slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Przygotowanie do organizacji egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r. Wałbrzych 6 października 2011r. Wrocław 11 października 2011r. Opole 7, 12 października 2011r. Cel:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.' - colette-collins


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Przygotowanie do organizacji

egzaminu gimnazjalnego w 2012 r.

Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Wałbrzych 6 października 2011r.

Wrocław 11 października 2011r.

Opole 7, 12 października 2011r.

slide2

Cel:

Zapoznanie z wynikami egzaminu przeprowadzonego w 2011r.

Zapoznanie z formami przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012

Przekazanie informacji i materiałów do przygotowania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012

slide3

Program konferencji:

 • Egzamin gimnazjalny w 2011 roku – wyniki, problemy, pytania.
 • Egzamin gimnazjalny w roku 2012.
 • Przypomnienie nowych uregulowań prawnych.
 • Aktualne procedury obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012.
slide4

5.Przygotowanie do organizacji egzaminu w 2012r.

 • aktualizacja danych szkoły
 • zebranie dokumentów w sprawie koniecznych dostosowań
 • zgłoszenie uczniów do egzaminu (Hermes)
 • weryfikacja danych uczniów w serwisie dyrektora szkoły
 • składanie wniosków o zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego
slide5

6. Harmonogram prac w szkole 7. Sposoby dostosowań warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego 2011/2012

slide6

Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 20 sierpnia 2010r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

slide7

Zmiany od 1 września 2011r.

 • egzamin gimnazjalny obejmuje wymagania ustalone

w podstawie programowej kształcenia ogólnego

slide8

Zmiany od 1 września 2011r.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części

 • humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
 • matematyczno – przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
 • z języka obcego nowożytnego
slide9

Zmiany od 1 września 2011r.

Część pierwsza i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut

Część trzecia egzaminu na poziomie podstawowym trwa 60 minut, część trzecia na poziomie rozszerzonym trwa również 60 minut.

slide10

Zmiany od 1 września 2011r.

Część trzecia egzaminu na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów (wymagania na poziomie III.0.)

Część trzecia na poziomie rozszerzonym obowiązkowa dla wszystkich uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obowiązkowego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego (w tej części - wymagania na poziomie III.1.) – mogą do niej przystąpić uczniowie, którzy w gimnazjum nie kontynuowali nauki wybranego języka obowiązkowego na podbudowie wymagań określonych dla szkoły podstawowej

slide11

Zmiany od 1 września 2011r.

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obowiązkowego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – mogą do niej przystąpić na wniosek rodziców

slide12

Zmiany od 1 września 2011r.

Rodzice ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego -

w deklaracji należy podać informację o zamiarze przystąpienia do części trzeciej na poziomie rozszerzonym ucznia, który nie ma takiego obowiązku

slide13

Zmiany od 1 września 2011r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu

 • języka polskiego
 • historii i wiedzy o społeczeństwie
 • matematyki
 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
 • języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli uczeń przystępował do części trzeciej na poziomie rozszerzonym
slide14

24 kwietnia 2012r.

część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

ZADANIA ZAMKNIĘTE

rozpoczęcie o godzinie9.00, czas trwania60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 20 minut

część humanistyczna z zakresu języka polskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE

rozpoczęcie o godzinie 10.45, czas trwania90 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 45 minut

slide15

25 kwietnia 2012r.

część matematyczno-przyrodniczaz zakresu przedmiotów przyrodniczych

ZADANIA ZAMKNIĘTE

rozpoczęcie o godzinie9.00, czas trwania60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 20 minut

część matematyczno-przyrodniczaz zakresu matematyki

ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE

rozpoczęcie o godzinie 10.45, czas trwania90 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 45 minut

slide16

26 kwietnia 2012r.

część z języka obcego na poziomie podstawowym

ZADANIA ZAMKNIĘTE

rozpoczęcie o godzinie9.00, czas trwania60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 20 minut

część z języka obcego na poziomie rozszerzonym

ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE

rozpoczęcie o godzinie 10.45, czas trwania60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 30 minut

slide17

Zmiany od 2018r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w części rozszerzonej brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

slide18

Wydruk z danymi szkoły – do 15 października 2011r.

należy przesłać do OKE również w przypadku,

gdy dane są kompletne i poprawne

slide19

Zebranie dokumentacji uprawnień do dostosowania warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu –

do 15 października 2011r.

slide20

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 17 listopada 2010r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

slide21

Dostosowanie, na podstawie wskazań rady pedagogicznej, warunków przeprowadzania egzaminugimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów (słuchaczy), posiadających:

slide22

opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, w czasie, gdy uczeń uczęszczał do szkoły podstawowej lub gimnazjum

slide23

opinię w sprawie przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną

slide26

pozytywną opinię rady pedagogicznej w sprawie w sprawie przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

slide27

Dostosowanie, na podstawie wskazań radypedagogicznej, warunków i formy przeprowadzania egzaminu uczniaposiadającego

orzeczenie o potrzebie kształceniaspecjalnego

slide28

Zmiany w sposobach dostosowywania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

slide30

Weryfikowanie danych ucznióww internetowym serwisie informacyjnym dyrektora szkoły2 – 9 stycznia 2012r.

Zweryfikowane listy z danymi uczniów opatrzone pieczątkami i podpisem dyrektora przesłać do OKE do 16 stycznia 2012r.

slide31

Zwolnienia ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego

www.oke.wroc.pl/sprawdzian/organizacja

www.oke.wroc.pl/egzamin gimnazjalny/organizacja

Rozpatrywanie wniosków od stycznia 2012