hvad g r naboen bedre n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvad gør naboen bedre? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvad gør naboen bedre?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25
cole-moody

Hvad gør naboen bedre? - PowerPoint PPT Presentation

87 Views
Download Presentation
Hvad gør naboen bedre?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvad gør naboen bedre? Dyk ned i tallene og overhal naboen – eller dig selv Erik Maegaard, VFL, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

 2. Overhal naboen eller dig selv? • Sammenligning af årsrapporter • Højeste og laveste ”økonomiske resultat” • Forskellige resultater i planteproduktionen • Hvad gør de gode godt? • Oplæg til diskussion

 3. Regnskaberne i 2009 viste:

 4. Regnskaberne i 2009 viste:

 5. Regnskaberne i 2009 viste:

 6. Regnskaberne i 2009 viste:

 7. Regnskaberne i 2009 viste: Forskel i dækningsbidrag = 5.000 kr. pr. ha

 8. Regnskaberne i 2009 viste: Forskel i kapacitetsomkostninger = 2.800 kr. pr. ha

 9. Regnskaberne i 2009 viste: Forskel i resultatet af primær drift = 8.500 kr. pr. ha

 10. Regnskaberne i 2009 viste:

 11. Regnskaberne i 2009 viste: Forskel i driftsresultat = 8.800 kr. pr. ha

 12. Planteproduktion og driftsgren

 13. Planteproduktion og driftsgren

 14. Planteproduktion og driftsgren

 15. Planteproduktion og driftsgren Forskel i dækningsbidrag = 1.500 kr. pr. ha

 16. Planteproduktion og driftsgren

 17. Når analysen er gennemført! • Analyse af opnåede resultater • Vise, hvor andre opnår bedre resultater • Vise, hvor du selv opnår gode resultater • Dyk ned bag tallene

 18. Case 1 • Fokuserer på at arbejdet udføres optimalt • Faste samhandelspartnere - fremavl mv. • Ikke større formelle aftaler med foderstof • Konsoliderer, når der er mulighed for det • Anvender rådgivere, der ved noget om det, han arbejder med

 19. Case 2 • Leverer halm af supergod kvalitet til kraftvarme • Sikrer sig dermed en meget god pris • Maskiner af god kvalitet, så arbejdet er topprofessionelt udført • Ikke planer om vækst for vækstens skyld

 20. Andre forhold: • Ydre forhold • Areal og arrondering • Jordbund og klimatiske betingelser • Vandingsmuligheder • Kontrakter og produktionsrettigheder • Priser hos leverandør • …………………….

 21. Andre forhold: • Indre • Maskiner og maskinkapacitet • Kornlagre og tørring • Kontrakter og produktionsrettigheder • Eget foder til f.eks. svineproduktion • Priser hos leverandør • Lager, der kan sælges på rette tidspunkt • …………………….

 22. Konklusion I • Fokusér på de centrale produktioner • Bliv bedre på disse områder • Erkend, hvor du ikke er god • og få andre, der er bedre, til at løse opgaven • Opnå tillidsforhold til samarbejdspartnere

 23. Konklusion II • Beslutninger med vidtrækkende økonomiske konsekvenser kræver: • Præcise og omhyggelige analyser, der forklarer og understøtter • hvor man især kan gøre noget • hvor det giver ”pote” at gøre noget • Er det mavefornemmelsen, der skal styre beslutningerne?

 24. Slå naboen eller dig selv? • Husk: • Kendskab giver fokus • Fokus giver resultater • Bliv bedre, hvor du er god, og få andre til at løse de opgaver du ikke er god til.

 25. Tak for opmærksomheden