henkil st tietoja v 2009 ja opettajien palkan muodostuminen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Henkilöstötietoja v. 2009 ja opettajien palkan muodostuminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Henkilöstötietoja v. 2009 ja opettajien palkan muodostuminen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Henkilöstötietoja v. 2009 ja opettajien palkan muodostuminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Henkilöstötietoja v. 2009 ja opettajien palkan muodostuminen. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ. Henkilöstömäärä 122. VAKITUISEN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA. Vakituisen henkilöstön keski-ikä 50 v. 11 kk. HENKILÖSTÖLUKUJA. Henkilöstöstä naisia 59,8% (62,7 % v, 2008)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Henkilöstötietoja v. 2009 ja opettajien palkan muodostuminen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
henkil st m r
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Henkilöstömäärä 122

vakituisen henkil st n ik jakauma
VAKITUISEN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA

Vakituisen henkilöstön keski-ikä 50 v. 11 kk

henkil st lukuja
HENKILÖSTÖLUKUJA
 • Henkilöstöstä naisia 59,8% (62,7 % v, 2008)
 • Osa-aikaeläkkeellä 18 henkilöä, vuosina 2010-2013 laskennallisen eläkeiän perusteella 25 työntekijää siirtyy eläkkeelle
 • Keskim. eläkkeellesiirtymisikä v. 2009 62 v 8 kk
 • Palvelussuhteen kesto 15%:lla yli 20 vuotta
 • 16% henkilöstöstä käy töissä kuntayhtymän omistajakuntien ulkopuoliselta alueelta
 • Sairauspoissaolo -tunnusluvut kasvaneet jonkin verran
ovtes liitteet
OVTES liitteet

FAI:ssa käytössä neljä eri liitettä:

 • Liite 4 Ammattioppilaitos: tekli, rata, kosmetologi, kulttuuri
 • Liite 5 Kauppaoppilaitos: kauppa ja hallinto, datanomi
 • Liite 7 Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos: sote
 • Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos: Liesjärvi
 • Liite 4 ja 5 opetusvelvollisuustyöajassa
 • Liite 7 ja 8 kokonaistyöajassa
 • Kokonaistyöajassa myös opot, koulutusalajohtajat, johtava rehtori
opetusvelvollisuus vuosi eri liitteiss
Opetusvelvollisuus / vuosi eri liitteissä
 • Liite 4 (ammattioppilaitos): jaettuna 38 opetusviikolla:
  • Ammatilliset aineet 931 h (24,5 h / vk)
  • Kielten opetus 779 h (20,5 h / vk)
  • Liikunta 969 h (25,5 h / vk)
  • Muut yhteiset aineet 817 h (21,5 h / vk)
 • Liite 5 (kauppaoppilaitos)
  • Ammatilliset teoria-aineet 760 h (20 h / vk)
  • Äidinkieli, viestintä 646 h (17 h / vk)
  • Kirjanpito, lask.toimi, talhal. 722 h (19 h / vk)
  • Muut aineet 836 h (22 h / vk)
 • Liite 7 (sosiaali- ja terveysalan oppilaitos)
  • Opetustyö* 800-872 h (riippuen työkokemuksen pituudesta)

(jos jaetaan 38:lla, saadaan 21,05-22,95 h/ vk)

*) opetusvelvollisuus -termiä ei käytetä 7. liitteessä, vaan opetustyön osuus on saatu vähentämällä kokonaistyöajasta muu kuin opetustyö

opetusvelvollisuusty aika
Opetusvelvollisuustyöaika
 • Lukuvuoden opetustunnit lasketaan ennen lukuvuoden alkua yhteen ja saatu luku jaetaan 38:lla (opetusviikkojen määrä)

-> saadaan keskimääräinen opetustuntimäärä ko. lukuvuodelle

-> palkkaa tarkistetaan lukuvuoden aikana, mikäli suunnitellut tunnit lisääntyvät tai vähenevät

 • OVTES:ssä on määritelty opetusvelvollisuuspalkka, joka maksetaan, jos opetustunnit ovat täsmälleen opetusvelvollisuuden suuruiset.
 • Mikäli opetustunnit ylittävät opetusvelvollisuuden, ylitunneista maksetaan erikseen ylituntipalkkiota
 • Mikäli opetustunnit alittavat opetusvelvollisuuden, saa palkasta prosentuaalisen osuuden (opetustunnit/ opetusvelvollisuustunnit * opetusvelvollisuuspalkka)
kokonaisty aika sosiaali ja terveysala
Kokonaistyöaika / sosiaali- ja terveysala
 • 36,25 h / vko, josta 46,3%-48,5% on varattava muuhun kuin opetustyöhön (esim. opetuksen valmistelu, suoritusten arviointi, kokeiden laatiminen, virantoimitusmatkat, toimistotehtävät, opettajan oman ammattitaidon ylläpito, osastokokoukset)
 • Mikäli opetustunnit ylittävät opetusvelvollisuuden, ne vähennetään seuraavan tai sitä seuraavan vuoden opetustunneista -> kuukausipalkka ei vaihtele lukuvuosittain, vaan mikäli ”ylitunteja” kertyy, seuraavana tai sitä seuraavana lukuvuonna opetusta on vähemmän
ep p tevien opettajien palkanalennukset
Epäpätevien opettajien palkanalennukset
 • FAI:ssa on käytössä epäpäteville opettajille melko merkittävästi lisää palkkaa tuova paikallinen sopimus: epäpätevyysalennukset lasketaan ko. tehtävään halutun koulutustason peruspalkasta
 • Käytettävät alennusprosentit ovat seuraavat:

Ammatilliset aineet:

  • Pedagoginen kelpoisuus puuttuu -6%
  • Vaadittu tutkinto puuttuu -3-12% (tutkintotasosta riippuen)
  • Vaadittu työkokemus puuttuu -6%

Yhteiset aineet:

  • Pedagoginen kelpoisuus puuttuu -6%
  • Vaadittu tutkinto puuttuu -6-12%
  • Opetusaineessa vaadittu arvosana puuttuu -6%
tva lis t ty n vaativuuden arviointi
TVA-lisät (työn vaativuuden arviointi)
 • Tehtäväkohtaisen peruspalkan lisäksi tietyistä työtehtävistä saa lisää palkkaa (TVA-lisä), joka korottaa tehtäväkohtaista palkkaa (vaikuttaa myös ylituntipalkkion suuruuteen)
 • TVA-lisien suuruus on 20-225 euroa
 • TVA-lisiä maksetaan tehtävästä, kyseessä ei ole henkilökohtainen lisä -> jos tehtävä siirtyy toiselle henkilölle, myös TVA-lisä siirtyy hänelle
 • TVA- työryhmään on kuulunut JUKO:n luottamushenkilöt (4 henkilöä), johtava rehtori ja talouspäällikkö. Osa TVA-kriteereistä on ideoitu osastoilla ja osa työryhmässä, kaikista tekijöistä on kerätty palaute osastoilta ennen niiden viemistä yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. TVA-lisiä on jaettu kolmasti järjestelyvaraerien yhteydessä vuosina 2007, 2008 ja 2009
henkil kohtaisen lis n vuosisidonnaiset osat
Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiset osat
 • Määräytyvät suoraan työehtosopimuksesta työkokemuksen perusteella:
  • Liite 4 ja 5: 5, 8, 10, 15, 20 vuotta
  • Liite 7: 5, 8, 10, 20 vuotta
  • Liite 8: 5, 8, 10, 15, 20 vuotta
 • Muita henkilökohtaisia lisiä ei ole kuin niillä henkilöillä, jotka on siirretty rehtorin tai koulutusalajohtajan työstä muuhun työhön ja yhtymähallitus on hyväksynyt siirron samalla palkalla