William shakespeare
Download
1 / 25

WILLIAM SHAKESPEARE - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

VY_22_INOVACE-J-A-37. WILLIAM SHAKESPEARE. Aj pro 4.-5. ročník reálie Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WILLIAM SHAKESPEARE' - cleary


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
William shakespeare

VY_22_INOVACE-J-A-37

WILLIAM SHAKESPEARE

Aj pro 4.-5. ročník

reálie

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace

Autorka:Mgr.Daniela Ondrisová není-li uvedeno jinak

Pro změnu snímku klikej!


William shakespeare

Narodil se ve Stratfordu 23.4.1564 a zemřel tamtéž 23.4.1616.Oženil se ve svých 18 letech s AnneHathaway a měl 3 děti.Za svého života byl obdivován pro své mistrovství využití slovaa zároveň byl velmi pokrokový - emancipovaný. Patří k nejslavnějším autorům na světě a jeho díla byla překládána do všech světových jazyků. Shakespearovy hry se doposud hrají v divadlech nebo jsou zfilmována.

Podpis/signature/


Rodn d m ve stratfordu nad avonou
Rodný dům ve Stratfordu nad Avonou


William shakespeare
Kdo?

Napsal 39 divadelních her

Napsal 154 sonety

Psal básně

Psal tragedie

Psal komedie
William shakespeare

Portrait of Shakespeare on the right-side Pillar of Gates of Verona, next to the entrance to the Museo Maffeiano.

Portrét Shakespearea na pravé straně vstupní brány do Verony


Hrob ve stratfordu nad avonou v kostele holy trinity church p ed olt em
Hrob ve Verona, Stratfordu nad Avonou,v kostele HolyTrinityChurch předoltářem.


William shakespeare

Na náhrobku je psáno: Verona,

Good frend for Jesus sake forbeare,To digg the dust encloased heare.Bleste be þe man þt spares thes stones,And curst be he þt moves my bones.

V moderní angličtině :

Good friend for Jesus sake forbear,To dig the dust enclosed here.Blessed be the man that spares these stones,And cursed be he that moves my bones.


William shakespeare

Romeo a Julie Verona,

Tuto tragedii uvedl Shakespeare poprvé v r. 1595 ve svých 30 letech.

Pojednává O 16-ti letých milencích Romeovi a Julii . Rody Kapuletových

a Montekových jsou znesvářeny, Juliin otec chce provdat svou krásnou dceru

za Parise.

Avšak na ples Kapuletů se tajně dostal Romeo Montek a oba se do sebe

zamilují. Jeho přítomnost, byť v převleku, je prozrazena . Již následující den

se nechají tajně oddat otcem Vavřincem. Ve rvačce Romeo zabije Tybalda,

který před tím zabil jeho nejlepšího přítele Mercucia.

Romeo je vyhnán soudem z Verony do Mantovy.

Julie požádá otce Vavřince o pomoc, který ji v kobce uspí nápojem.

Nešťastnou náhodou se Romeo dozvídá o smrti své milované a odchází

do Verony, kde si koupí jed, jde za Julií a v domnění, že je mrtvá, jed

požije a vedle Julie umírá. Probuzená Julie sáhne po Romeově dýce,

probodne se a umírá vedle své lásky.

Tato nešťastná tragedie nakonec oba rody spojí a svým dětem postaví

pomník ve Veroně.


Romeo montek julie kapuletov
Romeo Verona, MontekJulie Kapuletová

Předloha pro divadelní hru,

cca 19.st.

Francesco Hayez /1823 /:Romeo a Julie


Sonety
Sonety……………… Verona,

  • Sonet 146Ubohá duše, v hříšném těle vězíš,tělesné pudy se v něm vzpurně sváří,proč uvnitř zmíráš, hladovíš jak v cele,tvůj zevnějšek však nádherou jen září?K čemu ten lesk, když zajde v krátké době?Proč pouhá schránka má tě tolik stát?Pro radost červů, co ji pozřou v hrobě?Pro ně se pachtíš? Jim chceš všechno dát?Hleď z nouze těla udělat svou ctnost,čím ono schází, v tom zkus najít lék,pozemskou bídu vyměň za věčnost,bohatá uvnitř, chudá navenek.Ze Smrti žij, co ze života žije,smrt Smrti navždy smrtelnost z nás smyje.


William shakespeare

Sonet 146 je zvláštní tím, že je to rozhovor s vlastní duší, připomínající středověké debaty duše a těla. Takové téma je v knize Shakespearových sonetů zcela výjimečné, vlastně ojedinělé.

— Martin Hilský, Máš před sebou všechny mé cesty. (nakl. Lidové noviny, Praha 2008, s.118-119)


William shakespeare

Podrobnější informace o životě a díle WS. vlastní duší, připomínající středověké debaty duše a těla. Takové téma je v knize Shakespearových sonetů zcela výjimečné, vlastně ojedinělé.

/ určeno pedagogům/


William shakespeare

William Shakespeare vlastní duší, připomínající středověké debaty duše a těla. Takové téma je v knize Shakespearových sonetů zcela výjimečné, vlastně ojedinělé.se narodil a vyrůstal

v městečku Stratfordu nad Avonou. Byl synem Johna Shakespeara, úspěšného rukavičkáře a  později i  radního města Stratfordu, pocházejícího ze Snitterfieldu, a Mary Ardenové, dcery bohatého velkostatkáře.[1] Ve Stratfordu bydlela rodina v Henley Street. Shakespeare se narodil ve Stratfordu a byl pokřtěn 26. dubna1564.

Za jeho datum narození je některými autory považován 23. duben, den Svatého Jiří. Toto datum však zřejmě není pravdivé, bývá připisováno jednomu badateli z 18. století, který se pravděpodobně zmýlil. Shakespeare se narodil jako třetí dítě z osmi a byl nejstarším synem, který přežil do dospělosti.

Přestože se z tohoto období nedochovaly žádné záznamy, většina životopisců se domnívá, že Shakespeare navštěvoval ve svém rodném městě  gymnázium  (King Edward VI Grammar School) založené roku 1553.[2] Za vlády královny  Alžběty I.  měla gymnázia různou

kvalitu, ale osnovy v celé Anglii určoval zákon a školy měly poskytovat

intenzivní výuku latiny a klasického umění.


William shakespeare

V 18 letech se Shakespeare oženil s 26letou  vlastní duší, připomínající středověké debaty duše a těla. Takové téma je v knize Shakespearových sonetů zcela výjimečné, vlastně ojedinělé.Anne Hathaway. Povolení k jejich sňatku vydal církevní soud diecéze ve Worcesteru dne 27. listopadu 1582. Obřad byl pravděpodobně připraven ve spěchu, protože kancléř diecéze povolil, aby se ohlášky četly pouze jednou namísto třikrát, jak bylo zvykem. Důvodem spěšné svatby mohlo být těhotenství Anne, neboť šest měsíců poté se narodila dcera Susanna, která byla pokřtěna 26. května 1583. Další dvě děti byla dvojčata, syn Hamnet a dcera Judith, která se narodila necelé dva roky poté a byla pokřtěna dne 2. února 1585. Hamnet však zemřel z neznámých příčin ve věku jedenácti let, což možná poznamenalo Shakespearovu tvorbu. Hamnetův pohřeb se konal 11. srpna 1596.


William shakespeare

Po narození dvojčat Hamneta a Judithy následuje období, ze kterého o Shakespearovi nemáme prakticky žádné ověřené informace. V literatuře je toto období Shakespearova života mezi roky 1585 a 1592 označováno jako "ztracená léta". Životopisci se snaží vysvětlit toto období mnoha spornými příběhy. Nicholas Rowe, první životopisec zabývající se Shakespearem,[3] popsal zhruba v roce 1709 stratfordskou pověst, podle které Shakespeare uprchl ze Stratfordu do Londýna, aby se vyhnul stíhání kvůli pytláctví. Podle jiného příběhu sepsaného v 18. století začal Shakespeare svou divadelní kariéru hlídáním koní návštěvníků londýnského divadla. John Aubrey tvrdil, že Shakespeare byl učitelem na venkově. Několik vědců ve 20. století přišlo s teorií, že Shakespeare mohl být zaměstnán jako učitel Alexandrem Hoghtonem z Lancashire, katolickým statkářem, který jmenoval jistého "Williama Shakeshafte" ve své závěti. Kromě pověstí shromážděných po jeho smrti není žádný důkaz, který by podkládal tyto příběhy.


William shakespeare

Sexuální orientace ze kterého o Shakespearovi nemáme prakticky žádné ověřené informace. V literatuře je toto období Shakespearova života mezi roky 1585 a 1592 označováno jako "ztracená léta". Životopisci se snaží vysvětlit toto období mnoha spornými příběhy. 

Na základě některých pasáží v jeho hrách a hlavně v Sonetech, jejichž část podle některých autorů popisuje přátelský nebo milostný vztah autora k jinému nejmenovanému muži, se spekuluje také o Shakespearově homosexualitě, resp. bisexualitě. Tyto spekulace nebyly nikdy definitivně potvrzeny ani vyvráceny. Jejich odpůrci však mimo jiné argumentují tím, že psát o příteli v termínech milostné poezie patřilo k dobové literární konvenci. Jiný významný argument uvedl Martin Hilský s poukazem na strukturu angličtiny ve svých poznámkách k vydání Shakespearových Sonetů z roku 2009 (s jeho překladem do češtiny). Podle Hilského je "velká většina Shakespearových sonetů dvojznačná či ambivalentní, pokud jde o rod".[16] A dále je zde s odvoláním na autorku Margretu de Grazia uvedeno: "Skutečným "skandálemSonetů" je vztah mluvčího k černé dámě, nikoli k mladému aristokratovi".[17] Tato ambivalentnost textu sonetů a mnohé další okolnosti vedou k tomu, že výklady jejich smyslu se naprosto diametrálně rozcházejí. Tyto rozpory jsou jedním z důležitých prvků současných bouřlivých diskusí o autorství a o výklad celého Shakespearova díla (kánonu).


William shakespeare

Spekulace o autorství ze kterého o Shakespearovi nemáme prakticky žádné ověřené informace. V literatuře je toto období Shakespearova života mezi roky 1585 a 1592 označováno jako "ztracená léta". Životopisci se snaží vysvětlit toto období mnoha spornými příběhy. :

Vícekrát bylo zpochybněno autorství děl připisovaných Williamu Shakespearovi. Podle prvních hypotéz se jednalo například o pseudonym filozofa a státníka Francise Bacona, později byl jako možný autor jmenován dramatik Christopher Marlowe. Nejvíce hlasů mezi literárními badateli novější doby však připadá na "oxfordskou teorii", podle níž byl pravým autorem Shakespearových děl příslušník nejvyšší šlechty Edward de Vere, 17. hrabě z Oxfordu.[11]  Podle této teorie byl Oxford dobovou konvencí a možná i z vůle královny Alžběty I. donucen se při své literární činnosti skrýt a použít vykonstruovaný pseudonym "William Shakespeare", zpočátku spíše "Shake-Speare", což je znění tohoto jména mj. ještě na titulní stránce prvního vydání  Sonetů z roku 1609. Will Shakspere, podle těchto výzkumů skutečné jméno muže ze Stratfordu, není "oxfordskými" badateli považován za pravého básníka a dramatika Williama Shakespeara.


William shakespeare

Poslední roky a smrt: ze kterého o Shakespearovi nemáme prakticky žádné ověřené informace. V literatuře je toto období Shakespearova života mezi roky 1585 a 1592 označováno jako "ztracená léta". Životopisci se snaží vysvětlit toto období mnoha spornými příběhy. 

Shakespeare zemřel 23. dubna1616. Ve své poslední vůli zanechal své starší dceři Susanně značné množství majetku. Podmínkou bylo, aby jej předala nedotčený svému prvnímu synovi. Shakespearova manželka, v literatuře většinou zvaná Anne Hathaway, je v jeho dochované závěti zmíněna jen jako dědička "druhé nejlepší postele". Manželé Hallovi měli jen jedno dítě, dceru Alžbětu, která se dvakrát provdala, ale zemřela bezdětná v roce 1670. Quineyovi měli tři děti, ale všechny zemřely bez potomků. Tak v roce 1670 Shakespearův rod zanikl.

Shakespeare byl pohřben před oltářem v kostele "Holy Trinity Church" ve Stratfordu dva dny po smrti. Možná již před rokem 1623 byl pořízen jeho památník, na kterém byl Shakespeare pravděpodobně až později vyobrazen v gestu psaní. Plaketa na něm jej srovnává s postavou řecké mytologie Nestorem, filozofem Sokratem a básníkem Vergiliem, tedy se žádným tehdy známým slavným dramatikem. Shakespearovi je věnováno mnoho jiných památníků po celém světě.


William shakespeare

Komedie: ze kterého o Shakespearovi nemáme prakticky žádné ověřené informace. V literatuře je toto období Shakespearova života mezi roky 1585 a 1592 označováno jako "ztracená léta". Životopisci se snaží vysvětlit toto období mnoha spornými příběhy. 

Komedie omylů (1593, The Comedy of Errors),

Zkrocení zlé ženy (1594, The Taming of the Shrew),

Dva šlechtici z Verony (1595, The Two Gentlemen of Verona),

Marná lásky snaha (1595, Love's Labor's Lost),

Sen noci svatojánské (1596, A Midsummer-night's Dream),

Kupec benátský (1597, The Merchant of Venice),

Mnoho povyku pro nic (1599, Much Ado About Nothing),

Veselé paničky windsorské (1601, The Merry Wives of Windsor),

Jak se vám líbí (1601, As You Like It),

Večer tříkrálový (1602, Twelfth Night),

Dobrý konec vše napraví (1603, All's Well That Ends Well),

Něco za něco (1606, Measure for Measure).


William shakespeare

Historické hry: ze kterého o Shakespearovi nemáme prakticky žádné ověřené informace. V literatuře je toto období Shakespearova života mezi roky 1585 a 1592 označováno jako "ztracená léta". Životopisci se snaží vysvětlit toto období mnoha spornými příběhy. 

Jindřich VI. (1591, Henry VI.), tři díly,

Richard III. (1593),

Richard II. (1596),

Král Jan (1597, King John),

Jindřich V. (1599, Henry V.),

Jindřich IV. (1598-1600, Henry IV.), dva díly,

Jindřich VIII. (1611, Henry VIII.), společně s Johnem Fletcherem


William shakespeare

Tragedie: ze kterého o Shakespearovi nemáme prakticky žádné ověřené informace. V literatuře je toto období Shakespearova života mezi roky 1585 a 1592 označováno jako "ztracená léta". Životopisci se snaží vysvětlit toto období mnoha spornými příběhy. 

Titus Andronicus (1594),

Romeo a Julie (1595, Romeo and Juliet),

Julius Caesar (1599),

Hamlet (1604),

Othello (1605),

Macbeth (1606),

Král Lear (1606, King Lear),

Antonius a Kleopatra (1607, Antonius and Cleopatra),

Coriolanus (1608),

Timon Athénský (1608, Timon of Athens),

Troilus a Kressida (1608, Troilus and Cressida).


William shakespeare

Zdroje: ze kterého o Shakespearovi nemáme prakticky žádné ověřené informace. V literatuře je toto období Shakespearova života mezi roky 1585 a 1592 označováno jako "ztracená léta". Životopisci se snaží vysvětlit toto období mnoha spornými příběhy. 

Všechny uveřejněné odkazy /cit.2012-02-10/ dostupné pod licencí Creative Commons na www:

Portrét WS, volné dílo, autor:In Helmolt, H.F., ed. History of the World. New York: Dodd, Mead and Company, 1902.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Hw-shakespeare.png

Podpis WS,volné dílo

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Shakspeare_signature.jpg

Rodný dům ve Stratfordu,autor: John

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/William_Shakespeares_birthplace%2C_Stratford-upon-Avon_26l2007.jpg

Portrét – olej, autor neznámý

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/William_Shakespeare_Chandos_Portrait.jpg

Postava WS,autor neznámý,volné dílo

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/William_Shakespeare..jpg

Památník ve Stratfordu vkostele Sv,Trojice,autor:Cropped fromImage:ShakespeareMonument.JPGreleased to PD byTom Reedy

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/ShakespeareMonument_cropped.jpg

Památník ve Veroně,autor: Source: photo uploaded byUser:RicciSpeziari. Photographer: Riccardo Speziari

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Shakespeare_Verona.JPG

Hrob WS, nápis na náhrobku, autor: David Jones,uživatel: Flickr upload bot

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Shakespeare_grave_-Stratford-upon-Avon_-3June2007.jpg

Shakespeare: mládí a dospělost. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare

Sexuální orientace,text

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: William Shakespeare [online]. c2012 [citováno 10. 02. 2012]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Shakespeare&oldid=8914899>

Spekulace,autorství, text /část/

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: William Shakespeare [online]. c2012 [citováno 10. 02. 2012]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Shakespeare&oldid=8914899>


William shakespeare

Poslední roky a smrt ze kterého o Shakespearovi nemáme prakticky žádné ověřené informace. V literatuře je toto období Shakespearova života mezi roky 1585 a 1592 označováno jako "ztracená léta". Životopisci se snaží vysvětlit toto období mnoha spornými příběhy. 

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: William Shakespeare [online]. c2012 [citováno 10. 02. 2012]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Shakespeare&oldid=8914899

Dílo

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: William Shakespeare [online]. c2012 [citováno 10. 02. 2012]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Shakespeare&oldid=8914899

Ukázka z díla,sonety

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: William Shakespeare [online]. c2012 [citováno 10. 02. 2012]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Shakespeare&oldid=8914899

Romeo a julie,F,Hayez,volné dílo

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Francesco_Hayez_053.jpg

Romeo a Julie,předloha pro divadelní hru,volné dílo

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Romeo-and-Juliet-toy-theatre-cut-outs.png