akc er h dat d k st hastali i l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKCİĞER HİDATİD KİST HASTALIĞI PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKCİĞER HİDATİD KİST HASTALIĞI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

AKCİĞER HİDATİD KİST HASTALIĞI - PowerPoint PPT Presentation


 • 746 Views
 • Uploaded on

AKCİĞER HİDATİD KİST HASTALIĞI. Cestode sınıfının Cylophyllidea takımının Taenidea familyasına ait bir parazit ECHİNOCOCCUS dur. 4 çeşit türü olan ekinokokkus undan 3 çeşidi insanlar için tıbbi öneme haizdir. Bunlar; 1 Echinococcus granulosus ; kistik ekınococcos

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

AKCİĞER HİDATİD KİST HASTALIĞI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Cestode sınıfının
 • Cylophyllidea takımının
 • Taenidea familyasına ait bir parazit
 • ECHİNOCOCCUS dur
slide3
4 çeşit türü olan ekinokokkus undan 3 çeşidi insanlar için tıbbi öneme haizdir.

Bunlar;

1 Echinococcus granulosus ; kistik ekınococcos

2 Echinococcus multilocularis; alveolar ekınokokkus

3. Echinococcus vogeli.; çok nadir tipi

4. Echinococus oligarthus

slide4
Yaygın kullandığımız şekliyle “Hidatid Kist” terimi aslında bir hastalık ismi değil, E.G’un yaşam siklusundaki larva (metasestod) evresidir .Bu da hastalık yapan formudur.
 • Bu nedenle doğru kullanılan şeklinin “Hidatik kist hastalığı” (HKH) olması gerekmektedir
slide5
Embriyo intestinal mukozaya penetre olur ve portal sistem yoluyla karaciğere ulaşır.
 • Sadece embriyolar hepatik ve pulmoner filtreden geçerek sistemik sirkülasyon yoluyla beyine ulaşır.
 • Bundan dolayı hidatik kistler saç,diş ve tırnak dışında vücudun herhangi bir yerinde gelişebilir.
slide6
Dünyada prevalansı 100.000’de 1-500, insidansı 5-20
 • Ülkemizde insidansının 100.000’de 2, prevalansının ise 100.000’de 50 civarında olduğu söylenebilir
 • Bu değerlerle Türkiye’de halen 30-35.000 kist hidatikli hastanın yaşadığı tahmin edilmekte ve her yıl yaklaşık 1.300 yeni hasta buna eklenmektedir
e alveolaris
e.alveolaris
 • Yaşam döngüsü ve görünümü E.granulosus’a oldukça benzer.
 • Parazitin son konağı tilki gibi et oburlar, ara konağı ise küçük kemiricilerdir. İnsan da bu parazit için ara konak olabilir.
 • Oluşturduğu hastalık Alveolar echinococcosis olarak adlandırılır.
slide8
Erişkin şekilleri ana konakçı barsaklarında

kedi,köpek,kurt,tilki..

 • Larva şekilleri ara konakçıda hidatik kist halinde barınır.

koyun,keçi,sığır,deve,domuz,at,eşek,manda,karaca, geyik,çeşitli kemirgenler ve insan

slide9
Yumurtalar barsaklarda açılır
 • Embriyo(onkosphere) skoleksindeki çengel ve vantuzlar ile barsak duvarını geçer
 • Karaciğer,akciğer ve diğer organlara
 • Kan ve lenf yoluyla yayılır
 • Kist formunda yaşamını sürdürürler
slide10
Yerleştikleri yerde skoleksini yitirir.
 • Hidatik larvası oluşturulur
 • Çok yavaş büyür(1-3 cm/yıl)
yumurtalar
yumurtalar
 • Suda 7 gün
 • Buzda 4 gün
 • Toprakta 10 ay canlı kalırlar
 • Isıya dayanıksız
 • Kaynatma ile 1 dk da ölürler
slide14
Perikist(konağın oluşturduğu reaksiyon fibröz doku)
 • Laminer membran(kutikula)
 • Germinatif membran bu tabakadan kız veziküller ve protoskoleksler= oluşur üreme yeteneğine sahipler(endokist)
 • İçini dolduran sıvı kaya suyu antijeniktiir
perikist
perikist
 • En dış tabaka
 • Fibröz yapıda
 • Cerrahi olarak ayrılması imkansızdır
 • Kisti korur ve kapiller ağı ile beslenmesini sağlar
 • 1-2 mm
laminer membran
Laminer membran
 • Beyaz renkte
 • 1-2 mm kalınlığında
 • Kolay parçalanabilir
 • Perikist ile sürekli temas halindedir
germinatif membran
Germinatif membran
 • Çok ince olup tek hücre kalınlığındadır
 • Yüzeyinde sayısız skoleks gelişir ve kist içindeki sıvıya düşer
 • Skoleksler üretildikçe daha fazla sıvı salgılanır ve kist büyür
slide19
tanı
 • Klinik
 • Akciğer grafisi
 • Toraks BT
 • Toraks MR
 • Batın USG
 • Seroloji
 • Diğer organ incelemeleri
klinik
Klinik
 • Kc de% 60,akciğerde % 30 diğer %10
 • Akciğerde % 14- 30 multipl yerleşimli
 • Alt lob ve sağ akciğerde daha fazla
 • En sık öksürük yan ağrısı hemoptizi
 • % 2-9 Hidatoptizi kaya suyu ekspekterasyonu:dispne bronkospazm ölüm
 • Periferik yerleşimli plevral irrritasyon:ağrı
klinik 2
Klinik 2
 • Bazal yerleşimliler karın ağrısı
 • Plevral boşluğa rüptür:Hidropx,ampiyem
toraks ct
Toraks ct
 • Ayırıcı tanıda
 • Preoperatif değerlendirmede altın standart.
laboratuar
Laboratuar
 • ELİSA  Epidemiyolojik tarama testlerinden en güvenilir olanıdır

Son derece özgüldür

%90 tanısal

 • İmmün elektroforez  %90 tanısal
 • İndirekt hemaglutinasyon 

Yalancı pozitiflik fazladır (%85)

 • Latex aglutinasyon 

Yalancı pozitiflik fazladır

Casoni ve weinberg günümüzde tercih edilmemektedir.

ay r c tan
Ayırıcı tanı
 • Akciğer absesi
 • Akciğer tüberkülozu
 • Bronşektazi
 • Akciğer kanseri
 • Pnömoni
 • Plevral efüzyon,ampiyem
 • Mezotelyoma
 • Pnömotoraks
 • Bronş kistleri
 • Perikard kistleri
 • Benign neoplazmlar
 • Mantar infeksiyonları
 • Diyafragma hernisi
tedavi
tedavi
 • CERRAHİ
 • TIBBİ
 • PAIR ?
medikal tedavi
Medikal tedavi
 • Komplike olmayan küçük kistlerde, çok fazla sayıda kist bulunması halinde, cerrahi tedaviyi tolere edemeyecek hastalarda (kronik eşlik eden hastalıklar, genel durum bozukluğu, vs.) ve operasyonu kabul etmeyen olgularda tıbbi tedavi uygulanır.
 • Benzimidazoller
   • Mebendazol:50-200 mg/kg/gün 6 ay
   • Albendazol en çok tercih edilen.Nötropeni kc toksisitesi:Doz 10mg/kg/gün 3 ay
 • İzokinolonlar
   • Praziquantel
cerrahi
Cerrahi
 • Akciğer kist hidatiğinde temel tedavi CERRAHİDİR
 • Standart yaklaşım P-L torakotomidir
 • Bilateralde ilk kistin büyük olduğu tarafa 2-4 hafta sonra diğer tarafa P-L torakotomi veya- daha popüler- aynı seansta Median sternotomi ile opere edilebilir.Posterioru göstermemesi dezavantajıdır.Kc kist hidatiklerinde transdiafragmatik yaklaşılabilir.
slide39
Amaç parankimi mümkün olduğunca korunarak kistin çıkarılması,kavitenin kapatılması.
slide40
Enükleasyon(Ugon yöntemi):Perfore olmamış kistlerde perikistle beraber hidatik membranın rüptüre edilmeden çıkarılması.
slide41
Perikistektomi Kapitonaj(Perez Fontana):Perikistle beraber rezeksiyon.Morbiditesi yüksek.Bronş fistülü,enfeksiyon …
slide42
Kistotomi Kapitonaj:En sık kullanılan yöntemdir.İntratorasik kontaminasyonu önlemek için germisid kompresle ıslatılmış kompresle çevre dokular korunur .kaya suyu aspire edilip membran çıkarılır.Hipertonik NaCl solusyonuyla kavite irrige edilir.Kaviteye açılan bronşlar emilen suturlarala kapatılır.Kavite oblitere edilir.
kapitonaj
Kapitonaj?
 • Hastanemizde yapılan çalışmada kapitonaj gerekli görülmemiş.
 • Ann Thorac Surg. 2002 Jul;74(1):191-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=12118757&query_hl=9&itool=pubmed_docsum
kist hidatikte rezeksiyon
Kist Hidatikte Rezeksiyon
 • Lobun % 50 den fazla tutulduğu olgularda Shields lobektomi önermektedir.
 • Rezeksiyon endikasyonları:Preop pulmoner enfeksiyon(medikal tedaviye dirençli),aynı lobda multip kist,bronşektazi ve fibrozise bağlı kanama.
skolosidal ajanlar
Skolosidal ajanlar
 • %2 lik formalin:Bronşial toksik
 • Etil alkol:Uçucu yanıcı
 • İyot:Dozu tartışmalı,Hipertiroidi?
 • Eter
 • Hipertonik NaCl (en ideali %15-20 lik)
 • % 0.5 AgNO3 de sık kullanılır
slide46
PAIR
 • Hidatik kistlerin cerrahi ve tıbbi tedavisinin yanında alternatif tedavi yöntemleri de geliştirilmektedir. Perkütan tedavi (PAIR=Puncture-Aspiration-Injection-Reaspiration) konusunda henüz yeterli deneyim ve izlem mevcut olmaması nedeniyle akciğer hidatik kistlerinin tedavisinde önerilmemektedir
a eg95
Aşı (EG95)
 • Oluşmuş kistler üzerine etkisi yoktur
 • Arjantin, Avusturya, Çin ve Yeni Zelanda’da yapılan deneysel çalışmalarda, koyun ve keçilerde hidatik kistlere karşı %95’ten fazla koruyuculuk sağladığı gösterilmiştir