mechanika tuh ho t lesa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA - PowerPoint PPT Presentation


 • 316 Views
 • Uploaded on

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA. tuhé těleso pohyb tuhého tělesa moment síly vzhledem k ose otáčení momentová věta skládání a rozkládání sil dvojice sil těžiště tuhého tělesa rovnovážné polohy tuhého tělesa stabilita těles jednoduché stroje kinetická energie tuhého tělesa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA' - cody-poole


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mechanika tuh ho t lesa

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

tuhé těleso

pohyb tuhého tělesa

moment síly vzhledem k ose otáčení

momentová věta

skládání a rozkládání sil

dvojice sil

těžiště tuhého tělesa

rovnovážné polohy tuhého tělesa

stabilita těles

jednoduché stroje

kinetická energie tuhého tělesa

moment setrvačnosti tělesa

tuh t leso
TUHÉ TĚLESO
 • pojem zavádíme, nelze-li rozměry a tvar zanedbat
 • je to ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění
 • jde pouze o model reálného = skutečného tělesa
 • skutečná tělesa se účinkem vnějších sil vždy deformují
pohyb tuh ho t lesa

v

p

+

0

v3

v2

v1

v

v

POHYB TUHÉHO TĚLESA
 • rotační = otáčivý :
 • - těleso rotuje kolem pevné osy
 • - všechny body mají v daném okamžiku stejnou úhlovou rychlost ,ale různou okamžitou rychlost(v=r.)
 • - jednotlivé body opisují soustředné kružnice se středem v ose otáčení
 • translační = posuvný :

- všechny body tělesa mají stejnou rychlost a opisují stejné trajektorie

- každá přímka pevně spojená s tělesem je stále rovnoběžná se svou původní polohou

Tuhé těleso může konat složený pohyb

(posuvný i otáčivý současně).

moment s ly vzhledem k ose ot en

F3

d3

0

d1

F1

F2

Poznámka:

M = M =

Moment síly vzhledem k ose otáčení
 • Moment M síly F
 • je vektorová fyzikální veličina
 • vyjadřuje míru otáčivého účinku síly F na těleso otáčivé kolem pevné osy
 • jeho velikost závisí na velikosti síly F, ramene síly d a na jejím působišti
 • leží v ose otáčení a je kolmý na rameno síly d a sílu F

[M] = Nm newton metr

M = Fd

slide5

Směr momentu síly určujeme podle pravidla pravé ruky: položíme-li pravou ruku na těleso tak, aby prsty ukazovaly směr otáčení tělesa, pak odtažený palec ukazuje směr momentu síly M

 • otáčí-li se těleso proti směru hodinových ručiček, bude moment síly kladný
 • otáčí-li se těleso ve směru hodinových ručiček, bude moment síly záporný
slide6

Momentová věta:otáčivý účinek všech sil působících na tuhé těleso se vzájemně ruší, je-li vektorový součet momentů všech sil vzhledem k dané ose nulový.

M = M1 + M2 + . . . + Mn = 0

e en loh
Řešení úloh

PŘ 1:

Na obvodu kola o poloměru 0,5 m působí ve směru tečny síla o velikosti 50 N. Jak velký je moment této síly vzhledem k ose kola?

PŘ 2:

Na nerovnoramenných vahách s délkou levého ramene 15 cm a pravého ramene 20 cm máme vyvážit předmět o hmotnosti 200g. Jakým závažím předmět vyvážíme, dáme-li předmět na levou misku vah?

slide8

M1 = F1d1 = F1 = 100N 0,25m

d3

d1

F2

d4

F3

0

M3 = F3 = 35,4 Nm

F4

F1

PŘ 3:

Vypočítej výsledný moment sil F1 , F2, , F3 a smysl otáčení čtvercové desky vzhledem k ose kolmé k rovině desky procházející bodem 0. Všechny tři síly F1 , F2, , F3 mají stejnou velikost 100N. Strana desky je 50 cm. Jak velká musí být síla F4 , aby se otáčivý účinek všech čtyř sil vyrušil?

M1 = + 25 Nm

M2 = F2d2 = 0 Nm

M2= 0 Nm

a

M3 = F3d3

a

M3= - 35,4 Nm

M = M1 + M2 + M3 = 25 Nm – 35,4 Nm = - 10,4 Nm

Výsledný moment sil je 10,4 Nm a těleso se bude otáčet ve směru hodinových ručiček.

slide9

d3

d1

F2

d4

F3

0

F4

F1

M4 = - M

M4 = M

M4 = F4 d4

F4 d4 = M

F4 = 142 N

Aby se otáčivý účinek všech sil vyrušil, musíme působit silou F4 = 142 N.

slide10

P

SKLÁDÁNÍ DVOU RŮZNOBĚŽNÝCH SIL

F2

F1

F

slide11

SKLÁDÁNÍ DVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL – OPAČNÉHO SMĚRU

d1

F1

d2

O

F´1

F

F´2

F2

M = M2 – M1 = F2d2 – F1d1 = 0

O – působiště výslednice

F – výslednice sil F = F2 – F1

F 2d2 = F1d1