panelov domy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Panelové domy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Panelové domy

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Panelové domy - PowerPoint PPT Presentation

cole
154 Views
Download Presentation

Panelové domy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Panelové domy

  2. Panelové domy • Nabídka instalace solárního systému • ZDARMA!!! • Levnější energie • Nabídka peněz za pronájem (250 000 Kč) • Po určité době přechod vlastnictví solárního systému na majitele nemovitosti • 2 MODELY

  3. Modelový příklad • Panelový dům 8 pater, 32 bytů, 2600 m2 • Spotřeba tepla na vytápění 190 MWh = 700 GJ • Spotřeba tepla na ohřev TV 170 MWh = 600 GJ • Průměrná cena tepla v roce 2011 530 Kč (480 Kč bez DPH) • Roční platba za energie 685 000 Kč (620 000 Kč bez DPH) • Instalace solárního systému pro pokrytí cca 40% energií • Parametry solárního systému: • 400 m2 absorpční plochy (cca 500 m2 plochy na střeše domu) • 8 m3 akumulačních nádrží • Vakuové kolektory s vyšší účinností a lepším celoročním využitím • Regulace s internetovým připojením – možnost sledovat chování systému online • Automatický bezúdržbový systém s celoročním provozem • Roční produkce energie 170 MWh = 600 GJ / 330 000 Kč (300 000 Kč bez DPH)

  4. Obchodní potenciál • Bezkonkurenční systém na trhu. • Běžná cena solárních systémů na trhu je cca 13 – 18 tis. Kč za instalovaný 1m2 solárního pole. (400 x 15 = 6 mil Kč) • Projekt nepotřebuje pro své fungování dotace ani umělou podporu. Díky tomu mu nehrozí zastavení či změna parametrů v budoucnu. Případná dotace může systému jen pomoci. • Nabídka 2 modelů pro zájemce. • Předpokládá se pronájem střechy a technického zázemí. • Smlouva o prodeji tepla za zvýhodněnou cenu. • Cena tepla je stanovována vždy vzhledem k aktuální ceně tepla.

  5. Model 1 • Pronájem střechy na dobu 25 let. • Jednorázová platba za pronájem střechy 250 000 Kč. • Po celou dobu dodávka energie vyrobené ze solárních kolektorů o 10% levněji než je aktuální cena energie. • Po 25 letech se majitelem solárního systému stává majitel nemovitosti (společenství vlastníků) a mají tak vyrobenou energii nadále zdarma.

  6. Model 2 • Pronájem střechy na dobu 25 let za symbolickou 1Kč ročně a dodávka energie ze solárního systému za aktuální cenu mínus sleva dle následující tabulky.

  7. Cena tepla • Následující tabulka předpokládá meziroční růst ceny energií o 5% (včetně inflace). • Současná politika ceny tepla (prolomení těžebních limitů uhlí, nedostatek biomasy) polemizuje s mnohem většími čísly). • Např. teplárna v Č. Budějovicích zdražila teplo v roce 2011 o 9,24% oprotiroku2010.