zemetrasenie v japonsku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zemetrasenie v Japonsku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zemetrasenie v Japonsku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Zemetrasenie v Japonsku - PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on

Zemetrasenie v Japonsku. Zemetrasenie v Japonsku 11.3.2011. S použitím verejne dostupných odborných materiálov rešeršne spracoval: RNDr. Ján Madarás, PhD. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava 21. 3. 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zemetrasenie v Japonsku' - cleo-french


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zemetrasenie v japonsku 11 3 2011
Zemetrasenie v Japonsku 11.3.2011

S použitím verejne dostupných odborných materiálov rešeršne spracoval:

RNDr. Ján Madarás, PhD.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Bratislava

21. 3. 2011

slide3

Piatok, 11. marec 2011, 05:46:23 UTC (14:46:23 miestneho času) PRI VÝCHODNOM POBREŽÍ HONŠÚ (Tendō), JAPONSKO Magnitúda 9.0

 • Epicentrum: Tichý oceán, 38.322°N, 142.369°E

(nepresnosť lokalizácie epicentra: +/- 13,5 km)

 • Hĺbka pod povrchom: 22 km (EMSC) – 24 km (USGS)
 • Vzdialenosť epicentra:

99 km JV od Kesennuma (59 tis. obyvateľov)

106 km V od Išinomaki (117 tis. obyvateľov)

129 km V od Sendai (1 038 tis. obyvateľov)

177 km V od Jamagata (255 tis. obyvateľov)177 km VSV od Fukušima (294 tis. obyvateľov)

373 km SV od TOKYO (8 337 tis. obyvateľov)

USGS, EMSC

slide5

Seizmogram zemetrasenia zaznamenaný seizmickou stanicou Vyhne v rámci Národnej siete seizmických staníc na Slovensku (vzdialenosť od epicentra cca 8000 km, doba príchodu prvých seizmických vĺn cca 11 minút)

GFÚ SAV

vek oce nskych platn
Vek oceánskych platní

modrá – 150-180 Ma,červená – 20-0 Ma

(miliónov rokov)

princ p vzniku zemetrasenia
Princíp vzniku zemetrasenia

Tichý oceán

Japonsko

zemetrasenie

pods vanie tichooce nskej platne pod euro zijsk v japonskej priekope pr ina vzniku zemetrasen
Podsúvanie tichooceánskej platne pod euroázijskúv japonskej priekope – príčina vzniku zemetrasení

Priemerná rýchlosť podsúvania pacifickej platne pod Japonsko (ležiace na euroázijskej platni) je 8,3 cm / rok smerom na SZ

slide15

Mapa seizmických otrasov

až po Tokyo

VII. – IX. stupeň makroseizmickej intenzity podľa modifikovanej Mercalliho 12° intenzitnej stupnice

USGS

odhadovan po et obyvate ov vystaven ch zemetraseniu
Odhadovaný počet obyvateľov vystavených zemetraseniu

Vnímanie otrasov:

- veľmi silné (VII. stupeň): takmer 38 miliónov obyvateľov

- ťažké (VIII. stupeň): takmer 5 miliónov obyvateľov

- ničivé (IX. stupeň): 27 000 obyvateľov

USGS

region lna seizmicita severnej asti japonska
Regionálna seizmicita severnej časti Japonska

V Japonsku prakticky niet miesta, ktoré by od r. 1964

nebolo epicentrom nejakého silnejšieho zemetrasenia

EMSC

seizmicita sv pobre ia japonska
Seizmicita SV pobrežia Japonska
 • Rok Mag. Obete
 • 1611 8,1 5 000
 • 1793 8,3 720
 • 1823 5,9 73
 • 1835 7,0 veľa
 • 1896 8,2 22 000
 • 1896 7,2 209
 • 1914 7,1 94
 • 1933 8,1 3 064
 • 7,4 28
 • 2011 9,0 20 000?

USGS

slide20

Mapa sekundárnych otrasov(dotrasov)po hlavnom zemetrasení

– po

11 dňoch 657 dotrasov s magnitúdou 4,6 až 6,6,

z toho 31 dotrasov malo magnitúdu

nad 6,0

USGS

chronol gia prvej s rie otrasov
Chronológia prvej série otrasov
 • 2011-03-11   06:59:02.737.50 N  144.87 E  40 mb6.2 
 • 2011-03-11   06:57:14.035.81 N  140.83 E  30 mb6.3 
 • 2011-03-11   06:48:47.038.03 N  142.79 E  22 mb6.2 
 • 2011-03-11   06:25:49.038.22 N  144.66 E  10 Mw7.6 
 • 2011-03-11   06:15:41.036.30 N  141.13 E  40 Mw7.9 
 • 2011-03-11   06:06:13.039.07 N  142.37 E  40 mb6.3 
 • 2011-03-11   05:46:23.038.30 N  142.50 E  22 Mw9.0 

V priebehu prvej jeden a štvrť hodiny

7 veľmi silných otrasov s M od 9.0 do 6,2

EMSC

chronol gia sekund rnych otrasov s magnit dou nad 5 0
Chronológia sekundárnych otrasov s magnitúdou nad 5,0
 • Sekundárne otrasy (tzv. dotrasy) – rozdelenie po 24 hodinách. Hlavný otras bol 11. 3. o 05:46 ráno svetového času (14:46 poobede miestneho času)
 • 20.-21.3. - 13 dotrasov s M od 5,0 do 5,9
 • 19.-20.3. - 5 dotrasov s M od 5,0 do 6,0
 • 18.-19.3. - 13 dotrasov s M od 5,0 do 5,9
 • 17.-18.3. - 19 dotrasov s M od 5,0 do 5,8
 • 16.-17.3. - 16 dotrasov s M od 5,0 do 6,0
 • 15.-16.3. - 23 dotrasov s M od 5,0 do 6,1
 • 14.-15.3. - 22 dotrasov s M od 5,0 do 6,1
 • 13.-14.3. - 39 dotrasov s M od 5,0 do 5,8
 • 12.-13.3. - 74 dotrasov s M od 5,0 do 6,2
 • 11.-12.3. - 125 dotrasov s M od 5,0 do 6,6

EMSC

ur en tektonick nap tie ohniskov mechanizmus zemetrasenia 11 3 2011
Určené tektonické napätie – ohniskový mechanizmus zemetrasenia 11.3.2011

Násunový zlom asociovaný

so subdukciou na platňovom

rozhraní

USGS

slide25

Predbežné geodetické GPS merania v oblasti

Horizontálny pohyb

(max. 2,4 m)

Vertikálny pohyb

(max. 1m)

Sklz plochy

(max. 10 m)

Takeo Ito, Kazuhiro Ozawa, Tsuyoshi Watanabe, Takeshi Sagiya, 2011

slide26

Predbežné geodetické GPS

merania v oblasti

Konfigurácia porušenej platne

(400x200 km,

úklon na západ, pod ostrov)

Takeo Ito, Kazuhiro Ozawa, Tsuyoshi Watanabe, Takeshi Sagiya, 2011

zauj mavosti zemetrasenia
Japonsko ročne postihne 1500 – 2000 zemetrasení;

Zemetrasenie bolo v Japonsku najsilnejšie za 130 rokov (od začiatku prístrojových meraní)

Pri zemetrasení bola porušená zlomová zóna v oceáne s dĺžkou 400 km a šírkou 200 km, maxim. posun na zlome bol 10 m

Dĺžka trvania otrasov bola 3 – 5 minút

Zemetrasenie bolo pocítené až do vzdialenosti 2000 km od epicentra

Ostrov Honšú sa posunul o 2,4 m smerom na východ – k severnej Amerike

Prvé vlny cunami dosiahli mesto Sendai (130 km) za 8-10 minút (rýchlosť vlny okolo 800 km / hod.)

Pri zemetrasení sa uvoľnila energia porovnateľná s výbuchom cca 25 000 bežných, 20 kT atómových bômb

Zaujímavosti zemetrasenia
najsilnej ie zemetrasenia na zemi od za iatku 20 storo ia
Najsilnejšie zemetrasenia na Zemi od začiatku 20. storočia
 • 1.Čile, 1960 – M 9,5
 • 2. Aljaška, 1964 – M 9,2 (3 x slabšie než Čile 1960)
 • 3. Indický oceán, Sumatra, 2004 – M 9,1 (4 x slabšie než Čile 1960)
 • 4. Kamčatka, 1954 – M 9,0 (5,6 x slabšie než Čile 1960)
 • 5. Tichý oceán, Japonsko, 2011 – M 9,0 (5,6x slabšie)
 • 6. Tichý oceán, Ekvádor, 1906 – M 8,8 (11x slabšie než Čile, 1960)
 • 7. Čile, 1906 – M 8,8
 • 8. Tichý oceán, Čile, 2010 - M 8,8
 • 9. Tichý oceán, Aleuty, 1965 – M 8,7
 • 10. Indický oceán, Sumatra, 2005 – M 8,6
 • 11. Tibet, Čína, 1950 – M 8,6
 • 12. Tichý oceán, Aleuty, 1957 – M 8,6
 • 13. Indický oceán, Sumatra, 2007 – M 8,5 (31 x slabšie než Čile 1960)
zemetrasenia na slovensku s potenci lnym vz ahom k zlomov m z nam
Zemetrasenia na Slovensku s potenciálnym vzťahom k zlomovým zónam

GFÚ SAV, Madarás, 2009

najsilnej ie zemetrasenia na slovensku magnit da od 5 do 6 makroseizmick intenzita nad 7 5
Najsilnejšie zemetrasenia na Slovensku(magnitúda od 5 do 6, makroseizmická intenzita nad 7,5°)

GFÚ SAV, Madarás et al., 2008