werken in projecten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Werken in projecten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Werken in projecten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Werken in projecten - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Werken in projecten. Agenda. Inleiding CMM 2: Doelstelling OBV/ISO Afbakening Projectgebonden processen: Requirements vaststellen en beheren Besturen projectactiviteiten Kwaliteit in project Beheer van documenten en productstromen Projectuitvoering Gedrag Consequenties voor project

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Werken in projecten' - peyton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
agenda
Agenda
 • Inleiding
 • CMM 2: Doelstelling OBV/ISO
 • Afbakening
 • Projectgebonden processen:
  • Requirements vaststellen en beheren
  • Besturen projectactiviteiten
  • Kwaliteit in project
  • Beheer van documenten en productstromen
  • Projectuitvoering
 • Gedrag
 • Consequenties voor project
 • Afsluiting
inleiding niks nieuws onder de zon
InleidingNiks nieuws onder de zon?

vanimplicietnaarexpliciet

vanvrijblijvendnaargedisciplineerd

vanzeggennaardoen

slide4

Inleiding

Gehoord ...

“Een projectdossier is overbodig zolang er geen

meningsverschillen ontstaan tussen de aan

het project deelnemende partijen”

“Er zijn omvangrijke projecten waarvan de

oorspronkelijke opdrachten en planningen niet meer

beschikbaar zijn. Dit heeft als voordeel dat nooit

bewezen kan worden hoe erg het project uit de

hand is gelopen”

slide5

Inleiding

… over standaards ...

“Standaards passen we alleen

toe als we niets anders meer te doen hebben”

“Onze project is veel te uniek voor de

standaards.

Wij hebben niets aan die handboeken”

slide6

Inleiding

… over projectprocedures ...

“Voortgang is de vermindering van de

hoeveelheid te realiseren werk”

Hoe stelt een programmeur zijn prioriteiten:

1. Hij lost de problemen op die hij leuk vindt

2. Hij lost de problemen op die gemakkelijk zijn

3. Hij begint aan een stuk nieuwbouw

slide7

Inleiding

… over kwaliteit .

“Kwaliteit bereik je door goed de fouten te

herstellen na het testen en tijdens de nazorg”

“Zorg voor kwaliteit betekent veel controles,

extra werk en bureaucratie”

cmm 2 ook voor ons project
CMM-2Ook voor ons project
 • Toepassen processen uit de handboeken
 • Meten is weten
  • self assessment
  • quick assessment
  • full assessment
afbakening
Afbakening

Afdelingshoofd

Programmamanager

Contracteigenaar

Contractmanager

Q-borger

2-de echelon

Opdracht

Decharge

PvA

Rapportage

Projectteam

Projectleider

Teamcoordinator

klant

slide10

AfbakeningProjectopdracht (oud)

“De opdrachtgever”

Jan, kijk jij eens 3 weken

of we in de toekomst

beter een boormachine

kunnen gebruiken dan

een schroevendraaier !

“Jan”

De opdrachtgever heeft nu bereikt dat Jan 3 tot 8

weken uit beeld is en - naar we hopen - aan het werk.

slide11

AfbakeningProjectopdracht (nieuw)

Jan, ik wil over 3 weken

weten hoeveel tijd we besparen als we deze boormachine inzetten i.p.v.

een schroevendraaier. Je mag er 20 uur en 650 euro aan besteden. Maak een conceptplan van 2 A4-tjes

die we morgen om 11 uur

doornemen.

“De opdrachtgever”

“Jan”

De opdrachtgever krijgt waarom hij vraagt.

De opdrachtnemer moet om een duidelijke opdracht vragen.

projectgebonden processen doel
Projectgebonden processenDoel

Via herkenbare & herhaalbarestappen zorgen dat met deklant afgesprokenresultatenworden geleverd, met de afgesprokenkwaliteitwaarbij de uitvoering blijft binnen de afgesproken gelden tijd kaders.

slide14

Projectgebonden processen: fasering en samenhang

“Afspraken schriftelijk vastleggen”

project

opdracht

2. Inrichten

1. Voorbereiden

plan van aanpak

bijstellen

Producten

sturing

3. Uitvoeren

4. Besturen

voortgang

Projectdossier

5. Afronden

projectgebonden processen agenda na de pauze
Projectgebonden processenAgenda na de pauze
 • Requirements vaststellen en beheren
 • Besturen projectactiviteiten
 • Kwaliteit in project
 • Beheer van documenten en productstromen
 • Projectuitvoering
requirements vaststellen en beheren definitie
Requirements vaststellen en beherenDefinitie

Tussen opdrachtnemer en klanten

schriftelijk overeengekomen resultaat,

kwaliteit v.h. resultaat

en de wijze waarop dit tot stand komt.

requirements vaststellen en beheren drie soorten
Requirements vaststellen en beherenDrie soorten

PdP /

IBN

Overig

FPC

Acceptant Ontwerp Klant-

Requirements Specificaties Requirements

Maak-

proces

Ontwerp-

spec's

fase N-1

Ontwerp-

spec's

fase N

ING Project Klanten

organisatie

Sec

DNB

Systeem

testomgeving

SLA

Meetbare

Acceptatie

criteria OBV

Ontwikkel-

standaards

Arch.

IAD

requirements vaststellen en beheren belang van goede requirements
Requirements vaststellen en beherenBelang van goede requirements

Wat de consultant adviseerde

Wat de ingenieur ontwierp

Wat Inkoop bestelde

Hoe de gebruikers het aanpasten

Wat de verkoper leverde

Wat werd gevraagd

requirements vaststellen en beheren onderhoud klant req document
Requirements vaststellen en beherenOnderhoud Klant Req. Document

Start

Requirements

Document

Goedgekeurde

Change

Requests

Ontwerp-

Proces

Nieuw

Requirements

Document

Voor klant be-

langrijke ont-

werpbeslissingen

DS t/m FDO

requirements vaststellen en beheren change request procedure
Requirements vaststellen en beherenChange Request procedure
 • Bij wijziging op alle requirements
 • Altijd een impactanalyse uitvoeren
 • Afstemmen met alle betrokkenen
 • Een change request kan betrekking hebben op:
  • het contract en / of
  • een of meer onderliggende projecten (interne realisatie of uitbesteding)
 • Alle CRs worden goedgekeurd door het CtM-Team
  • Alle CRs worden beheerd door de Contractmanager
  • De Contractmanager houdt het CR-statusoverzicht bij
besturen projectactiviteiten essentie
Besturen projectactiviteitenEssentie
 • Door CtMr goedgekeurd PvA/planning
 • Commitment: binnen project en extern
 • Continu inzicht in status / restplanning
 • Voorzichtigheidsprincipe:
  • Negatieve (potentiële) afwijking direct melden
  • Positieve afwijking pas als deze zeker is
 • Periodieke voortgangsrapportage t.o.v. goedgekeurde PvA/planning
 • CR leidt tot bijstelling PvA en/of planning
 • Projectmedewerker cruciaal voor besturen
besturen projectactiviteiten procescyclus
Besturen projectactiviteitenProcescyclus

Planning

opdracht

normen

Afsluiting

begroting

evaluatie

stand

rapportage

planning

opname

voortgang

Tijdverant-

woording

Tracking & Oversight

PvA

Q-registratie

Budgetuitputting

besturen projectactiviteiten overzicht producten
Besturen projectactiviteitenOverzicht producten

1. Planning voorbereiden

2 Klant Req. Doc.

3. RisicoFactSheet

4. Financiële Kaders

5. Tijd kaders

6. Inzetafspraken

7. Project Opdracht

8. Planning Inr. Project

9. Projectbegroting

10 Startdoc. Kost.beh.

11 Initiële planning

12. PvA Q-hoofdstuk

13. Afspr. Infrastuct.

14. Projectdossier

15. Plan van Aanpak

CtMr + (PjL)

7. P.opdr.

1. Voorbereiden

bijstellen

2. Inrichten

19. Act.planning

20. Bijgestelde planning

21. Status Rapportage

22. Mnd. Voortg. Rapp.

23. Goedgek. CR.

24. CR overzicht

15. PvA

PjL + med.

sturing

3. Uitvoeren

voortgang

16. Taakopdr./med.

17. Weekstaat

18. Beslisdocument

4. Besturen

25. Funct.form./med.

26. Eval.rapp. Kostbeh.

27. Eval.rapp. Proj.

28. Accept.doc. Prod.

29. Decharge document

5. Afronden

besturen projectactiviteiten sturen op kwaliteit
Q-coördinator

Toetsparagraaf

Test-coördinator

Testparagraaf

Testaanpak

Mastertestplan

Besturen projectactiviteitenSturen op kwaliteit

Hoofdstuk 4: Kwaliteit

PvA

besturen projectactiviteiten sturen van scm
Besturen projectactiviteitenSturen van SCM

Via het SCM-Plan

 • deel van het plan van aanpak
 • review SCM-Plan door betrokkenen
 • reflecteert de eisen die aan het product worden gesteld
 • dekt de invulling van 10 bouwstenen
 • activiteiten, tijdschema van activiteiten, verantwoordelijkheden en benodigde resources
besturen projectactiviteiten risicomanagement
Besturen projectactiviteitenRisicomanagement
 • Aandacht van iedereen
 • vast punt projectoverleg
kwaliteit in project projectvisie op kwaliteit
Kwaliteit in projectProjectvisie op kwaliteit

Waarmee tonen

we aan dat in

ons project

de gewenste

kwaliteit is bereikt?

 • Onze visie is:
 • .......
 • .......
 • .......
kwaliteit in project doel
Kwaliteit in projectDoel

Kwaliteitszorg

Klanttevredenheid

Beheersbaarheid

Herhaalbaarheid

draagt bij aan

 • 4 Stappen:
 • Weten wat je moet doen vastleggen eisen
 • Zeggen hoe je het doet afspraken maken
 • Doen wat je hebt gezegd project uitvoeren
 • Aantonen dat je hebt gedaan inspecteren/testen/
 • wat je hebt gezegd meten etc.
kwaliteit in project het proces
Kwaliteit in projectHet proces

kwaliteitsborging

monitoren

kwaliteitsbeheersing

auditen

rapporteren

escaleren

Q-borger

kwaliteitszorg

kwaliteitsbeheersing

kwaliteitsborging

kwaliteitsbeheersing

Opstellen toets-

paragraaf

Opstellen test-

paragraaf

Uitvoeren

Toetsen

Uitvoeren

Testen

Opstellen meetrapport(en)

evalueren

Q-coördinator/Testcoördinator

kwaliteit in project essentie
Kwaliteit in projectEssentie
 • Elk project doet aan SQA:
  • eisen en acceptatiecriteria opstellen/beoordelen
  • benoemen Q- en Testcoördinator
  • invullen kwaliteitsborging via Q-borger
 • SQA wordt ingepland (tijd + budget)
 • Conclusies uit Q-zorg werken serieus door
 • Q- en Testcoördinator verantwoordelijk voor
  • opstellen Q-hoofdstuk, testaanpak en MTP
  • uitvoering en sturing op kwaliteitsmaatregelen
 • Q-borger
  • adviseert bij opstellen Q-hoofdstuk
  • monitort / audit project
  • rapporteert onafhankelijk
kwaliteit in project samenhang
Kwaliteit in project Samenhang

Visie

o.a. SQA-policy

commitment

link met CMM-2

Hoofdstuk

Kwaliteit

Inhoud/

processen

monitoren

auditen

evalueren

inspecteren

reviewen

testen

Werkwijze/

mensen

Org.

verankering

Rollen

Gedrag

Training

Te hanteren procedures

standaarden

HB Q-borging

HB kwaliteit

in projecten

HB Project-

management

Handboeken

ontwikkelmethoden

“Good”

practices

kwaliteit in project sqa rollen
Kwaliteit in project SQA rollen

Contract Management Team

rapportagelijn

AtMr

"SQA-pool"

resource-toewijzing

CtE

PgMr

CtMr

CtE: contracteigenaar

CtMr: contract manager

Project

specialisten

AtMr: account manager

PjL

PgMr: programma manager

Qco

Tco

PjL: projectleider

Qco: Q-coördinator

Qbo

Qbo: Q-borger

project-

medewerkers

Tco: Testcoördinator

"peers"

kwaliteit in project sqa motor voor verbeteren
Kwaliteit in project SQA: motor voor verbeteren

MENSEN

plan

act

leren

do

check

HULPMIDDELEN

WERKWIJZEN

uitvoeren

kwaliteit in project sqa roadmap
Kwaliteit in projectSQA-Roadmap

A

P

Leren over meer fasen heen:

C

D

procesverbetering

Weten wat je moet doen:

- eisen/wensen klant

- eigen vakmanschap

(leren over projecten heen)

Evalueren

Herstellen/verbeteren

Zeggen wat je gaat doen:

- inhoudelijk

- aan kwaliteitsbeheersing

(kwaliteitshoofdstuk)

Act

plan

leren per fase

Check

Do

Doen wat je hebt gezegd:

- projectuitvoering

Aantonen wat je hebt gedaan:

- reviews

- inspecties

- testen

leren

tijdens

uitvoering

Q-borging:

- monitoren

- project-audit

- escaleren

beheer van documenten en productstromen
Beheer van documenten en productstromen
 • 10 bouwstenen van SCM

1 Wij hebben een SCM-Plan

2 Wij doen SCM volgens plan

3 Wij definiëren en identificeren onze CI’s

4 Wij zetten onze CI's in onze bibliotheek

5 Wij leggen de status van CI's vast

6 Wij volgen een wijzigingsverzoek- en een probleemmeldingsprocedure voor onze CI’s

7 Wij voeren wijzigingen op CI’s gecontroleerd uit

8 Wij bouwen onze producten uit onze CI’s volgens procedure

9 Wij hebben standaardrapportages over de status van onze CI’s

10 Wij doen SCM-controleonderzoeken

projectuitvoering
Projectuitvoering
 • Werk conform de handboeken
 • Werk conform het plan van aanpak
 • Werk conform de taakopdracht(en)
gedrag projectleider
Gedrag projectleider
 • Groepsgericht leiderschap
 • Resultaat gericht
 • Plannen & organiseren
 • Voortgangscontrole / rapporteren
 • Concrete en realistische afspraken maken (neen kunnen zeggen)
gedrag projectmedewerker
Gedrag projectmedewerker
 • Conformeren aan (standaard)proces
 • Productgericht
 • Gericht op teamresultaat
 • Plannen & bewaken eigen werk
gedrag q co rdinator
Gedrag Q-coördinator
 • Werken op basis van afspraken
  • (PvA: kwaliteitshoofdstuk)
 • Samenwerken / pro-actief bijsturen
 • Adviseur i.p.v. politieagent
 • Coördinator i.p.v. uitvoerder
 • Wederzijds respect en vertrouwen bevorderen
 • Bezieling voor kwaliteit
 • Tijdige, Open en eerlijke communicatie
 • Op juiste momenten actief zijn
gedrag q co rdinator kernkwaliteiten
Gedrag Q-coördinator Kernkwaliteiten

Valkuil: te veel

van het goede

Kernkwaliteit

bezieling

voor

kwaliteit

perfectio-

nisme

jongleren met

tijd, geld,

resultaat en

kwaliteit

pragmatisme

tijd/budget-

denken

Allergie

Uitdaging

samenvatting aan de slag
SamenvattingAan de slag!

1. Planning voorbereiden

2 Klant Req. Doc.

3. RisicoFactSheet

4. Financiële Kaders

5. Tijd kaders

6. Inzetafspraken

7. Project Opdracht

8. Planning Inr. Project

9. Projectbegroting

10 Startdoc. Kost.beh.

11 Initiële planning

12. PvA Q-hoofdstuk

13. Afspr. Infrastuct.

14. Projectdossier

15. Plan van Aanpak

CtMr + (PjL)

7. P.opdr.

1. Voorbereiden

bijstellen

2. Inrichten

19. Act.planning

20. Bijgestelde planning

21. Status Rapportage

22. Mnd. Voortg. Rapp.

23. Goedgek. CR.

24. CR overzicht

15. PvA

PjL + med.

sturing

3. Uitvoeren

voortgang

16. Taakopdr./med.

17. Weekstaat

18. Beslisdocument

4. Besturen

En zo gaan we

het voortaan doen

25. Funct.form./med.

26. Eval.rapp. Kostbeh.

27. Eval.rapp. Proj.

28. Accept.doc. Prod.

29. Decharge document

5. Afronden

afsluiting
Afsluiting
 • Vragen / opmerkingen
 • Veel nieuws gehoord ?
 • Doe het consequent zoals verteld
 • Evaluatieformulier
  • aanvullingen
  • suggesties
 • We gaan ervoor