1 / 42

CENTRAL PARK NEW YORK

CENTRAL PARK NEW YORK. Central Park este un parc urban public, amplasat pe o suprafaţă de 341 ha în districtul metropolitan al New York-ului.

Download Presentation

CENTRAL PARK NEW YORK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. CENTRAL PARK NEW YORK

  2. Central Park este un parc urban public, amplasat pe o suprafaţă de 341 ha în districtul metropolitan al New York-ului. Are formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 4000m x 800 m. Este de două ori mai mare decât statul Monaco şi de aproape 8 ori mai mare decât statul Vatican. Cu circa 25 milioane de vizitatori anual este celmai vizitat parc din SUA. Deşi parcul Fairmount din Philadelphia este de 10 ori mai mare, Central Park are de 10 mai mulţi vizitatori. Apărând în numeroase filme şi emisiuni de televiziune, a devenit unul dintre cele mai faimoase parcuri din lume. Este administrat de firma privată Central Park Conser-vancy, pe baza unui contract cu Departamentul de Parcuri şi Timp Liber al metropolei.

More Related