Osaavan työvoiman turvaaminen Helsingin OP Pankissa - PowerPoint PPT Presentation

osaavan ty voiman turvaaminen helsingin op pankissa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Osaavan työvoiman turvaaminen Helsingin OP Pankissa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Osaavan työvoiman turvaaminen Helsingin OP Pankissa

play fullscreen
1 / 14
Osaavan työvoiman turvaaminen Helsingin OP Pankissa
122 Views
Download Presentation
clovis
Download Presentation

Osaavan työvoiman turvaaminen Helsingin OP Pankissa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Osaavan työvoiman turvaaminenHelsingin OP Pankissa • Oppisopimuskoulutus • Henkilöstön kehittäminen 19.09.2012 Hannu Mäkynen

 2. Miksi oppisopimuskoulutus? • Uudenlainen keino löytää työntekijöitä • Työelämän haasteena työntekijöiden sitoutuminen • Tarjoamme ainutlaatuisen mahdollisuuden alasta kiinnostuneille • Pankin osaamispääoman kasvattaminen uusin keinoin • Räätälöity koulutus tarpeisiimme • Työnantajamielikuva 19.09.2012 Hannu Mäkynen

 3. Rekrytointiprosessin suunnittelu 19.09.2012 Hannu Mäkynen

 4. 19.09.2012 Hannu Mäkynen

 5. Valituksituli 27 oppisopimusopiskelijaa 896 hakemusta Hakijoita hyvin monenlaisilla taustoilla. Totesimme että tarvitsemme paljon tapaamisia hakijoiden kanssa. Hakemusten läpikäynti Järjestimme yhteistyökumppanimme kanssa 47 ryhmähaastattelua, joissa tavattiin yhteensä 311 hakijaa. Kontto Ryhmä- haastattelut Ryhmähaastatteluista kutsuttiin 122 hakijaa henkilökohtaiseen haastatteluun. Henkilökohtaiset haastattelut Soveltuvuusarviossa psykologitoimistossa kävi 72 hakijaa Soveltuvuusarviot 19.09.2012 Hannu Mäkynen

 6. Lauri • Koulutus: peruskoulu • Aikaisempi työura: vuodesta 2004 ahtaajana ”Tehtyäni fyysistä työtä 7 vuotta, on ajatus koulutuksesta ja uudesta urasta tullut ajankohtaiseksi. Koen että ahtaajan työssä suurin potentiaalini jää näkymättömäksi” 19.09.2012 Hannu Mäkynen

 7. Satu • Koulutus: ylioppilas, sihteerin tutkinto • Aikaisempi työura: yli 20 vuoden työura ilmailualalla ”Tehtyäni pitkän työuran haastavissa mutta itselleni mieluisissa tehtävissä, joihin on liittynyt epäsäännölliset työajat, haluan hakeutua hieman säännöllisemmän työajan piiriin. Ehdoton vahvuuteni tehtäväkokonaisuutta ajatellen on monivuotinen kokemukseni vaativista asiakaspalvelutehtävistä.” 19.09.2012 Hannu Mäkynen

 8. Emilia • Koulutus: ylioppilas • Aikaisempi työura: palveluneuvoja telealalla ”Olen jo kauan etsinyt oppisopimuskoulutusmahdollisuutta, sitä kuitenkaan löytämättä. Koulutus olisi minulle unelmien täyttymys, sillä etsin pitkäaikaista työsuhdetta ja mahdollisuutta kouluttautua työn kautta. Pankkiala on kiinnostanut minua jo vuosia, mutta ilman koulutusta on ollut vaikea päästä alalle, toivottavasti tämä muuttuu nyt!” 19.09.2012 Hannu Mäkynen

 9. Oppisopimus ja yhteistyökumpanimme • Oppisopimustoimisto • Tiedottaa • Ohjaa • Rahoittaa • Seuraa ja arvioi • Oppiva työntekijä • Tekeeja arvioi • Uudistaa ja uudistuu • Suorittaa tutkinnon • Työpaikka • Mahdollistaa työssä oppimisen ja tutkinnon suorittamisen • Oppilaitos • Tietopuolisen oppimisen järjestäminen ja ohjaus tutkinnon suorittamiseen 19.09.2012 Hannu Mäkynen

 10. Suunnittelustatoteutukseen Jo syksyllä kartoitettiin alustavasti konttoreiden vapaita kassapaikkoja. Päätös mukaan valittavista konttoreista tehtiin hyvissä ajoin ennen rekrytointivalintoja. Konttoreiden valinta Oppisopimusopiskelijat jaettiin konttoreihin sen mukaan, mikä konttori on heidän asuinpaikkaansa lähimpänä, jotta työmatka muodostuisi mahdollisimman lyhyeksi. Kontto Sijoittelu konttoreihin Valittujen konttoreiden esimiehiltä tiedusteltiin halukkuutta työpaikkakouluttajana toimimiseen. He toimivat opiskelijoiden työpaikkakouluttajina kolmen vuoden ajan. Työpaikka-kouluttajien valinta Yhdessä Edupolin kanssa suunniteltiin lähiopetuspäivien tarkemmat sisällöt, ajankohdat ja osallistujien ryhmäjaot. Ensimmäinen lähiopetuspäivä pidettiin 27.2. Koulutusten suunnittelu 19.09.2012 Hannu Mäkynen

 11. Ensimmäisetviikot Helsingin OP Pankissa 19.09.2012 Hannu Mäkynen

 12. Perehdytys Helsingin OP Pankissa • Henkilökohtainen perehdytyssuunnitelma • Perehdytyksen muistilista • Nimetty perehdyttäjä tai kummi • Esimiehen ja työtovereiden tapaaminen • Toimintatavat ja oma työpiste • Yrityksen arvot, strategia • ja kulttuuri 19.09.2012 Hannu Mäkynen

 13. Perehdytyksen ”HOP-peruskoulutus” • HOP-peruskoulutukseen kuuluu eri liiketoiminta-alueiden pitämiä koulutuspäiviä • mm. päivittäiset pankkipalvelut, rahoitus, säästäminen ja sijoittaminen, vahinkovakuutus, yritysasiat • Olennainen osa koulutusta on muiden uusien tulokkaiden tapaaminen ja verkostoituminen • Koulutukseen liittyy myös verkkokursseja ja harjoittelua atk-luokassa 19.09.2012 Hannu Mäkynen

 14. Teoreettiset opinnot Edupolissa • Kolmen vuoden aikana 55 lähiopetuspäivää • Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala • Opetus Edupolin tiloissa Herttoniemessä • Ryhmäjaot atk-päiviin • Kouluttajat pääsääntöisesti Edupolista • Opiskelija näyttää osaamisensa tutkintotilaisuuksissa 1-2 krt/v • Oppimista arvioidaan tutkintovaatimusten mukaisesti 19.09.2012 Hannu Mäkynen