 • Instruktion packning/ märkning
 • transport-instruktion
 • avvikelse-hantering
 • förfrågan
 • anbud
 • projektavtal
 • inköps-planering
 • leveransplan
 • packning
 • märkning
 • transport-bokning
 • leveransavi
 • lastning
 • lossning
 • avisering
 • mottagning
 • godkännande
 • produktdata
 • logistikdata
 • CAD-objekt
 • kalkyl
 • tidsplan
 • mängdning
 • fakturering
 • uppföljning
 • godkännande
 • betalning

8

slide9

Projekteringsprocessens aktiviteter. Entrepre-nör kan vara både byggföretag och installatör

Förutsättning; Avtal med byggherre finns liksom ramavtal med leverantörer och projektörer

Part hos entreprenör; Projektledare

Part hos projektör; Arkitekt, konstruktör m.fl.

Part hos leverantörer; Artikeladministratörer, konstruktörer m.fl.

Entreprenör

Projektör

 • Meddelandeutväxling
 • logistikdata
 • CAD-objekt
 • mängdförteckning
 • ritning
 • specifikation
 • samordning
 • tidsplan projektering
 • mängdning
 • kontraktskalkyl
 • produktions-kalkyl
 • produktions-tidsplan
 • Meddelandeutväxling
 • artikeldata
 • CAD-objekt
 • mängdförteckning

Leverantör

 • ritning
 • specifikation
 • mängdning
 • konsultation

9

delprocess projektering
Delprocess: Projektering

Projektör

4. Skapa underlag

1. Ta emot produktdata

6. Ta emot och uppdatera system

5. Skicka underlag

1. Ta emot produktdata

3. Planera uppdrag

2. Tillhandahålla projekterings-anvisning

Entreprenör

Underlag godkända?

Till DP Leveranspla-nering, Inköp och Avrop

 • Start av process
 • Nytt projekt

Ja

Nej

Material-

leverantör

Produkt-

databas

 • Input från extern process uppdatering av produkt-data
slide12

Inköpsprocessen, aktiviteter

Förutsättning; Ramavtal och SOP finns samt försörjningsstrategi för projektet, t.ex. 3PL eller ej.

Part hos entreprenör; Inköpare

Part hos leverantör; Leveransplanerare etc

Inköp entreprenör

Leverantör

 • Meddelandeutväxling
 • leveransplan
 • förfrågan (ej EDI)
 • anbud (ej EDI)
 • komplettering (ej EDI)
 • accept/avslag (ej EDI)
 • projektinformation
 • övergripande pack- och leverans-instruktion (ej EDI)
 • Katalog
 • inköpsplan
 • förfrågan
 • projekt-anbud
 • avstämning logistik
 • projektavtal
 • projektanbud
 • komplettering
 • avstämning logistik
 • inköps- och produktions-planering
 • pris- och artikel-info överförs

12

delprocess ink ps och leveransplanering
Delprocess: Inköps- och leveransplanering

Entreprenör

inköp

2. Planera leveranser

1. Skapa inköpsplan

 • Delprocess Projek-tering

Till DP Inköp

delprocess ink p
Delprocess: Inköp

Entreprenör

Projekt-avtal behövs?

Anbud accep-teras?

3. Skicka anbud

2. Skapa projektanbud

4b. Begära komplettering

4a. Granska anbud

1. Skapa förfrågan

5a. Avslå anbud

5b. Acceptera anbud

6. Ta emot besked

4c. Komplet-tera anbud

Anbud komplett?

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Till DP Avrops-processen

 • Delprocess Inköps- och leverans-planering

Leverantör

Projektavtal

Till DP Leverans-och packplanering

slide17

Avropsprocessen, aktiviteter

Förutsättning; Avtal samt inköps- och leveransplan finns

Part hos entreprenör; Utsedd leveransplanerare, arbetsledare, platschef, ledande montör

Part hos leverantör; Ordermottagare, leveransplanerare etc

Byggprojekt

Leverantör

 • Meddelandeutväxling
 • leveransplan
 • order (avrop)
 • orderbekräftelse
 • inköps- och produktions-planering
 • ordersvar
 • avvikelse-hantering
 • definiera leveransdelar
 • tidssätta leveransdelar
 • uppdatera leveransdelar
 • leveransplan
 • lägga order
 • hantera avvikelser
 • packnings- och märknings-instruktion

3PL

 • Meddelandeutväxling
 • leveransplan
 • order (avrop)
 • orderbekräftelse
 • planering
 • ordersvar
 • avvikelse-hantering

17

delprocess avropsprocessen leverans och packplanering
Delprocess: Avropsprocessen, leverans- och packplanering

Entreprenör

Ja

2 Skicka leverans- och packplan

3. Ta emot leveransplan

1. Planera leverans

4. Uppdatera planering

Nej

Ändrad plan?

 • Delprocess Inköp

Till del-process Avrop

Leverantör

Avvikelse?

Nej

Ja

delprocess avrop
Delprocess: Avrop

Entreprenör

 • Delprocess Leverans- och pack-planering

2a. Hämta saldo

2b. Skicka order

3. Hantera order

5. Skicka bekräftelse

4. Ta emot och granska bekräftelse

1. Fastställa behov

Till delprocess Ändringshantering

Avropsbekräftelse överensstämmer?

Behov av saldo?

Nej

Nej

Ja

Ja

Leverantör / 3PL

Till DP Från leverantör

Lagersaldo

delprocess avrops ndring
Delprocess: Avropsändring

Entreprenör

Till delprocess Från leverantör

Acceptera ändring?

5. Skicka uppdaterad avrops-bekräftelse

2. Makulera avrop

4. Ta emot ändrings-besked

3. Skapa ändrings-besked

1b. Ändrat behov

1a. Ändrat avrop

Ja

Nej

Makulera avrop?

Till DP Avrop

Behov av nytt avrop?

Ja

Ja

 • Delprocess Avrop (entrepre-nör)

Nej

Nej

Leverantör

 • Delprocess Avrop (leverantör)

Ärende avslutat

Ja

Makulera avrop?

Nej

 • Delprocess Från leverantör
delprocess manuell order t ex telefon
Delprocess: Manuell order, t.ex. telefon

Entreprenör

1. Material beställs manuellt

3. Bekräfta order

4. Skapar avrop

2. Order registreras

Acceptera bekräftelse?

Ja

Till delprocess Från leverantör

Nej

 • Delprocess Inköp

Till delprocess Avropsändring

Leverantör

slide26

Från leverantör, aktiviteter

Förutsättning; Fastställt avrop

Part hos entreprenör; Arbetsledare, platschef, ledande montör (varierar)

Part hos leverantör; Lager, utlastning, logistik

Leverantör eller 3PL

Byggprojekt

 • packning
 • märkning
 • lastordning
 • avvikelsehantering
 • leveransavisering
 • transportinstruktion
 • lastning
 • Meddelandeutväxling
 • leveransavisering
 • hantera avvikelser
 • förbereda godsmottag-ning

Transportör

 • Meddelandeutväxling
 • bokning
 • bokningsbekräftelse
 • transportinstruktion
 • lasta
 • scanna etiketter

26

delprocess fr n leverant r
Delprocess: Från leverantör

Mottagare

Entreprenör eller 3PL

9. Slutplanera och hämta gods

6. Skicka transport-instruktion

2. Ta emot bokning

8. Planera mottagning

7. Skicka leverans-avisering

4b. Beslut om ändring

3. Planera och bekräfta bokning

4a. Uppdatera bokning

1a. Preliminär-boka transport

1b. Planera och boka transport

5. Förbereda gods

Till DP Ankomst

Speditör

Transportör

Till DP Under transport

Ja

Avisera vid mottagar-frakt?

Nej

Avsändare

Leverantör eller 3PL

Ändring påverkar mottagaren?

Preliminär-bokning?

Till Avrops-ändring

Ja

Ja

Nej

Ja

Preliminär-boka kapacitet?

Nej

Bokning Ok?

Ja

Nej

Nej

 • Delprocess Avrop

Nej

Fast bokning?

Ja

delprocess plockning packning och m rkning baserat p avrop
Delprocess: Plockning, packning och märkning baserat på avrop

Entreprenör

5. Skapa transport-etikett

4. Skapa e-BuildLabel kollietikett pall

1a. Plocka, märka

43 Skapa kollietikett

2. Skapa e-BuildLabelprodukt-etikett

1b. Plocka

 • Delprocess Avrop

Leverantör

Nej

e-BuildLabel?

Till Delprocess Från leverantör

Ja

e-Buildlabel produktetikett?

Del av pall?

Nej

Nej

Ja

Ja

delprocess fr n leverant r via 3pl som arbetar t mottagaren
Delprocess: Från leverantör via 3PL som arbetar åt mottagaren

2. Arrangera leverans

3. Skicka saldon

4. Uppdatera saldon

1. Skapa utleverans-order

Mottagare

Till delprocess Avrop

 • Delprocess Leverans- och pack-planering

3PL

Till delprocess Från leverantör

Ansvar att fylla på?

Nej

Till delprocess Avrop

Ja

Ja

Nej

Aktuellt att skicka saldo?

slide33

Under transport, aktiviteter

Förutsättning; Leveransvillkor, ABM, NSAB m.fl.

Part hos entreprenör; Arbetsledare, platschef, ledande montör

Part hos leverantör; Order- och leveransmottagare

Part hos speditör; Trafikledning, förare

Leverantör eller 3PL

Byggprojekt

 • leveransbevakning
 • uppföljning
 • hantera avvikelser
 • leverans-bevakning
 • planering mottagning
 • hantera avvikelser
 • Meddelandeutväxling
 • ankomstavisering
 • avvikelseavisering
 • leveranskvitto (POD)

Speditör - Transportör

 • scanna kollietiketter
 • följa upp
 • avisera

33

delprocess under transport
Delprocess: Under transport

Mottagare

Byggprojekt eller 3PL

6b. Uppdaterad leverans

3. Ankomst-avisera

6a. Planera om lossning

5. Avisera avvikelse

4. Planera lossning

1. Starta transport- uppdrag

7. Ankomma leverans-adress

2a. Genomföra uppdrag

2b. Bevaka leverans

2b. Bevaka leverans

Till DP Ankomst

Speditör

Transportör

Avvik-else?

Ja

Nej

 • Delprocess Från leverantör

Avsändare

slide36

Ankomst bygge/3PL, aktiviteter

Förutsättning; Pågående leverans

Part hos entreprenör; Godsmottagare (arbetsledare, platschef, ledande montör)

Part hos speditör/transportör; Trafikledning, förare

Part hos leverantör; Leveransbevakare

Transportör

Byggprojekt/3PL

 • lossa
 • scanna kollinummer
 • leverans-besked
 • Meddelandeutväxling
 • Leveransbesked
 • ta emot gods
 • scanna kollinummer
 • godkänna leverans
 • reklamations-hantering
 • uppdatera om ankommen leverans

Leverantör eller 3PL

 • leveransbevakning
 • uppföljning

36

delprocess ankomst byggarbetsplats
Delprocess: Ankomst byggarbetsplats

Mottagare

Leverans till fel arbetsplats

Typ av fel

Transportfel

Ja

7b. Hantera reklamation

1. Ankomma byggarbets-plats

4. Rapportera leverans

5. Ta emot leverans-besked

2. Motta leverans

6b. Reklamera transport

7a. Hantera reklamation

6c. Meddela transportör

3. Uppdatera avrop

6a. Reklamera leverans

Leverans OK?

Produktfel

Nej

Till DP På bygge

Ja

Speditör

Transportör

Till DP Fakturera

 • Delprocess Under transport

Avsändare

Leverantör eller 3PL

Till DP Fakturera

slide39

På bygge, aktiviteter

Förutsättning; Godkänd leverans

Part hos entreprenör; Arbetsledare, platschef, montör, byggarbetare

Byggprojekt

Byggnadsarbetare/UE/bärarlag

 • Meddelandeutväxling
 • intern avisering (ej EDI)
 • intern-leverans
 • avisering
 • scanning
 • avvikelsehantering
 • uppackning

39

delprocess p byggarbetsplats
Delprocess: På byggarbetsplats

Byggnadsarbetare

Bärarlag

Underentreprenör

1. Avisera internt

3. Ställa på plats

2. Ta emot uppdrag

4. Packa upp

5. Montera

Till fakturaprocess

InnehållOK?

Ja

Nej

Entreprenör

internlogistik

Till reklamations-process

 • Delprocess Ankomst byggarbets-plats
slide42

Fakturering och betalning, aktiviteter

Förutsättning; Ramavtal finns

Part hos entreprenör; Arbetsledare, platschef, ledande montör (varierar)

Part hos leverantör/speditör; Leveransbevakare, kundreskontra

Entreprenör

Leverantör och/eller 3PL

 • Meddelandeutväxling
 • faktura
 • faktura-hantering
 • avvikelse-hantering
 • redovisning
 • uppföljning
 • betalning
 • fakturera
 • avvikelsehantering

Transportör

 • Meddelandeutväxling
 • debiteringsbesked
 • fraktfaktura
 • fakturera
 • avvikelsehantering

42

delprocess fakturering och betalning
Delprocess: Fakturering och betalning

5. Betala

2. Ta emot och granska

3b. Hantera reklamation

4. Avsluta avrop

3a. Reklamera

1. Skapa faktura

Entreprenör

Ja

Godkänns?

Nej

Leverantör

 • DP Ankomst

Uppdrag klart

Ö.k. om kredit?

Nej

Ja

informationsmodell med f reskrivande led under projekteringsprocessen utkast
Informationsmodell med föreskrivande led under projekteringsprocessen Utkast

Operatör

BIM molntjänst

Artikeldata, BIM-objekt

CAD

Projektör

Artikeldata,

BIM-objekt

Artikeldata

Logistikdata

Mängdförteckning

Artikel-

data

PDM

MPS

Lager

Order

Kalkyl

Produktion

Logistik

Inköp

Artikeldata, BIM-objekt

Entreprenör

Tillverkare

45

informationsfl de varuf rs rjning mellan k pare och s ljare enligt standarden e build supply
Informationsflöde varuförsörjning mellan köpare och säljare enligt standarden e-Build Supply

Katalog *

Leveransplan

Leve-

ran-

tör

Order

Bekräftelse

Entre-prenör

Leveransavisering

Faktura**

* Katalog enligt standarden NeB från BEAst

** Faktura enligt SMSI från BEAst

Meddelandena kan även utväxlas med 3PL då detta är aktuellt

46

informationsfl de varuf rs rjning mellan spedit r avs ndare och mottagare
Informationsflöde varuförsörjning mellan speditör, avsändare och mottagare

Handelsmeddelanden

Leveransplan, Avrop, Bekräftelse, Avisering

Bokning *

Av-sän-dare

Leve-rantör / 3PL

Spe-ditör

Mot-tagare

Entre-prenör / 3PL

Bekräftelse *

Ankomst-avisering

SMS

Mail

Transport-instruktion *

Avvikelse-besked

Avvikelsebesked

Leveransbesked

Faktura *

* Dessa meddelanden kan beroende på avtalets utformning i stället skickas mellan speditör och mottagare

47