Prieskum spotrebiteľského povedomia v SR - PowerPoint PPT Presentation

coby
prieskum spotrebite sk ho povedomia v sr n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prieskum spotrebiteľského povedomia v SR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prieskum spotrebiteľského povedomia v SR

play fullscreen
1 / 43
Download Presentation
116 Views
Download Presentation

Prieskum spotrebiteľského povedomia v SR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prieskum spotrebiteľského povedomiav SR

 2. Všetci sme spotrebitelia. Spotrebitelia sú najväčšou ekonomickou skupinou, ktorá priamo alebo nepriamo ovplyvňuje a zároveň je ovplyvňovaná každým verejným aj súkromným ekonomickým rozhodnutím. Spotrebitelia sú aj jedinou ekonomickou záujmovou skupinou, ktorá nie je v širšom meradle organizovaná a ktorej názory nie sú často vypočuté. Aby sa to začalo postupne meniť, treba ich najskôr čo najdôkladnejšie poznať

 3. Identifikačné údaje výskumu • Termín zberu dát: 17. – 27. augusta 2005 • Technika zberu dát: štandardizovaný rozhovor • Realizácia zber dát: anketárska sieť Agentúry MVK • Základný súbor: obyvatelia Slovenskej republiky nad 18 rokov • Výberový súbor: n=1.200 • Návratnosť: 1.133 t.j. 94.4% • Metóda výberu: kvótny výber • Kvótne znaky: pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, región, kategória sídla

 4. Obsah: • Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR • Informovanosť o spotrebiteľských právach • Aktivita spotrebiteľov

 5. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR


 6. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR Relatívne horšie vnímajú situáciu s ochranou práv spotrebiteľov • muži • respondenti so stredoškolským vzdelaním • invalidi • respondenti z mestečiek s 5 až 10 tisíc obyvateľmi • obyvatelia trenčianskeho a žilinského kraja

 7. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov

 8. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov

 9. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov

 10. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR

 11. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR • právo na ochranu zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa • právo na ochranu hospodárskych záujmov spotrebiteľa • právo na náhradu škody • právo na informácie • právo na zastúpenie (byť vypočutý)

 12. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR

 13. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR

 14. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR

 15. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR

 16. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR

 17. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR

 18. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR

 19. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR

 20. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR

 21. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR

 22. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR

 23. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR

 24. Názory na úroveň ochrany práv spotrebiteľov v SR

 25. Informovanosť o spotrebiteľských právach

 26. Informovanosť o spotrebiteľských právach Za relatívne lepšie informovaných sa považujú • muži • respondenti vo veku 30 až 49 rokov • so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním • manažéri, špecialisti a podnikatelia • obyvatelia najväčších miest • respondenti z bratislavského a banskobystrického kraja

 27. Informovanosť o spotrebiteľských právach

 28. Informovanosť o spotrebiteľských právach

 29. Informovanosť o spotrebiteľských právach

 30. Informovanosť o spotrebiteľských právach

 31. Informovanosť o spotrebiteľských právach

 32. Informovanosť o spotrebiteľských právach

 33. Informovanosť o spotrebiteľských právach

 34. Informovanosť o spotrebiteľských právach

 35. Informovanosť o spotrebiteľských právach Relatívne lepšie znalosti o reklamáciách majú • ženy • respondenti vekovej kategórie 30 až 59 rokov • so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním • podnikatelia, manažéri a špecialisti • respondenti v mestách nad 50 tisíc obyvateľov • obyvatelia trenčianskeho, košického a bratislavského kraja

 36. Informovanosť o spotrebiteľských právach

 37. Informovanosť o spotrebiteľských právach

 38. Aktivita spotrebiteľov

 39. Aktivita spotrebiteľov Ako relatívne aktívnejších hodnotia spotrebiteľov • muži • respondenti vo veku 18 až 49 rokov • so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním • špecialisti a podnikatelia • respondenti v obciach s 2 až 5 tisíc a mestách s 20 až 50 tisíc obyvateľmi • obyvatelia banskobystrického a košického kraja

 40. Aktivita spotrebiteľov

 41. Aktivita spotrebiteľov

 42. Aktivita spotrebiteľov

 43. Ďakujeme za Vašu pozornosť