isang interaktibong pagsusulit sa wika at panitikan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Isang Interaktibong pagsusulit sa wika at panitikan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Isang Interaktibong pagsusulit sa wika at panitikan

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 111
colby

Isang Interaktibong pagsusulit sa wika at panitikan - PowerPoint PPT Presentation

4000 Views
Download Presentation
Isang Interaktibong pagsusulit sa wika at panitikan
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IsangInteraktibongpagsusulitsa wika at panitikan

 2. PANUTO: • Sagutanangmgakatanungangnakapaloobsabawatbilangsa “Talaturuan ng mgaTanong”. • Isulatsaisangkapatnapapelanginyongnagingmgakasagutan at angkabuuan ng inyongnagingpuntos. • Kung kayo ay nagkamali, maarininyongbalikanangtanongupangmasuriangtamangkasagutanngunitanginyongunangkasagutananginyongitatala.

 3. PAKAKATANDAAN: Magingsa pagtala ng inyong mga kasagutan. Hindi ang dami ng inyong puntos kundi ang ng inyong natutunan.  TAPAT SUKATAN LAWAK

 4. Simulanna natin! Galingan mo!

 5. TALATURUAN NG MGA TANONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 6. 1 Sa anong batas ibinatay ang panahon ng Komonwelt? a) Philippine Autonomy Act b) Batas Tydings-Mcduffie c) MalasarilingPamahalaan d) Batas Jones

 7. Magaling! May tama ka! Kasunodnatanong

 8. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 9. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 10. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 11. 2 Kailan itinatag ang panahon ng Komonwelt? a) 1928 hanggang 1930 b) 1935 hanggang 1946 c) 1947 hanggang 1950 d) 1955 hanggang 1958

 12. Magaling! May tama ka! Kasunodnatanong

 13. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 14. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 15. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 16. 3 Ang Panahon ng Komonwelt ay sinasabing Malasariling Pamahalaan sa ilalim ng pamamahala ni: a) Manuel Roxas b) Fidel Ramos c) Ferdinand Marcos d) Manuel L. Quezon

 17. Magaling! May tama ka! Kasunodnatanong

 18. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 19. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 20. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 21. 4 Isang akdang tuluyan na nag-iiwan ng isang impresyon o kakintalan sa mambabasa. a) MaiklingKwento b) Talambuhay c) Talumpati d) Sanaysay

 22. Magaling! May tama ka! Kasunodnatanong

 23. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 24. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 25. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 26. 5 Sino angtinaguriang “Ama ng Maikling Kwento”? a) Severino Reyes b) Edgar Allan Poe c) Antonio Luna d) PascualPoblete

 27. Magaling! May tama ka! Kasunodnatanong

 28. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 29. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 30. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 31. 5 Ito ang kapana-panabik na bahagi sa maikling kwento. a) Tunggalian b) Kasukdulan c) Banghay d) Wakas

 32. Magaling! May tama ka! Kasunodnatanong

 33. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 34. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 35. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 36. 6 Sa bahaging ito malalaman kung lubusang nagtagumpay o hindi ang mga hangarin ng pangunahing tauhan. a) Wakas b) Simula c) Kakalasan d. Tunggalian

 37. Magaling! May tama ka! Kasunodnatanong

 38. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 39. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 40. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 41. 7 Sakwento ng ___________ pinag-uusapan ang mga salaysaying hindi kapanipaniwala. a) Katatakutan b) Katatawanan c) Kababalaghan d) Sikolohiko

 42. Magaling! May tama ka! Kasunodnatanong

 43. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 44. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 45. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 46. 8 Sa kwento ng ___________, nasa balangkas ng pangyayari ang interes ng kwento. a) Madulangpangyayari b) Pakikipagsapalaran c) Sikolohiko d) Tauhan

 47. Magaling! May tama ka! Kasunodnatanong

 48. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 49. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong

 50. Malingpili. Bawi next time! Balikanangtanong Kasunodnatanong