mit yhdistymissopimuksessa sovittiin ja mill tavoin ehyt ry n strategiaty t jatketaan n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mitä yhdistymissopimuksessa sovittiin ja millä tavoin EHYT ry:n strategiatyötä jatketaan?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Mitä yhdistymissopimuksessa sovittiin ja millä tavoin EHYT ry:n strategiatyötä jatketaan? - PowerPoint PPT Presentation


  • 71 Views
  • Uploaded on

Mitä yhdistymissopimuksessa sovittiin ja millä tavoin EHYT ry:n strategiatyötä jatketaan?. Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi Valtuusto 24.3.2012. Perustajajärjestöjen yhteinen strateginen näkemys.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mitä yhdistymissopimuksessa sovittiin ja millä tavoin EHYT ry:n strategiatyötä jatketaan?' - cleo-phelps


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mit yhdistymissopimuksessa sovittiin ja mill tavoin ehyt ry n strategiaty t jatketaan

Mitä yhdistymissopimuksessa sovittiin ja millä tavoin EHYT ry:n strategiatyötä jatketaan?

Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi

Valtuusto 24.3.2012

perustajaj rjest jen yhteinen strateginen n kemys
Perustajajärjestöjen yhteinen strateginen näkemys

Yhdistymisdokumentteihin kirjattu kiteytys järjestön toimintaperiaatteista luo strategisen pohjan EHYT ry:n toiminnan rakentamiselle ja suuntaamiselle.

Yhdistyksen strategiaprosessi käynnistetään ensimmäisenä toimintavuonna ja strategian 2014-2021 vahvistaa keväällä 2014 kokoontuva ensimmäinen yhdistyksen varsinainen kokous.

slide3
Perustajajärjestöjen yhteinen näkemys toimintaperiaatteista (1):

Toimintaympäristö

Päihteiden käyttö ja siihen liittyvät ongelmat koskettavat koko yhteiskuntaa. Hyvinvointimme on suurelta osin riippuvainen siitä, millaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja päihdeongelmiin löydetään. Päihdehaitat ja sosiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet ja ne kasautuvat sosioekonomiselta asemaltaan heikompiosaisille. Lakisääteisistä velvoitteistaan huolimatta yhteiskunta ei pysty vastaamaan ehkäisevän työn ja hoidon tarpeeseen.

Vaikuttavaa ehkäisevää työtä on yhteiskunnan kehittäminen tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Hyvä sosiaali-, terveys- ja työllisyyspolitiikka ehkäisee päihdehaittoja. Yksittäiseen elintapaan ja terveyskäyttäytymiseen puuttuminen ei riitä, jos elinympäristö ohjaa vähemmän terveelliseen suuntaan ja mahdollisuudet terveyttä tukeviin valintoihin ovat vähäiset. Ihmistä tulee ajatella kokonaisuutena fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden kautta.

Kaikilla ihmisillä on oikeus saada terveyteensä, sosiaaliseen toimintakykyynsä ja hyvinvointiinsa vaikuttavaa tietoa, tukea ja apua riippumatta elämäntilanteesta tai henkilökohtaisista valinnoista.

slide4
Perustajajärjestöjen yhteinen näkemys toimintaperiaatteista (2):

Toimintaperiaatteet

Ehkäisevä päihdetyö ry edistää yhteiskunnallista keskustelua päihteisiin liittyvistä kysymyksistä. Arvomme sekä jäsentemme ja kansalaisten osallisuus määrittelevät vaikuttamisen ja toiminnan sisällöt. Toimintamme perusta on jäsenjärjestöjemme paikallistasolla vapaaehtoisvoimin tekemä työ sekä järjestön henkilöstön osaaminen ja työpanos kansalaisten ja sidosryhmien keskuudessa.

Edistämme terveitä elämäntapoja, turvallisuutta ja raittiutta. Lähtökohtana on, etteivät päihteet kuulu työelämään, liikenteeseen, raskausaikaan eivätkä lapsuuteen eikä nuoruuteen. Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen ja päihteettömään kasvuympäristöön jonka aikuinen mahdollistaa omilla valinnoillaan.

 Päihteettömyyttä edistävän järjestön historia alkaa 1900-luvun alun raittiusliikkeestä. Tulevaisuudessakin tarvitaan kansalaisjärjestöä, joka vaikuttaa vahvasti yhteiskuntaan terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi.

strategisia linjauksia my s mm
Strategisia linjauksia myös mm.

Elämänkaari/Elämänkulku

Toiminta paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla

Aluekeskusajattelu ja aluefoorumit

Viestintä ja vaikuttaminen

Lehtiyhteistyö

Jäsenjärjestöyhteistyön vahvistaminen

Vapaaehtoistoiminnan edistäminen

Henkilöstön asema

Jäsenpohjan laajentaminen

siirtym kausi
Siirtymäkausi

Perustamissopimuksessa siirtymäkausi sovittu ensimmäiseen varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen kevätkaudella 2014

Siirtymäkirjaukset liittyvät keskeisesti hallinnon ja palkatun johdon nimeämiseen

Siirtymäkauden aikana EHYT ry:tä ja sen tulevaa toimintaa rakennetaan

Kaikilla kolmella järjestöllä on ollut omat strategiansa ja omat sisällölliset linjauksensa.

Arkisessa työssä nousee jatkuvasti esille kysymyksiä EHYT ry:n linjoista:

- mitä asioita EHYT ry hyväksyy ja mitä ei hyväksy?

- onko EHYT ry raittiusjärjestö?

- EHYT ry:n suhde haittojen vähentämiseen tai korjaavaan työhön?

- …

strategiaty n jatko
Strategiatyön jatko

Ehkäisevän päihdetyön koordinaation strategiatyö käynnissä

Viestintästrategian valmistelu 30.5. hallitukseen

Valtuuston ja hallituksen strategiaprosessi

Strategiaseminaari 30.8.2012

Aluefoorumit

Valtuusto kevät 2013 välietappina

Yhdistyksen kokous 2014 päätepisteenä

Kohdennetun hakemuksen valmistelu fuusioprosessin arviointiin ja strategiatyöhön?

ad