kwaliteitsvolle natuurtechnische projecten realiseren in vlaanderen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kwaliteitsvolle natuurtechnische projecten realiseren in Vlaanderen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kwaliteitsvolle natuurtechnische projecten realiseren in Vlaanderen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Kwaliteitsvolle natuurtechnische projecten realiseren in Vlaanderen - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Kwaliteitsvolle natuurtechnische projecten realiseren in Vlaanderen. Marc Dillen Directeur-Generaal Vlaamse Confederatie Bouw.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kwaliteitsvolle natuurtechnische projecten realiseren in Vlaanderen' - coen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kwaliteitsvolle natuurtechnische projecten realiseren in vlaanderen

Kwaliteitsvollenatuurtechnischeprojectenrealiseren in Vlaanderen

Marc Dillen

Directeur-Generaal

VlaamseConfederatieBouw

natuurtechnische milieubouw quid
“Het gebruik van materialen en methoden die leiden tot de integratie van techniek en ecologiezodatzowel in bestaandealsnieuweinfrastructureneenuitgangssituatiewordtgecreëerdvoor de ontwikkeling van natuur,”Natuurtechnische milieubouwQuid ?
natuurtechnische milieubouw quid1
De technischetoepassing van ecologischeproducten in de bouwsector is tweeledig.

NTMBdraagtrechtstreeksbij tot de biodiversiteit door toepassingen die het milieu bevorderen : bermen, taludsopgebouwduitgeocomposieten, groendaken, gevelbegroening, wadi’sin de stad, ecoducten

NTMB draagtonrechtstreeksbij tot eenbeterleefmilieu door het gebruik van nawasbarematerialen : hout, riet, hennep, vlas, …

Natuurtechnische milieubouwQuid ?
natuurtechnische milieubouw aandachtspunten
Kwaliteitsgarantie v. concrete toepassing : eengoed product dient op de juistemaniertoegepastteworden :

Noodaan knowhow

Kwaliteitsnormering (cfr. BENOR)

Building – Maintenance – Operations :

Building : het eigenlijkeplaatsen , juist product op de juisteplaats

Maintenance : delicaat, onderhevigaanveelinvloeden

Operations : Evaluatie pas mogelijknagebruik. Toepassingmoetblijvenwerken

vb : eenaangeplantrietveldmoetzijnwaterzuiverendefunctiebehouden

Natuurtechnische MilieubouwAandachtspunten
natuurtechnische milieubouw de toekomst
De bouwsector evolueert …

Cfr : Synergie

Natuurtechnischemilieubouw = de toekomst
 • Een groeiende bevolking (+ 6,8 miljoen Vlamingen tegen 2030)
 • Schaarser worden bebouwbare oppervlakte
 • Schaarser wordende primaire grondstoffen
 • Druk op het leefmilieu
 • Natuurtechnische bouwmethodes noodzakelijk
natuurtechnische milieubouw de toekomst1
Natuurtechnisch bouwen = maatschappelijk belangrijk ! Door voornoemde factoren eens te meer :

Beheersen van overstromingen

Erosie tegengaan

Het mogelijk maken in overstromingsgebied te bouwen op een ecologische manier

Groen inzetten tegen verdichting in de stad

Uitdroging bodem tegengaan (cfr. Water doorlaatbare verharding)

Natuurtechnischemilieubouw = de toekomst
natuurtechnische milieubouw de t oekomst
Case studyurban heat island effect (UHI)

Het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. De belangrijkste oorzaken van het UHI zijn de absorptie van zonlicht door de in de stad aanwezige donkere materialen en de relatief lage windsnelheden. Door het UHI ontstaan tijdens hete zomers problemen zoals hittestressen zelfs hogere mortaliteitscijfers

Natuurtechnischemilieubouw = de Toekomst
natuurtechnische milieubouw de toekomst2
Klimaatveranderingleidt tot drogere en hetezomers. (cfr.desertificatieZuid-Spanje/Almeria).

“Temperatures within the garden were often significantly cooler than nearby locations. The cooling effect was most marked on the hottest day, in which the garden’s highest temperature was a 6.9 C cooler than surrounding locations.”

Natuurtechnischemilieubouw = de toekomst

Een steeds groeiendebevolkingleidt tot groterwordendesteden die heusehitte-eilandenvormen in de zomer. (cfrstudie VITO en Ugent : Het centrum van Gent is gemiddeld 3 graden warmer dan de buitenrand en het verschil kan oplopen tot 8 graden op hete dagen.)

 Eenstudieuitgevoerd door de EC DG ENV in Lissabon (2011) wijstuitdatgroene zones voorkoeling

zorgenen de leefbaarheidvergroten:

natuurtechnische milieubouw de t oekomst1
Case Study: HydroseedingNatuurtechnischemilieubouw = de Toekomst

Hydroseeding omvat het hydraulisch aanbrengen op elke bodem, al dan niet op een helling, van een mengeling van water, zaden (bloemen of planten), groeibevorderaar en fixator om snel en duurzaam verschillende soorten terreinen te herbeplanten.

Talrijke voordelen:

-Vestigt de grond en controleert de erosie

-Herstelt het ecologisch evenwicht

-Voorkomt het wegwaaien, wegspoelen van het

Talrijke toepassingen:

Industriële zones, steengroeven en opslagplaatsen van afval,weg- en spoortaluds,

ophogingen, taluds, grachten, bermen, opvang- en bezinkingsbekken, oevers,

Recreatieterreinen, … .

natuurtechnische milieubouw de toekomst4
Case study : geocomposieten

Vb : Kokos

Deze materialen worden zowel onbeplant, als voorbeplant en dus voorbeworteld, gebruikt als natuurlijke oeverbescherming.

Voordelen :

weinig of geen uitval van planten

onmiddellijke ingroei en dus erosiebescherming van de teen van de oever

arbeidsbesparend ( snelle plaatsing )

Bij plaatsing van de voorbeplantematerialen, gaan de wortels zich onmiddellijk vasthechten aan de ondergrond.

De plantengoei neemt de bescherming van de oever over.

Natuurtechnischemilieubouw = de toekomst
natuurtechnische milieubouw nuances
Aanwasbare materialen hebben grote volumebeperkingen:

Gevaar voor bedreiging van het landbouwareaal

Gevaar voor ontbossing

Noodzaak aan duurzame exploitatie van aanwasbare materialen.

Ons “ecologisch bewustzijn” mag niet samengaan met eco-destructie elders

Natuurtechnischemilieubouw Nuances

Vb: Borneo

Massale ontbossing voor ontginning palmolie.

Vermijden van zelfde fenomeen door grote vraag naar hout en kokos voor natuurtechnische milieubouw

Noodzaak aan betrouwbaar label voor duurzaam ontgonnen hout. Zelfs FSC ter discussie !

Unfortunately, as the system has expanded, FSC has not been successful in applying its system and standards consistently. Furthermore, many of the FSC’s on-the-ground performance criteria are either weak, under threat of being weakened, or not properly implemented (Greenpeace 2013)

natuurtechnische milieubouw nuances1
Natuurtechnischemilieubouw Nuances

Geen vervanging van klassieke bouwtechnieken : wel een evenwichtig samengaan. De specifieke omstandigheden van de werf kunnen nopen tot meer klassieke bouwmethodes.

Bouwtechnische beperkingen : voldoen NTMB-materialen wel aan de strikte vereisten opgelegd voor klassieke materialen ? Zijn ze voldoende duurzaam en veilig ?

Grote Onderhouds – en beheerkosten. Afwezigheid van richtlijnen in bestekken over beheerskosten

slide15

Verderetoekomst ?

Duurzaamheid?

Ook de duurzaamheid van de bouwmaterialenwordtmeegeëvalueerd in duurzaamheidslabels: ‘cradle to cradle’

Criteria: energy, transport, waste, renewableenergy, land use, materials, acces, …

slide16

‘Cradle to Cradle’

Dus niet alleen de milieu-inpacttijdens de ‘gebruiksfaze’, maar ooktijdens de productie, hettransport, de installatie, hetgebruiken de recyclage

natuurtechnische milieubouw waarom een kenniscentrum
NatuurtechnischemilieubouwWaaromeenkenniscentrum ?
 • Erg belangrijk een kenniscentrum op te richten, zowel voor het milieuluik als voor het bouwtechnische gedeelte
 • Grote behoefte aan NTMB
 • Knowhow groeperen
 • Wetenschappelijke ondersteuning
 • Samenbrengen producenten – distributeurs – aannemers : communicatie, best practices
 • Bekendheid producten en toepassingen verzorgen, vertrouwen genereren, maatschappelijk draagvlak creëren
 • Label - zorgsysteem
 • Aanpassen standaardbestek 250
dank voor uw aandacht

Dank vooruwaandacht !

Marc Dillen

Directeur-Generaal

VlaamseConfederatieBouw