retim analizi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Öğretim Analizi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Öğretim Analizi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Öğretim Analizi - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

Öğretim Analizi. Öğretim Analizi. Bir öğretmenin dört görevi bulunur. Öğretme İdare ve yönetim Meslek / konu alanı uzmanlığı Öğrenci danışmanlığı Öğretme: öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıracak öğretim etkinliklerini planlar, uygular ve değerlendirir. Öğretim Analizi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Öğretim Analizi' - clinton-sullivan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
retim analizi1
Öğretim Analizi
 • Bir öğretmenin dört görevi bulunur.
  • Öğretme
  • İdare ve yönetim
  • Meslek/konu alanı uzmanlığı
  • Öğrenci danışmanlığı
 • Öğretme: öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıracak öğretim etkinliklerini planlar, uygular ve değerlendirir.
retim analizi2
Öğretim Analizi
 • Öğretim süreci öncesi iki soruya cevap bulunması gereklidir.
  • Ne öğretilecek?
  • Nasıl öğretilecek?
 • “Ne öğretilecek” sorusunun cevabı öğretim amaçlarının saptanması ve bunların analiz edilmesiyle belirlenir.
 • Öğretim amaçları bir ders,kurs yada program sonunda öğrencilerin ne yapıyor, ne biliyor olacaklarını beliten genel, kapsamlı ifadelerdir.
retim analizi3
Öğretim Analizi
 • Öğretim amaç analizi;
  • “Öğrenciler tam olarak neleri öğrenirlerse bu amaç gerçekleşir?” sorusu cevaplanarak belirlenir.
  • Bir diğer şekliyle içeriğin belirlenmesidir.
 • Öğretim içeri belirlendikten sonra bunların nasıl öğretileceği planlanmalıdır.
 • Öğretim için yapılacak bütün planlar bu amaç analizi sonuçlarına göre yapılır.
retim analizi4
Öğretim Analizi
 • İyi bir amaç analizi;
  • Öğrencilerin bu amaçlara ulaşmak için hangi bilgi ve becerileri öğrenmeleri gerektiğini saptar,
  • Bu bilgi ve becerilerin nasıl öğretileceğini belirler,
  • Hangi ortamda öğretilmesi gerektiğini belirler,
  • Nasıl değerlendirileceğini belirler,
  • Hangi araç-gereçlere ihtiyaç duyulacağını saptar ve
  • Öğretim sırasında hangi noktaların vurgulanması gerektiği konusunda ipuçları sağlar.
ama lar n s n fland r lmas
Amaçların Sınıflandırılması
 • Taksonomi bir sınıflandırma sistemidir.
 • Bu sistemde öğrenme ürünleri en karmaşığa, kolaydan zora sıralandırılmıştır.
 • Her aşama bir sonrakinin önkoşuludur.
 • Üst düzeydeki davranışlar, alt düzeydeki davranışlara göre daha karmaşıktır.
 • Üst düzeydeki bir davranışın kazanılması, alt düzeydeki davranışın kazanılmasına bağlıdır.
ama lar n s n fland r lmas1
Amaçların Sınıflandırılması
 • Bloom ve arkadaşları tarafından geliştirilen Bloom’un öğrenme ürünleri taksonomisi bu alandaki başarılı çalışmalardan önde gelenlerindendir.
 • Bu çalışmada öğrenme ürünleri üç alanda toplanmıştır.
  • Bilişsel öğrenmeler
  • Duyuşsal öğrenmeler
  • Psikomotor öğrenmeler
bili sel renmeler
Bilişsel Öğrenmeler
 • Zihinsel etkinliklerin ağırlıkta olduğu davranışları kapsar.
  • Bilgiyi tanıma ve hatırlama
  • Bilginin üzerinde işlemler yapma
  • Bilgi ile ilgili kavramlar, genellemeler, kuramlar geliştirme
 • Bilişsel öğrenmeler altı kategoride ele alınmıştır.
bili sel renmeler1
Bilişsel Öğrenmeler
 • Basitten karmaşığa doğru hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır.
  • Bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme.
 • Her bir davranışın öğrenilmesi ondan önceki diğer davranışların öğrenilmesine bağlıdır.
bili sel renmeler2
Bilişsel Öğrenmeler
 • 1. Düzey - Bilgi Düzeyi:
  • Ezber öğrenmeyi içerir.
  • Olgular, ilkeler ve terimlerin hatırlanmasını gerektirir.
   • Gösterilen eşyaların isimlerini söyleyebilmek
   • Belirli bir nesneyi bir dizi nesne arasından seçebilmek.
   • Bir kavramı tanımlamak.
   • Bir nesne yada olgu ile ilgili bazı özellikleri görünce tanımak.
bili sel renmeler3
Bilişsel Öğrenmeler
 • 2. Düzey - Kavrama Düzeyi:
  • Önceden öğrendiklerini yeni düzenlemeyle sunar.
   • Bir olayı, bir tabloyu açıklama.
   • Olguların nedenlerini, nasıllarını belirtme.
   • Bir nesneyi bir kategori içerisinde sınıflandırma.
   • İki olayı karşılaştırma.
   • Bir kavramı kendi kelimeleri ile tanımlayabilme.
   • Özetleme, orjinal bir örnek verme.
bili sel renmeler4
Bilişsel Öğrenmeler
 • 3. Düzey - Uygulama Düzeyi:
  • Daha önce öğrenilen kavramsal ifadeler ve genellemelerin yeni durumlarda kullanılması ile ilişkilidir.
   • Bir matematik problemini çözmek.
   • Bir görevi yerine getirmek.
   • Bir dizi kural ve yöntemleri kullanmak.
   • Önerilen bir iş planının sonuçlarını tahmin etmek.
bili sel renmeler5
Bilişsel Öğrenmeler
 • 4. Düzey - Analiz Düzeyi:
  • Bir bütün ya da sistemin organizasyon ve yapısını tanıma;
   • Problem, bütün ya da sistemi öğelerine ayırma
   • Problem, bütün ya da sistemin öğeleri arasındaki ilişkileri belirleme
   • Problem, bütün ya da sistemdeki kuram, ilke ve genellemeleri tanıma.
bili sel renmeler6
Bilişsel Öğrenmeler
 • 5. Düzey - Sentez Düzeyi:
  • Fikir ya da öğeleri belli ilişki ve kurallara göre birleştirip yeni bir bütün oluşturma yeteneğidir;
   • Problemle ilgili öğeleri düzenle
   • Problem durumu ile ilgili çözüm öner
   • Farklı kaynakları kullanarak kendine özgü ürün geliştir.
bili sel renmeler7
Bilişsel Öğrenmeler
 • 6. Düzey - Değerlendirme Düzeyi:
  • Belli bir iş, metot, çözüm ya da ürünün değeri hakkında belirli ölçütler kullanarak yargıda bulunmak.
   • Bir görüş ya da öneriyi eleştirmek ya da savunmak.
duyu sal renmeler
Duyuşsal Öğrenmeler
 • Bir nesne, bir olay, bir konuya karşı ilgi, tutum, tavır ve duygu gibi davranış eğilimlerini içerir
  • Derslerine iyi çalışmaları
  • Çevreyi korumaları
  • Kurallara uymaları
 • Duyuşsal amaçların öğretim sonunda değerlendirilmesi zordur.
duyu sal renmeler1
Duyuşsal Öğrenmeler
 • Duyuşsal bir amaç incelendiğinde, öğrencinin davranışı bir şeyler yaparak veya bir şeyler söyleyerek sergilendiği görülür.
  • Bu noktadaki birşeyler psikomotor bir beceri ya da bilişsel bir öğrenmedir.
 • Dolayısıyla, duyuşsal öğrenmeler bilişsel ve psikomotor davranışların kazanılmasını destekler.
  • Matematik dersine değer vermeyen bir öğrenci, o konu hakkında bilgi ve beceri sahibi olması ya da öğrenme isteği duyması zordur.
duyu sal renmeler2
Duyuşsal Öğrenmeler
 • 1. Düzey - Alma Düzeyi:
  • Belli bir fikir, olay ya da uyarıcıya dikkat etme.
  • Bunlara karşı hoşgörülü olma.
  • Belirli uyarıcıları diğerlerinden ayırarak seçme.
   • Örnek: çevreyi kirletmeyenlere karşı hoşgörülü olma/iyi niyet benimseme.
duyu sal renmeler3
Duyuşsal Öğrenmeler
 • 2. Düzey – Tepkide Bulunma Düzeyi:
  • Bellirli uyarıcılarla ilgilenme, onlara belli biçimlerde tepkilerde bulunma.
   • Örnek: Yerde bir çöp bulduğunda onu yerden alıp çöpe atma.
 • 3. Düzey – Değer Verme Düzeyi:
  • Bir davranış, olay ya da olguya önem verme.
   • Örnek: Yerlere çöp atmaya büyük önem verme, kendi çevresinde buna gayret gösterme.
duyu sal renmeler4
Duyuşsal Öğrenmeler
 • 4. Düzey – Örgütleme Düzeyi:
  • Farklı değerleri tutarlı bir değerler sistemi oluşturacak şekilde örgütleme.
   • Örnek: Çevresindeki diğer kişileri de yere çöp atmama konusunda etkilemeye çalışma
 • 5. Düzey – Bir Değer ya da Değerler Bütünüyle Nitelenmişlik Düzeyi:
  • Özümsenen değerle tutarlı bir yaşam felsefesi ya da dünya görüşü geliştirme.
   • Örnek: Yerlere çöp atmama ilkesini bir yaşam felsefesi haline getirme, çeşitli örgütlere üye olma, bu konuda çeşitli eylemler düzenleme.
psikomotor renmeler
Psikomotor Öğrenmeler
 • Belirli fiziksel hareketlerin belli bir sıraya göre doğru, hızlı ve otomatik olarak yapılması sonucunda ortaya çıkan davranışlardır.
  • Müzik aleti çalma.
  • Yemek pişirme.
  • Daktiloda on parmak yazı yazma.
  • Şekil çizme
  • Bir yarayı sarma.
psikomotor renmeler1
Psikomotor Öğrenmeler
 • Bloom ve arkadaşları psikomotor öğrenmelerle ilgili bir sınıflandırma sistemi geliştirmemişlerdir.
 • Geliştirilmiş birçok taksonomi olmasına rağmen, Simpson’un taksonomisi en çok kullanılan taksonomidir.
psikomotor renmeler2
Psikomotor Öğrenmeler
 • 1. Düzey – Algılama (Yorumlama) Düzeyi:
  • Bir becerinin nasıl yapıldığını izleme; hareketlerin farkına varma.
 • 2. Düzey – Kuruluş (Hazırlanma) Düzeyi:
  • Bir motor hareket için zihinsel, bedensel ve duygusal yönden hazır olma.
 • 3. Düzey – Kılavuz Denetiminde Yapma Düzeyi:
  • Bir beceriyi, önce beceriyi yapan başka bir kişiyi taklit ederek ve daha sonra kendi kendine yaparak öğrenme.
psikomotor renmeler3
Psikomotor Öğrenmeler
 • 4. Düzey – Mekanizma (Alışkanlık) Düzeyi:
  • Bir beceriyi kendi başına, hiç kimseden yardım almadan istenilen hassasiyette yapma.
 • 5. Düzey – Karmaşık Dışa-Vuruk Faaliyet Düzeyi:
  • Karmaşık bir beceriyi kolayca, en az zaman ve enerji harcayarak yapma.
 • 6. Düzey – Uyarlama (Değiştirme) Düzeyi:
  • Önceden kazanılan becerileri, yeni durumlarda kullanma.
psikomotor renmeler4
Psikomotor Öğrenmeler
 • 7. Düzey – Yaratma Düzeyi:
  • Yeni, orjinal bir motor davranış geliştirme.
ama lar belirlemek neden nemlidir
Amaçları Belirlemek Neden Önemlidir?
 • Öğretim amaçları birçok faaliyetin planlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için ölçüt görevi görür.
  • Öğretim ortamının seçimi, düzenlenmesi
  • Öğretim strateji ve materyallerinin geliştirilmesi
  • Ölçme araçlarının geliştirilmesi
  • Öğrenci başarısının değerlendirilmesi
  • Öğretim program ve materyallerinin değerlendirilmesi
 • Öğretim amaçları ölçülebilir, gözlenebilir nitelikte olmalı ve öğrencinin neleri yapabileceği tanımlanmalıdır.
ama lar nas l yaz l r
Amaçlar Nasıl Yazılır?
 • Ölçülebilir ve gözlemlenebilir bir öğretim amacı üç temel öğeden meydana gelir.
  • Davranış, şart ve standart.
 • Amaçların Davranış Unsuru
  • Bir öğrencinin neyi yapabileceğini gösterir.
  • Kullanılan sözcükler yeteri kadar açık olmalıdır.
   • Örneğin lehimlemek, tanımlamak, hesaplamak ifadeleri yeteri kadar açık ve ölçülebilir iken, bilmek, inanmak ifadeleri yeteri kadar açık ve ölçülebilir değildir. (Bkz. Ölçülebilir Davranış İfadeleri ,Sf.32)
ama lar nas l yaz l r1
Amaçlar Nasıl Yazılır?
 • Amaçların Şart Unsuru
  • Öğrencinin davranışı hangi şartlar altında gerçekleştireceğini tanımlar.
  • Şartlar yardım edici (sağlanan kaynaklar) veya sınırlayıcı (kısıtlamalar) olabilir.
   • Kılavuz kitaptan yararlanarak
   • Kılavuz kitaptan yararlanmadan
   • İki saat içerisinde (zaman sınırlaması)
   • Gerçek bir iş ortamında (ortam sınırlaması)
   • Hesap makinesi kullanmadan (malzeme sınırlandırılması)
ama lar nas l yaz l r2
Amaçlar Nasıl Yazılır?
 • Amaçların Standart Unsuru
  • Öğrencinin ulaşması beklenen davranışın düzeyi veya yeterlilik derecesini tanımlar.
   • İyi düzenlenmiş, anlaşılır bir yazılı ödev (Kalite)
   • %95’i doğru (Başarı yüzdesi)
   • En fazla bir hata ile (En çok hata miktarı)
   • 30 dakikada (Üretim hızı/zamanı)
   • Sınıfta yapılan açıklamalara göre (Referans gösterme)
  • (Bkz. Öğretim Amacı Örnekleri,Sf.34)
retim ama lar nas l belirlenir
Öğretim Amaçları Nasıl Belirlenir?
 • Eğitim programı
  • Verilen eğitim programındaki amaçlar, yeterlilikler listesi, konular, ilke ve açıklamalar incelenerek
 • Ders kitapları
  • Ders kitaplarında her ünitenin başında ünite amaçları yer alır.
 • İhtiyaç analizleri
  • Bir sınav sonucunda öğrencilerin başarısız olma nedenlerini bulmak için yapılan ihtiyaç analizi
 • Öğretmenin kendi fikirleri
  • Öğretmen bu dersle ilgili tecrübeli ise, öğrencinin neler öğrenmesi gerektiğine yönelik fikirleri olacaktır.
ama lar ne kadar kapsaml olmal d r
Amaçlar Ne Kadar Kapsamlı Olmalıdır?
 • Bazı amaçlar bir saatten daha kısa bir sürede öğretilebilecek davranışları içerir.
 • Bazı amaçlar ise çok daha uzun bir sürede öğretilebilecek becerileri içerebilir.
 • Amaçların, planlama sürecine rehberlik etmesi için kapsam ve sınırlılıklarının belirgin olması gerekir.
  • “Öğrencilere bilgisayar kullanma becerisi kazandırmak” amacının kapsamı çok geneldir.
ama lar ne kadar kapsaml olmal d r1
Amaçlar Ne Kadar Kapsamlı Olmalıdır?
  • “Öğrenciler, verilen bir metni, bir kelime işlemci kullanarak yazabilecek, kaydedebilecek ve çıktısını alabilecek.”
  • “Öğrenciler, “Excel” programını kullanarak öğrenci kayıtları tutmak için bir veri tabanı yazlımı geliştirebilecek.”
  • Birinci amaç, ikinci amaca göre daha dar kapsamlıdır ve bir ders sonunda hedefin gerçekleşmesi beklenir.
  • İkinci amaç, birinci amaca göre daha geniş kapsamlıdır ve bir dönem sonunda hedefin gerçekleşmesi beklenir.
 • Amaçların belirgin, dar kapsamlı ve açık bir şekilde ifade edilmesi gerekir.
ama analizi ne demektir nas l yap l r
Amaç Analizi Ne Demektir? Nasıl Yapılır?
 • Bireyin tam olarak amacı gerçekleştirirken ne yapıyor olacağını basamak basamak tanımlamak anlamına gelir.
 • Amaç analizi iki aşamayı içerir.
  • Amacı bir öğrenme alanı içinde sınıflamak (Bkz. Tablo 3.5 sf.37)
  • Uygun analiz teknikleri ile öğrencinin amaca ulaşmak için neleri öğrenmesi gerektiğini (önkoşul öğrenmeler) belirlemek ve sıralamak
ama analiz teknikleri psikomotor ama lar n analizi
Amaç Analiz Teknikleri Psikomotor Amaçların Analizi
 • Öğretim Amacı: Bir otomobil tekerleğini değiştirmek.
  • İşlemler ve işlem basamaklarının belirlenmesi ve sıraya konulması (Bkz. Şekil 3.1 sf.39)
  • Alternatif yolların belirlenmesi (Bkz. sf.39)
  • Standartların belirlenmesi (Bkz. sf.40)
  • Araç-gereçlerin belirlenmesi (Bkz. sf.40)
  • Gerekli-ilgilil bilgilerin belirlenmesi (Bkz. sf.40)
 • Psikomotor amaç analiz formu incelenebilir. (Bkz. Örnek 1 sf.38)
ama analiz teknikleri bili sel ama lar n analizi
Amaç Analiz Teknikleri Bilişsel Amaçların Analizi
 • Öğretim Amacı: Verilen farklı büyüklükteki doğal sayıları doğru olarak beş dakikada birbirinden çıkarmak.
  • Önkoşul bilgi ve becerileri belirle
  • Bir önceki basamaktaki bilgiler için gerekli önkoşul bilgi ve becerileri belirle
  • Önkoşul öğrenmelerin ne kadar daha analiz edilmesi gerektiğini belirle (genellikle giriş davranışlarına kadar)
  • Giriş davranışlarını belirleyin
  • Öğrenme hiyerarşisini oluşturun (Bkz. Şekil 3.2 sf.43)
  • Öğrenme hiyerarşisinin doğruluğunu kontrol edin
ama analiz teknikleri duyu sal ama lar n analizi
Amaç Analiz Teknikleri Duyuşsal Amaçların Analizi
 • Öğretim Amacı: Araba kullanırken trafik kurallarına uyma.
  • Duyuşsal amaçlar psikomotor ya da bilişsel davranışlar içerir.
  • Amaç analizi, amacın içerdiği öğrenme alanı temel alınarak yapılır.
  • Önceden bilişsel yada psikomotor bilgilerin öğrenilmiş olması gerekir.
   • Örneğin trafik kurallarının neler olduğu
  • Örnek duyuşsal bir amaç analizi için kitapta Şekil 3.3 (sf.44) incelenebilir.
rencilerin analizi
Öğrencilerin Analizi
 • Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyine uygun planlanması ve uygulanması öğretimin başarısını etkiler.
 • Öğrencilerin önceden sahip oldukları bilgi, beceri ve tutumlar giriş davranışları olarak adlandırılır.
 • Giriş davranışlarını dikkate almamak veya yanlış saptamak konunun çok güç veya çok basit olmasına neden olabilir.
rencilerin analizi1
Öğrencilerin Analizi
 • Öğrenciler giriş davranışları açısından farklılık gösterirler.
 • Hedef öğrencilerin giriş davranışlarını belirleme amaç analizi ile aynı anda yapılmalıdır.
 • Hedef öğrenciler, bazı önkoşul davranışlara önceden sahip oldukları için giriş davranışlarını saptama amaç analizini de sağlıklı bir şekilde yapmamızı bize sağlamaktadır.
rencilerin analizi2
Öğrencilerin Analizi
 • Öğrenciler birçok yönden birbirinden farklılık gösterirler.
  • Kavramsal ilişkileri kavrama/hatırlama yeteneği
  • Fiziksel, duygusal ve sosyal gelişim
  • Öğrenme arzusu, motivasyonu
  • Öğrenme biçimi
  • Bireysel/grupla çalışma yeteneği
  • Kas koordinasyonu
  • Okuma ve dinleme yeteneği
  • Kendini sözlü ve/veya yazılı ifade etme yeteneği
  • Öğrenme hızı ve kapasitesi
rencilerin analizi3
Öğrencilerin Analizi
 • Öğrencilerin özellikleri ile ilgili üç kaynaktan bilgi toplanabilir.
  • Öğrenciler
   • Test uygulamak
   • Öğrencilerle görüşme
   • Öğrencileri gözlemleme
  • Öğrenciler hakkında bilgisi olan kişiler
  • Kendi varsayım ve tahminleriniz
eri in s ralanmas ve mod llere ayr lmas
İçeriğin Sıralanması ve Modüllere Ayrılması
 • Bu aşamaya gelmişseniz, bir programın içeriğini belirlemiş oldunuz.
 • İçeriğin öğrencilere hangi sırada sunulması gerektiği saptanmalıdır.
 • Bu konuda en kullanışlı araç yapmış olduğunuz öğretim analizidir.
 • İçerik kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru sıralanmalıdır.
eri in s ralanmas ve mod llere ayr lmas1
İçeriğin Sıralanması ve Modüllere Ayrılması
 • Daha sonra tüm içerik belirli uzunlukta modüllere bölünmelidir.
 • Genellikle bir modül bir saatten kısa ve üç saatten uzun olmamalıdır.
 • Eğer zaman yanlış ayarlanır ise, her bir modülün gösteri ve uygulanması için yeterince zaman ayrılmalıdır.