solucions inform tiques per a l empresa serdipsa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Solucions informàtiques per a l’empresa SERDIPSA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Solucions informàtiques per a l’empresa SERDIPSA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9
colin-vega

Solucions informàtiques per a l’empresa SERDIPSA - PowerPoint PPT Presentation

109 Views
Download Presentation
Solucions informàtiques per a l’empresa SERDIPSA
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Solucions informàtiques per a l’empresa SERDIPSA Grup 7 PESBD

  2. Índex • Objectius i característiques del projecte • Funcionament de l’empresa SERDIPSA • Automatització actual de l’empresa • Solucions proposades • Com portarem a terme el projecte? • L’equip de treball • Planificació temporal • Planificació econòmica

  3. Objectius i característiques del producte: Serveis que ofereix l’empresa SERDIPSA • Transport de productes (3 modalitats): • Comanda puntual • Contracte a preu fix • Contracte periòdic • Contractació per internet (només per a grans clients) • Recollida dels paquets allà on indiqui el client

  4. Objectius i característiques del producte: Automatització actual de l’empresa (1) Suport informàtic amb el que compta l’empresa • Fulls de càlcul per a gestionar la informació: clients, comandes, serveis realitzats... • Sistema web amb: • Informació sobre l’empresa • Servei de peticions on-line a través de XML (que es carrega automàticament als fulls de càlcul) • Programa matemàtic d’optimització lineal que serveix de suport per a la planificació dels transports. Processos que l’empresa duu a terme de forma manual Planificació dels transports: assignació de cada paquet a un vehicle i disseny d’una ruta a seguir diàriament per cada vehicle. Contractació temporal de vehicles addicionals per a puntes de servei. Enregistrament de peticions de petits clients Control d’entregues i recollides dels paquets que es transporten Activitats específicament manuals: càrrega i descàrrega física dels paquets al camió (no hi ha possibilitat d’informatitzar-les)

  5. Objectius i característiques del producte: Automatització actual de l’empresa (2) Perjudicis que suposa a l’empresa la falta d’automatització • Poca optimització i pèrdua d’eficiència en: • La planificació dels transports • L’enregistrament de peticions. • Problemes de fiabilitat en la confirmació de rebuda i entrega dels productes • Inexistència d’un seguiment personalitzat i a temps real dels productes. Falta un sistema informàtic comú que aprofiti les possibles sinergies entre els diferents àmbits

  6. Objectius i característiques del producte: Solucions proposades • Planificació automàtica del transport de comandes • Gestió informatitzada de les comandes i contractes • Sistema generalitzat de peticions on-line • Seguiment personalitzat de qualsevol producte que transporta l’empresa

  7. Com portarem a terme el projecte? L’equip de treball Cap de projecte (1) Adrià Ramirez Dissenyadors (4) Antoni Silvestre Vicente Escandell Expert en disseny d’interfícies web (1) Analistes (2) Rafel Jaume Eduard Mateu Programadors (4) Provadors (2) Instal·lador (1) Formador(1) Total: 16 persones

  8. Com portarem a terme el projecte? Planificació temporal Total: 5 mesos i mig

  9. Com portarem a terme el projecte? Planificació econòmica • Cost de desenvolupament del software • Cost del hardware necessari: Total: 530180 €