henkil st tietoja v 2009 ja opettajien palkan muodostuminen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Henkilöstötietoja v. 2009 ja opettajien palkan muodostuminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Henkilöstötietoja v. 2009 ja opettajien palkan muodostuminen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Henkilöstötietoja v. 2009 ja opettajien palkan muodostuminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Henkilöstötietoja v. 2009 ja opettajien palkan muodostuminen. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ. Henkilöstömäärä 122. VAKITUISEN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA. Vakituisen henkilöstön keski-ikä 50 v. 11 kk. HENKILÖSTÖLUKUJA. Henkilöstöstä naisia 59,8% (62,7 % v, 2008)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Henkilöstötietoja v. 2009 ja opettajien palkan muodostuminen' - cliff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
henkil st m r
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Henkilöstömäärä 122

vakituisen henkil st n ik jakauma
VAKITUISEN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA

Vakituisen henkilöstön keski-ikä 50 v. 11 kk

henkil st lukuja
HENKILÖSTÖLUKUJA
 • Henkilöstöstä naisia 59,8% (62,7 % v, 2008)
 • Osa-aikaeläkkeellä 18 henkilöä, vuosina 2010-2013 laskennallisen eläkeiän perusteella 25 työntekijää siirtyy eläkkeelle
 • Keskim. eläkkeellesiirtymisikä v. 2009 62 v 8 kk
 • Palvelussuhteen kesto 15%:lla yli 20 vuotta
 • 16% henkilöstöstä käy töissä kuntayhtymän omistajakuntien ulkopuoliselta alueelta
 • Sairauspoissaolo -tunnusluvut kasvaneet jonkin verran
ovtes liitteet
OVTES liitteet

FAI:ssa käytössä neljä eri liitettä:

 • Liite 4 Ammattioppilaitos: tekli, rata, kosmetologi, kulttuuri
 • Liite 5 Kauppaoppilaitos: kauppa ja hallinto, datanomi
 • Liite 7 Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos: sote
 • Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos: Liesjärvi
 • Liite 4 ja 5 opetusvelvollisuustyöajassa
 • Liite 7 ja 8 kokonaistyöajassa
 • Kokonaistyöajassa myös opot, koulutusalajohtajat, johtava rehtori
opetusvelvollisuus vuosi eri liitteiss
Opetusvelvollisuus / vuosi eri liitteissä
 • Liite 4 (ammattioppilaitos): jaettuna 38 opetusviikolla:
  • Ammatilliset aineet 931 h (24,5 h / vk)
  • Kielten opetus 779 h (20,5 h / vk)
  • Liikunta 969 h (25,5 h / vk)
  • Muut yhteiset aineet 817 h (21,5 h / vk)
 • Liite 5 (kauppaoppilaitos)
  • Ammatilliset teoria-aineet 760 h (20 h / vk)
  • Äidinkieli, viestintä 646 h (17 h / vk)
  • Kirjanpito, lask.toimi, talhal. 722 h (19 h / vk)
  • Muut aineet 836 h (22 h / vk)
 • Liite 7 (sosiaali- ja terveysalan oppilaitos)
  • Opetustyö* 800-872 h (riippuen työkokemuksen pituudesta)

(jos jaetaan 38:lla, saadaan 21,05-22,95 h/ vk)

*) opetusvelvollisuus -termiä ei käytetä 7. liitteessä, vaan opetustyön osuus on saatu vähentämällä kokonaistyöajasta muu kuin opetustyö

opetusvelvollisuusty aika
Opetusvelvollisuustyöaika
 • Lukuvuoden opetustunnit lasketaan ennen lukuvuoden alkua yhteen ja saatu luku jaetaan 38:lla (opetusviikkojen määrä)

-> saadaan keskimääräinen opetustuntimäärä ko. lukuvuodelle

-> palkkaa tarkistetaan lukuvuoden aikana, mikäli suunnitellut tunnit lisääntyvät tai vähenevät

 • OVTES:ssä on määritelty opetusvelvollisuuspalkka, joka maksetaan, jos opetustunnit ovat täsmälleen opetusvelvollisuuden suuruiset.
 • Mikäli opetustunnit ylittävät opetusvelvollisuuden, ylitunneista maksetaan erikseen ylituntipalkkiota
 • Mikäli opetustunnit alittavat opetusvelvollisuuden, saa palkasta prosentuaalisen osuuden (opetustunnit/ opetusvelvollisuustunnit * opetusvelvollisuuspalkka)
kokonaisty aika sosiaali ja terveysala
Kokonaistyöaika / sosiaali- ja terveysala
 • 36,25 h / vko, josta 46,3%-48,5% on varattava muuhun kuin opetustyöhön (esim. opetuksen valmistelu, suoritusten arviointi, kokeiden laatiminen, virantoimitusmatkat, toimistotehtävät, opettajan oman ammattitaidon ylläpito, osastokokoukset)
 • Mikäli opetustunnit ylittävät opetusvelvollisuuden, ne vähennetään seuraavan tai sitä seuraavan vuoden opetustunneista -> kuukausipalkka ei vaihtele lukuvuosittain, vaan mikäli ”ylitunteja” kertyy, seuraavana tai sitä seuraavana lukuvuonna opetusta on vähemmän
ep p tevien opettajien palkanalennukset
Epäpätevien opettajien palkanalennukset
 • FAI:ssa on käytössä epäpäteville opettajille melko merkittävästi lisää palkkaa tuova paikallinen sopimus: epäpätevyysalennukset lasketaan ko. tehtävään halutun koulutustason peruspalkasta
 • Käytettävät alennusprosentit ovat seuraavat:

Ammatilliset aineet:

  • Pedagoginen kelpoisuus puuttuu -6%
  • Vaadittu tutkinto puuttuu -3-12% (tutkintotasosta riippuen)
  • Vaadittu työkokemus puuttuu -6%

Yhteiset aineet:

  • Pedagoginen kelpoisuus puuttuu -6%
  • Vaadittu tutkinto puuttuu -6-12%
  • Opetusaineessa vaadittu arvosana puuttuu -6%
tva lis t ty n vaativuuden arviointi
TVA-lisät (työn vaativuuden arviointi)
 • Tehtäväkohtaisen peruspalkan lisäksi tietyistä työtehtävistä saa lisää palkkaa (TVA-lisä), joka korottaa tehtäväkohtaista palkkaa (vaikuttaa myös ylituntipalkkion suuruuteen)
 • TVA-lisien suuruus on 20-225 euroa
 • TVA-lisiä maksetaan tehtävästä, kyseessä ei ole henkilökohtainen lisä -> jos tehtävä siirtyy toiselle henkilölle, myös TVA-lisä siirtyy hänelle
 • TVA- työryhmään on kuulunut JUKO:n luottamushenkilöt (4 henkilöä), johtava rehtori ja talouspäällikkö. Osa TVA-kriteereistä on ideoitu osastoilla ja osa työryhmässä, kaikista tekijöistä on kerätty palaute osastoilta ennen niiden viemistä yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. TVA-lisiä on jaettu kolmasti järjestelyvaraerien yhteydessä vuosina 2007, 2008 ja 2009
henkil kohtaisen lis n vuosisidonnaiset osat
Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiset osat
 • Määräytyvät suoraan työehtosopimuksesta työkokemuksen perusteella:
  • Liite 4 ja 5: 5, 8, 10, 15, 20 vuotta
  • Liite 7: 5, 8, 10, 20 vuotta
  • Liite 8: 5, 8, 10, 15, 20 vuotta
 • Muita henkilökohtaisia lisiä ei ole kuin niillä henkilöillä, jotka on siirretty rehtorin tai koulutusalajohtajan työstä muuhun työhön ja yhtymähallitus on hyväksynyt siirron samalla palkalla