Pojmy - PowerPoint PPT Presentation

pojmy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pojmy PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10
Pojmy
171 Views
Download Presentation
coby
Download Presentation

Pojmy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pojmy

  2. Křížová chodba používaná při stavbě církevních staveb. Ambit

  3. Výstupek, vyčnívající v průčelí budovy nebo z jejího nároží, který je posazený na nosnících vystupujících ze zdiva nebo na trámech stropu nad přízemím. Ve středověku byly arkýře důležitou obrannou součástí budov. Zabezpečovaly lepší výhled na obrannou zeď a umožňovaly chráněnou střelbu proti útočníkům. V arkýřích se také budovaly toalety Arkýř

  4. Jedná se o štíhlý jehlan posázený kraby a ukončený křížovou kytkou, umístěný zpravidla na vrcholech pilířů opěrného systému gotické katedrály. Může však být použit také k dekoraci jiných prvků, například štítů budov, architektonického orámování oken, portálů, atd. fiála

  5. Označení pro jednotlivý svislý žlábek dříku sloupu či pilastru. Nehojnější je užití kanelur především v antickém Řecku a Římě. Kanelura

  6. Malý dekorativní plastický kamenický prvek využívaný na stavbách v gotickém slohu. Má obvykle tvar stylizovaného zprohýbaného svinutého listu či poupěte, který jako by se popínal po hraně opěry nebo fiály. Krab