efnahv rf n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Efnahvörf PowerPoint Presentation
Download Presentation
Efnahvörf

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

Efnahvörf - PowerPoint PPT Presentation

clay
350 Views
Download Presentation

Efnahvörf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Efnahvörf Efnahvarffelur í sérmyndunnýrrasameinda. Frumeindirraðastöðruvísisaman í efnunumsemmyndastviðefnahvarfið (myndefni) en efnunumsemhvarfast (hvarfefni).

  2. Efviðhugsumokkuraðtvöímynduðefni A2og B2hvarfistogviðþaðmyndist AB þáerjafnaefnahvarfsinsþessi: A2 + B2 → 2 AB • Jafnansegirokkuraðeinsameindaffrumefninu A hvarfistviðeinasameindaffrumefninu B ogþámyndasttværsameindirafefnasambandinu AB.

  3. Ritun efnajafna Skoðumdæmi um brunaeðaoxunmagníns(Mg). Brunieðaoxunkallastþaðþegarefnihvarfastviðsúrefni (O). Viðbrunamagnínsmyndastefniðmagnesínoxíð. Samheitifyrirefnasamböndeinstakrafrumefnameðsúrefnieroxíð.Efnajöfnubrunansskrifumviðfyrstsem Mg + O2 → MgO

  4. Stilling efnajafna Síðanþarfaðstillaefnajöfnunaþ.a. jafnmargarfrumeindirverðaaðveraafhverjufrumefnibeggjavegnaörvarinnar, stilltajafnanerþví 2 Mg + O2 → 2MgO Lögmálið um varðveislumassanssegiraðviðefnabreytingarhaldistheildarmassiþeirraefnasem taka þátt í breytingunnióbreyttur.