SANAT DALLARI - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SANAT DALLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SANAT DALLARI

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
SANAT DALLARI
383 Views
colin-gates
Download Presentation

SANAT DALLARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SANAT DALLARI HAZIRLAYAN: Ece BAŞYAZICI

 2. SANAT NEDİR? Sanat kendimizi ifade etme yolarından biridir.Sanat,bir duygunun anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır.

 3. FARKLI SANAT DALLARI HEYKEL DANS MÜZİK RESİM BALE OPERA TİYATRO FOTOĞRAFÇILIK PANDOMİM

 4. MÜZİK Müzik en genel tanımı ile sesin biçim ve devrim kazanmış hâlidir. Başka bir deyiş ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur.

 5. MÜZİK NEDİR? Müzik, duygu ve düşünceleri ifade eden seslerin düzenlenmiş sanatıdır. Müzik bir sanat dalı olduğu kadar da bir bilimdir.

 6. MÜZİĞİN ÖZELLİKLERİ Temel olarak dört ana unsurdan oluşur: Diklik (frekans), yoğunluk, süre ve tını.

 7. DİKLİK Diklik, bir sesin ne kadar ince ya da kalın olduğunu ifade eder.

 8. YOĞUNLUK Yoğunluk, bir sesin gürlüğünü ifade eder.

 9. SÜRE Süre, bir sesin ne kadar sürdüğünü ifade eder. Müzikte ikinin katları biçiminde ifade edilir ancak nota değerlerinin yanlarına konan noktalar sürenin kendi değerinin yarısı kadar daha uzamasını sağlar.

 10. TINI Tını, sesleri ayırt etmeyi sağlayan özelliğidir. Dört özellik içinde en karmaşık olan özellik budur. Tını, sesin yapısına bağlı olarak değişir.

 11. SANATÇILAR Wolfgang Amadeus MOZART Antonio VİVALDİ FohannSebastian BACH

 12. WOLFGANG AMADEUS MOZART Mozart bir klasik dönem bestecisidir. Avusturyalı bir bestecidir. Eşsiz müziği ile MOZART insanlara daima yaşam sevincini aşılamıştır. Mozart 35 yaşında hayatını kaybetti. Mozart hayatını kaybettikten sonra onun için ”AMADEUS” adında bir film çekildi. Bu filmde Mozart’ın hayatını anlatılıyordu. Şu anda dinlediğiniz şarkı Ala Turca (Türk Marşı)

 13. Antoniovivaldi 1978 yılında Venedik (İtalya)’da doğdu. İtalyan bir bestecidir. Kemancıdır. ÖNEMLİ ESERLER Keman için La MinorConcerto’su ve bunun gibi pek çok concerto yazmıştır. Dört mevsim eseri orkestra için yazdığı en önemli eserlerdendir.(İlkbahar, yaz, sonbahar ve kışı anlatır.)

 14. Johann Sebastian BACH 1685yılında Almanya’da doğdu. Alman bir bestecidir ve kilise müzisyenidir. Çok sesli müziğin bu günkü ulaştığı nokta da en büyük pay Bach’ındır. Bach piano için bir çok concerto yazmıştır.

 15. KAYNAKÇA www.connect.enka.k12.tr:8080 www.msxlabs.org tr.wikipedia.org images.google.com ALTIN KLASİKLER KOLEKSİYONU(KİTAP) www.canfarde.org

 16. SYLAYTIMI İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. UMARIM BU SLAYTTAN BİLGİLER ÖĞRENMİŞSİNİZDİR!