Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hulpverlener Let op! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hulpverlener Let op!

Hulpverlener Let op!

153 Views Download Presentation
Download Presentation

Hulpverlener Let op!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hulpverlener Let op! In dit hoofdstuk komt aan de orde: • Besmetting • Aansprakelijkheid • Niet-reanimeren verklaring • SOS-penning

 2. Hulpverlener Let op! 1. Besmetting - risico op een besmetting met HIV, hepatitis B of C; - het risico is klein - belangrijk om kans op besmetting zo klein mogelijk te maken - Besmettingen worden overgebracht door wederzijds bloedcontact

 3. Hulpverlener Let op! Handel als volgt als er bloedcontact is geweest: • Laat de wond goed door bloeden en was deze uit met water en zeep • Desinfecteer de wond met een ontsmettingsmiddel • Noteer de persoonlijke gegevens van het slachtoffer en schrijf op wat er precies is gebeurd • Neem binnen twee uur contact op met de GGD of het ziekenhuis

 4. Hulpverlener Let op! Besmettingen worden niet overgebracht door huidcontact, zweet en hoesten of niezen. De kans op besmetting is klein, daarom is een hulpverlener niet verplicht handschoenen of een beademingsmasker te dragen.

 5. Hulpverlener Let op! • Aansprakelijkheid • Wat mag je als hulpverlener wel doen en wat niet? • Kan je verantwoordelijk worden gehouden voor de handelingen die je bij een slachtoffer verricht? Als een eerste hulpverlener er alles aan heeft gedaan om een slachtoffer te helpen, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor zijn handelen.

 6. Hulpverlener Let op! 3. Niet-reanimeren verklaring

 7. Hulpverlener Let op! • SOS-penning • ketting met daaraan een medaillon • In het medaillon is informatie opgeslagen met allerlei (medische) gegevens van de drager

 8. Hulpverlener Let op! Samenvatting: 1. Denk er altijd aan dat er bij het verlenen van Eerste Hulp gevaar is voor besmetting. Maak daarom die kans zo klein mogelijk en waarschuw professionele hulp als er wederzijds bloedcontact is geweest tussen jou en het slachtoffer. 2. Als je naar eer en geweten handelt, kun je in principe niet aansprakelijk worden gesteld als er iets misgaat. Voer echter geen handelingen uit die zijn voorbehouden aan bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen.

 9. Hulpverlener Let op! Samenvatting: 3. Als een onbekend slachtoffer een niet reanimeren- verklaring bij zich draagt, moet worden gereanimeerd totdat er professionele hulp is. 4. Een slachtoffer kan een SOS-penning om zijn hals dragen. In het medaillon is informatie opgeslagen met relevante medische gegevens voor de hulpverlening.

 10. Hulpverlener Let op! Samenvatting: 3. Als een onbekend slachtoffer een niet reanimeren- verklaring bij zich draagt, moet worden gereanimeerd totdat er professionele hulp is. 4. Een slachtoffer kan een SOS-penning aan een ketting om zijn hals dragen. Hierop staan relevante medische gegevens voor de hulpverlening.

 11. Hulpverlener Let op! Zijn er nog vragen?