samoregulirano u enje l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samoregulirano učenje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samoregulirano učenje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Samoregulirano učenje - PowerPoint PPT Presentation


 • 370 Views
 • Uploaded on

Samoregulirano učenje. Na preddiplomskom studiju trudim se: Sve ispite položiti s 5 Sve ispite položiti s 4 ili 5 Proći svaki ispit Održati prosjek na minimalnoj razini potrebnoj za nastavak na diplomskom studiju Dok čitam ili učim iz udžbenika:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samoregulirano učenje' - clemens


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Na preddiplomskom studiju trudim se:
  • Sve ispite položiti s 5
  • Sve ispite položiti s 4 ili 5
  • Proći svaki ispit
  • Održati prosjek na minimalnoj razini potrebnoj za nastavak na diplomskom studiju
 • Dok čitam ili učim iz udžbenika:
  • Uglavnom primijetim kad mi je pažnja odlutala i odmah se vratim na čitanje
  • Katkad primijetim da sam “odlutala”, ali ne uvijek
  • Često odlutam u sanjarenja i na to potrošim dosta vremena
slide3
Kad god završim s razdobljem učenja:
  • Zapišem koliko sam vremena proveo učeći
  • U mislima zbrojim koliko sam vremena proveo učeći
  • Ne razmišljam puno koliko sam vremena potrošio
 • Kad predam ispit ili seminar:
  • Obično mogu dosta točno odrediti koju ću ocjenu dobiti
  • Imam “grubu” ideju o ocjeni: obično znam hoće li biti jako dobra ili jako loša
  • Često sam iznenađena ocjenom koju dobijem
  • Ne razmišljam puno o kvaliteti svog uratka
slide4
Kad postignem jako dobar uspjeh u zadatku:
  • Osjećam se dobro i često se na neki način nagradim
  • Dobro se osjećam, ali za sebe ne činim ništa posebno
  • Ne osjećam se ništa drugačije nego prije uspjeha
samoregulirano u enje5
Samoregulirano učenje
 • Zbog čega su neki učenici uspješniji od drugih koji imaju iste sposobnosti?
  • vrlo motivirani, rade uz vrlo malo vanjske kontrole, dovršavaju započeto, sami znaju što trebaju činiti da bi došli do cilja
 • kognitivne sposobnosti (“pamet”) nisu dovoljne!
 • Sposobnost samoregulacije učenja - središnja tema istraživanja u području učenja i motivacije posljednjih 20-tak godina
slide6
Samoregulirani učenici su:
  • Ustrajni
  • Dobro organizirani
  • Dobro određuju ciljeve i odabiru strategije
  • Sami prate vlastiti rad na ostvarivanju cilja
  • Fleksibilni – prilagođavaju strategije učenja
  • Znaju se sami motivirati
slide7
U usporedbi s učenicima koji postižu lošiji uspjeh, uspješniji učenici:
  • Postavljaju specifičnije, konkretnije ciljeve učenja
  • Koriste raznovrsnije strategije učenja
  • Češće i bolje prate vlastiti rad
  • Sustavnije se prilagođavaju okolnostima
to je samoregulirano u enje
Što je samoregulirano učenje?
 • Samoregulirane osobe:
  • misli i postupci su pod vlastitom kontrolom, a ne pod kontrolom ljudi i okolnosti iz njihove okoline
 • Samoregulacija kod učenja:
  • odnosi se na razvoj skupa ponašanja koja osobi olakšavaju učenje
  • Ti postupci omogućuju ostvarivanje osobnih ciljeva u različitim uvjetima učenja
aspekti samoreguliranog u enja
Aspekti samoreguliranog učenja
 • Samoregulirano učenje uključuje regulaciju tri općenita aspekta akademskog učenja:
 • Samoregulacija ponašanja - aktivna kontrola različitih resursa koji su učenicima potrebni za učenje:
  • Vremena potrebnog za učenje
  • Okoline za učenje (mjesto na kojem studiraju)
  • Traženja pomoći od drugih – vršnjaci, nastavnici, roditelji
slide10
Samoregulacija motivacije i emocija uključuje:
  • kontroliranje i promjenu nekih aspekata vlastite motivacije
   • npr. možemo mijenjati vjerovanja učenika o njihovoj samoefikasnosti, možemo djelovati na odabir različitih ciljeva učenja i sl. tako da ona služe uspješnijem učenju
slide11
Učenici mogu naučiti i kako kontrolirati vlastite emocijei raspoloženja tako da poboljšaju vlastito učenje
 • Nauče kontrolirati negativne emocije i raspoloženja (npr. anksioznost, dosadu) tako da ih ne ometaju u učenju
 • Nauče koristiti pozitivne emocije i raspoloženja tako da potiču učenje
slide12
Samoregulacija kognicije:
  • Učenici kontrolirajurazličite kognitivne strategije učenja
  • npr. koriste one strategije učenja koje rezultiraju boljim učenjem i boljim razumijevanjem
  • Strategije učenja prilagođavaju cilju učenja
slide14
Samoregulirano učenje se odvija u tri faze:
 • Fazakoja prethodi učenju - faza planiranja
  • stvaraju se uvjeti nužni za učenje
  • raščlanjuju se zadaci i postavljaju ciljevi učenja (Što želim postići učenjem ovog predmeta? Je li mi cilj dobiti pozitivnu ocjenu/razumjeti gradivo?)
  • stvaraju se očekivanja i vjerovanja u vezi zadatka (Mogu li to naučiti? Zanima li me? Koliko će mi vremena trebati?)
  • Odabiru se strategije učenja
slide15
Pripremom se stvara pozitivan stav prema učenju
 • Realistična očekivanja mogu pomoći da učenici budu motiviraniji za rješavanje zadatka
 • Ciljevi trebaju biti čim specifičniji, treba odrediti i kratkoročne i dugoročne ciljeve

U ovoj fazi učenici trebaju odrediti:

 • Kada će započeti s učenjem?
 • Gdje će učiti?
 • Koji uvjeti su im potrebni da bi uspješno učili, a što ih može u tome omesti?
slide16
Faza učenja
  • U ovoj fazi je najvažnije nadziranje vlastitog rada
  • Prate se procesi tijekom učenja
  • Aktivno se primjenjuju različite strategije učenja
  • Na različite načine (postavljanjem pitanja, ohrabrivanjem i sl.) učenici prate i poboljšavaju vlastiti rad
  • Ako je potrebno, traže pomoć od drugih
slide17
Učenike se može pitati:
  • Napreduju li onako kako su zamislili?
  • Da li ih nešto ometa u učenju?
  • Treba li im više vremena nego što su mislili?
  • U kojim uvjetima najuspješnije uče?
  • Koja pitanja si mogu postaviti dok rade?
  • Kako sami sebe mogu potaknuti da ustraju u zadatku, održe pažnju i sl. (npr. unutarnji govor “hajde, još malo” “kad ovo dovršim, moći ću van s prijateljima” “danas ću rješavati zadatke bolje nego prošli put”)
slide18
Faza nakon učenja
  • uključuje razmišljanje o vlastitom radu
  • samovrednovanje vlastitog učinka u usporedbi sa zacrtanim ciljevima
 • Učenike možemo pitati:
 • Jesu li ostvarili ono što su planirali?
 • Je li ih što ometalo i na koji način su se vratili na zadatak?
 • Jesu li odredili dovoljno vremena ili im je za zadatak trebalo više vremena nego što su planirali?
 • U kojim su uvjetima napravili najviše?
 • Jesu li načini na koje su sami sebe poticali bili uspješni?
to je sve va no za samoregulirano u enje
Što je sve važno za samoregulirano učenje?

Niemvirta (1999) – model prema kojem se samoregulirano učenje sastoji od 4 komponente:

 • Strategije učenja
 • Samoefikasnost
 • Ciljne orijentacije
 • Samopoštovanje
to je sve va no za samoregulirano u enje20
Što je sve važno za samoregulirano učenje?
 • Drugim riječima, da bih uspješno regulirala vlastito učenje važno je:
 • Da koristim pravilne strategije učenja koje mi omogućuju da postignem svoj cilj
 • Da vjerujem da mogu uspješno savladati zadatke u tom predmetu (samoefikasnost)
 • Da odaberem cilj učenja (da dobijem dobru ocjenu/budem bolja od drugih/poboljšam vlastiti uspjeh)
 • Da imam dobro mišljenje o vlastitim sposobnostima – samopoštovanje
strategije u enja
Strategije učenja
 • Strategije učenja – svako djelovanje koje olakšava pohranjivanje informacija tako da se one bolje integriraju i lakše pronalaze u pamćenju
  • Strategija dubokog procesiranja:

- učenik ima interes za ono što uči

- želi razumjeti ono što uči, otkriti značenja, povezati s onim što već zna

- postavlja pitanja, uspoređuje, povezuje

strategije u enja22
Strategije učenja
 • Strategija površinskog procesiranja –učenje “napamet”, zapamćivanje bez razumijevanja i povezivanja s drugim sadržajima
 • Strategija samootežavanja
  • namjerno izbjegavanje da se uloži napor
  • Ima samozaštitnu ulogu – “ako ne uspijem, to je zato što ništa nisam učila”, “ako uspijem, to je zato što sam sposobna i pametna”
samoefikasnost
Samoefikasnost
 • Mnogi učenici ne koriste strategije učenja
 • Osim neznanja, razlog može biti i slaba motivacija - čemu strategije, ako ionako neću uspjeti!
 • Primjena samoreguliranog učenja povezana je s uvjerenjem učenika u vlastitu sposobnost za uspjeh
 • Dokazana povezanost samoefikasnosti i korištenja samoregulativnih strategija učenja
 • Da bi učenik koristio strategije učenja – mora uočiti korist od ulaganja napora, ali i vjerovati u vlastitu sposobnost kontrole i usmjeravanja aktivnosti!
ciljne orijentacije
Ciljne orijentacije
 • učenici će spremnije raditi na ostvarivanju onih ciljeva koje su sami postavili!
 • Učenici u situacijama učenja imaju različite ciljeve:
  • Dobiti dobru ocjenu, izbjeći neuspjeh, pokazati da su bolji od drugih, razumjeti i savladati gradivo
  • Cijevi utječu na odabir strategija učenja i sam proces učenja
ciljne orijentacije25
Ciljne orijentacije
 • 2 osnovna tipa ciljne orijentacije:
  • Usmjerenost na učenje – žele proširiti znanje, razumjeti, ovladati vještinom, učenje samo po sebi cilj
  • Usmjerenost na izvedbu – važno je postići uspjeh – dobiti dobru ocjenu, biti bolji od drugih, ostaviti dobar dojam na nastavnike i vršnjake
samopo tovanje
Samopoštovanje
 • Važno kako učenici opažaju sebe i vlastite sposobnosti
 • Učenici s visokim samopoštovanjem – skloniji prihvatiti rizik, uložiti napor
 • Učenici s niskim samopoštovanjem – izbjegavaju napor i teže zadatke – neuspjeh im pokazuje da su niskih sposobnosti
pitanja
Pitanja…
 • Za uspjeh u učenju dovoljno je dobro odrediti ciljeve učenja i odabrati strategije učenja. T N
 • Ako se usmjerimo samo na zapamćivanje gradiva, ne razmišljamo o onome što smo pročitali i ne povezujemo s onim što već znamo, znači da smo koristili _______________strategiju učenja.
 • U fazi učenja najvažnije je da učenik prati i nadzire vlastiti rad. T N
 • Zbog čega je za uspješnu regulaciju vlastitog učenja važna samoefikasnost?
 • Ako je učenik postigao cilj, nije važno da na kraju učenja vrednuje vlastiti rad. T N