caf mallin rakenne ja sis lt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CAF mallin rakenne ja sisältö PowerPoint Presentation
Download Presentation
CAF mallin rakenne ja sisältö

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

CAF mallin rakenne ja sisältö - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

CAF mallin rakenne ja sisältö. Lisätietoja: www.vm.fi/CAF CAF@vm.fi. CAF –mallin rakenne. TOIMINTA. TULOKSET. Henkilöstötulokset. -. Henkilöstö - johtaminen. Keskeiset suorituskyky- tulokset. Keskeiset. Prosessit ja muutos- johtaminen. Johtajuus. Strategiat ja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CAF mallin rakenne ja sisältö


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
caf mallin rakenne ja sis lt

CAF mallin rakenne ja sisältö

Lisätietoja:

www.vm.fi/CAF

CAF@vm.fi

Hallinnon kehittämisosasto

caf mallin rakenne
CAF –mallin rakenne

TOIMINTA

TULOKSET

Henkilöstötulokset

-

Henkilöstö-

johtaminen

Keskeiset

suorituskyky-

tulokset

Keskeiset

Prosessit ja

muutos-

johtaminen

Johtajuus

Strategiat ja

toiminnan suunnittelu

Asiakas- ja

kansalaistulokset

suorituskyky

-

tulokset

Kumppanuudet ja

resurssit

Yhteiskunnalliset

tulokset

INNOVATIIVISUUS JA OPPIMINEN

Hallinnon kehittämisosasto

slide3
Arviointialueet 1-5
 • käsittelevät toimintatapoja
 • miten hyvin organisaatio suoriutuu tehtävistään, ne piirteet jotka määrittävät sen miten organisaatio onnistuu
 • arvioinnit toiminta-arviointialueiden pisteytystaulukon avulla

Arviointialueet 6-9

 • arvioinnin kohteena tulokset
 • tulokset tai tuotokset joita organisaatio saavuttaa
 • arvioinnit tulosarviointialueiden pisteytystaulukon avulla

Hallinnon kehittämisosasto

caf ja efqm
CAF ja EFQM
 • Molemmissa 9 arviointialuetta, jotka tarkastelevat pääosin samoja asioita.
 • CAF:n arviointikohdissa painottuu enemmän julkisen sektorin organisaatioiden piirteet (esim. poliittisen päätöksenteon rooli).
 • EFQM tarkastelee kaikkia ulottuvuuksia tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin.
 • CAF:n pisteytyslogiikka on suurpiiteinen ja kevyt verrattuna EFQM-malliin.
 • CAF:n käytöstä on helppo haluttaessa jatkaa EFQM-malliin

Hallinnon kehittämisosasto

arviointialueiden rakenne
Arviointialueiden rakenne

Esim. Arviointialue 3: Henkilöstöjohtaminen > määritelmä > avainkohdat

Alakohdat, tarkastelukohdat

(tässä esim. 3.1 – 3.3)

Esimerkit

(tässä esim. 3.1 a-k, jne...)

Hallinnon kehittämisosasto

arviointialue 3 henkil st johtaminen
Arviointialue 3: Henkilöstöjohtaminen

Tarkastele, mitä organisaatio tekee

 • 3.1 Suunnitellakseen, johtaakseen ja kehittääkseen henkilöstöresursseja suhteessa strategioihin ja toiminnan suunnitteluun
 • 3.2 Hyödyntääkseen henkilöstön osaamista organisaatiotason tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi
 • 3.3 Kehittääkseen vuoropuhelua ja vaikutusmahdollisuuksia henkilöstön osallistamiseksi

Hallinnon kehittämisosasto

arviointialue 7 henkil st tulokset
Arviointialue 7: Henkilöstötulokset
 • 7.1 Henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaation taso
  • henkilöstön subjektiiviset kokemukset, esim. työtyytyväisyyskyselyjen tulokset
 • 7.2 Henkilöstötulosten indikaattorit
  • henkilöstöä koskevat objektiiviset mittarit, esim. sairauspoissaolojen määrä

Hallinnon kehittämisosasto

slide8

Tulokset

Toiminta

HENKILÖSTÖ-JOHTAMINEN

HENKILÖSTÖ-TULOKSET

 • esimerkiksi:
 • millaisia tulokset ovat?
 • huom! tulostrendit 3-5 vuotta
 • miten vastausprosentti
 • kehittyy?
 • miten kehittämistoimet
 • ovat vaikuttaneet?
 • tulokset suhteessa muihin?
 • esimerkiksi:
 • millainen työtyytyväisyyskysely on käytössä?
 • miten sen sisältöä kehitetään?
 • miten siihen vastaamista motivoidaan?
 • miten sen tuloksia käsitellään?
 • miten kehittämistoimet käynnistetään?

Innovatiivisuus ja oppiminen

Hallinnon kehittämisosasto