Download
tla ov zostavy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tlačové zostavy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

118 Views Download Presentation
Download Presentation

Tlačové zostavy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tlačové zostavy • Keď klikneme na ikonu tlač, otvorí dialógové okno tlačovej zostavy • v poli Typ tlačovej zostavy voľte šablónu pre tlač • zadefinujte rozsah tlače ak chcete vytlačiť všetky vybrané záznamy, označte voľbu a kliknite na tlač.

  2. Tlačové zostavy V prípade, že chcete tlačiť len určité záznamy, onačte si požadované záznamy pred spustením tlačovej služby – v panely záznamov.

  3. Tlačové zostavy Program vygeneruje tlačové zostavy požadovaného typu a formátu. Evidencia 1. stupňa Prírastková kniha A3 Word Generuje vybrané dáta do predpísanej tabuľky prírastkovej knihy v programe MS Word. Tlačový výstup má formát A3 na šírku (na vytvorenie knihy prírastkov stačí vytlačené listy zviazať). Je potrebná tlačiareň A3 – podľa druhu tlačiarne je možné nastaviť obojstrannú tlač. Ďalšie šablóny pre tlačové výstupy sú vo formáte doc pre rozmer papiera A4. Určenie – identifikačné údaje Revízia – údaje potrebné pre zápis o vykonaní revízie Výpis – zoznam predmetov Prírastková kniha A3 Excel Generuje vybrané dáta do predpísanej tabuľky prírastkovej knihy v programe MS Excel. (nie je potrebná tlačiareň A3). Evidencia 2. stupňa Karta A4 Generuje vybrané dáta do výstupu vo forme štandardnej dokumentačnej karty. Náhľadový obrázok sa prevzorkuje na rozmer zodpovedajúci karte a text sa zalomí na stránku A4 – v prípade rozsiahlejšieho textu bude mať karta viac stránok. Stručná karta Obsahuje len vybrané položky – bez obrázkov

  4. Tlačové zostavy Ďalšia práca s tlačovými výstupmi. Akýkoľvek tlačový výstup, ktorý vygeneroval ESEZ, si môže užívateľ uložiť medzi svoje dokumenty a pracovať s ním podľa potrieb. Keďže vygenerované dokumenty sú v štandardných formátoch kancelárskeho software, je možné s nimi ďalej pracovať s využitím dostupného kancelárskeho software ako je MS Office, či OpenOffice. Výstupy vo formáte doc je možné upravovať v programe Word a výstupy vo formáte xls sa upravujú v programe MS Excel, alebo v tabuľkovom procesore OpenOffice. Výstupy vo formáte xls je možné ďalej použiť na všetky operácie, pre ktoré je vybavený tabuľkový procesor užívateľa – sumáre, triedenia, analýzy, grafy ... Dokumenty vytvorené z tlačových výstupov je možné ďalej konvertovať do iných formátov – podľa softwarového vybavenia užívateľa. Napr. z formátu doc je možné dáta previesť do rtf, txt, xls, htm. Dáta vo formáte xls je možné previesť do databázových formátov napr. dbf, csv alebo ich priamo otvoriť v MS Access a pracovať s nimi v databázovom prostredí.