slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
prof . dr . sc . Jasna Šoštarić

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

prof . dr . sc . Jasna Šoštarić - PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on

NAVODNJAVANJE NAPNAV i suša. prof . dr . sc . Jasna Šoštarić. Sunce. Voda. Biljka. Tlo. Hranjive tvari. Mesnica. Korištenje vode u svijetu. Poljoprivreda70\%. Industrija 22\%. Domaćinstva 8\%. NAVODNJAVANJE. ODVODNJA. Suvišak vode u tlu. Nedostatak vode u tlu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'prof . dr . sc . Jasna Šoštarić' - claus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
NAVODNJAVANJE

NAPNAV i suša

prof. dr. sc. Jasna Šoštarić

slide2
Sunce

Voda

Biljka

Tlo

Hranjive tvari

slide4
Korištenje vode u svijetu

Poljoprivreda70%

Industrija 22%

Domaćinstva 8%

slide5
NAVODNJAVANJE

ODVODNJA

Suvišak

vode

u tlu

Nedostatak

vode u tlu

slide6
NAVODNJAVANJE U SVIJETU

1,5 milijardi ha

zasijanih površina

navodnjava se

oko 250 milijuna ha (17 %)

40% svjetske hrane

slide7
Navodnjavanje u Europi

13% ukupno

obradivih

površina

Italija 13%

Grčka,

Bugarska,

Rumunjska

Mađarska ~ 5%

20-30%

slide8
Koliko se površina navodnjava u Hrvatskoj??

9 264 ha = 0,8 % (2003)

obradivih poljoprivrednih površina

slide9
Uzroci lošeg stanja navodnjavanja!!

- Sustavi navodnjavanja su neorganizirani

- Nedefinirana prava i obveza sudionika i korisnika sustava navodnjavanja

- Mjesto navodnjavanja u vodnom gospodarstvu

 • Nedefinirani planovi razvoja

- Usitnjenost poljoprivrednih površina

slide12
Hrvatska je ocjenjena vrlo loše u kategoriji sa:

Angolom

Bosnom i Hercegovinom

Estoniom

Finskom

Guineom (zapadna Afrika)

Liberiom (zapadna Afrika)

slide13
Postoje li uvjeti za veću primjenu navodnjavanja?

KVALITETNO TLO

240 000 ha pogodnih tala

500 000 ha umjereno

pogodnih tala

VODNI RESURSI

UNESCO izvješće o

vodnim zalihama

1.Norveška

2.Island

3.Croatia

slide14
Glavni kriterij koji određuje

da li je treba navodnjavati

je potreba biljaka za vodom

i količina raspoložive vode za biljke.

slide15
Hidrotermički koefocijent prema Seljaninovu

1970

2012

1993.

Ekstremno sušne godine (6)

Suhe godine (9)

Prosječne godine (11) (5)

Ekstremno vlažne godine (8)

2012

slide17
7

12

8

3

Pojava prosječnih

godina

(1981-2010)

9

slide18
3

7

1

1

Pojava sušnih

godina

(1981-2010)

8

slide19
0

3

0

0

Pojava ekstremno

sušnih godina

(1981-2010)

4

slide21
Ima li opravdanja za provedbu navodnjavanja?

PROLJETNA

ZIMSKA

SUŠA je kompleksa meteorološka pojava koja nastaje pri dužem odsustvu oborina kada biljka tijekom vegetacije nema na raspolaganju dostatne količine vode, što se odražava na rast, razvoj i smanjen prinos.

SUŠA

JESENSKA

LJETNA

slide22
U prosječnim klimatskim uvjetima u

Hrvatskoj prinosi variraju od 10% do 60%,

a u sušnim uvjetima i do 90% ,

ovisno o tlu, kulturi i području.

slide23
NACIONALNI PROJEKT NAVODNJAVANJA I GOSPODARENJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM I VODAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Navodnjavanje

NAPNAV

slide24
Zavod za melioracije (8)

Voditelj projekta –

Prof. dr. sc. Davor Romić

Zavod za pedologiju (6)

Zavod za povrćarstvo (1)

Zavod za specijalnu

proizvodnju bilja (2)

Agronomski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu (22)

Zavod za vinogradarstvo

i vinarstvo (1)

Zavod za opću

proizvodnju bilja (1)

Zavod za upravu poljoprivrednog gospodarstva (2)

Zavod za ekonomiku poljoprivrede

i agrarnu sociologiju (1)

slide25
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (5)

Zavod za hidrotehniku (5)

Građevinsko- arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu (6)

Rudarsko –geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2)

Poljoprivredni fakultet Sveučiliša J. J. Strossmayer u Osijeku (2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split (1)

Poljoprivredni institut Osijek (1)

Hidroing d.o.o. Osijek (2)

Voćarski centar Zagreb (1)

Građevinski fakultet

Sveučilišta J. J. Strossmayer

u Osijeku (1)

Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša (1)

Međunarodni konsultanti (2)

Institute for Agricultural and Forest

Mediterranean Systems Nepal, Italy

Department of Agricultural Engineeringand Agronomy, Italy

slide26
Agronomska struka je predložila Vladi Republike Hrvatske

izradu plana i strategije navodnjavanja,

što je prihvatila Vlade Rh.

U izradu projekta navodnjavanja uključeno je

43 domaća stručnjaka iz raznih znanstvenih

institucija i 2 međunarodna konzultanta.

Cilj projekta je stvoriti

uvjete za povećanje navodnjavanih površina i

održivo gospodarenje vodom i tlom.

slide27
NATIONAL NI PROJEKT

NAVODNJAVANJA

I GOSPODARENJA

POLJOPRIVREDNIM

ZEMLJIŠTEM I VODAMA

U REPUBLICI HRVATSKOJ

2005.

slide28
KRATKOROČNI CILJEVI
 • izrada županijskih
 • planova
 • prilagodba
 • zakonodavstva
 • izrada pilot-projekata
 • navodnjavanja
slide29
DUGOROČNI CILJEVI NAPNAV-a
 • Izgraditi infrastrukturu
 • za primjenu navodnjavanja u Hrvatskoj
 • Razviti potrebne zakonske, organizacijske,
 • institucijske, stručne i upravne okvire
 • za osiguravanje održivosti sustava
 • Prema planiranim aktivnostima do kraja 2020. godine
 • izgradnja infrastrukture i primjene navodnjavanja
 • trebala bi biti na
 • 65 000 ha (6%) ukupno obradivih površina.
slide30
Vrsta sustava za navodnjavanje i njihova veličina ovise o i potencijalnim korisnicima

Zbog usitnjenosti posjeda,

uvođenje sustava navodnjavanja je

ORGANIZACIJSKI i FINANCIJSKI vrlo zahtjevno

Teži se okrupnjavanjem i boljem organiziranjem proizvođača

Prema veličini navodnjavane površine, količini zahvaćene vode

sustavi su podijeljeni u 4 kategorije

slide31
VELIČINA SUSTAVA I POTENCIJALNI KORISNICI

MALI 5-10 ha

SREDNJI 10-200ha

VRLO VELIKI > 200 ha

VRLO MALI < 5 ha

50 000m3 -

1 000 000m3

20 000m3

- 50 000m3

> 1 000 000m3

< 20 000m3

Više OPG

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

Komercijalno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

Jedno ili više OPG Jedna li više zadruga Trgovačko društvo

Jedna li više zadruga

Jedno ili više

trgovačkih društava

(potrebna suglasnost svih sudionika)

(potrebna suglasnost 70% sudionika)

FINANCIRANJE IZGRADNJE DOVODA VODE DO PARCELE UZ POTPORU DRŽAVE %

Bušenje bunara 30%

Bušenje bunara 50%

Država 80%

Država 70%

Uređenje vodozahvata

30%

Krajnji korisnik ili lokalna uprava 30%

Krajnji korisnik ili lokalna uprava 20%

Uređenje vodozahvata

50%

slide32
Koje su institucije uključene u provedbu projekta navodnjavanja?

VLADA RH

Nacionalno povjerenstvo za projekt navodnjavanja

MPŠVG

Stručni tim za navodnjavanje

Agencija

za navodnjavanje

Hrvatske vode

ŽUPANIJA

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

Pravni subjekti

Zadruge/udruge

slide33
RADNJE POTREBNE KOD GRADNJE NOVIH SUSTAVA NAVODNJAVANJA

Izrada idejnog projekta ili idejnog rješenja

Izrada stručne podloge za ishođenje lokacijske dozvole

Podnošenje zahtjeva i ishođenje lokacijskih uvjeta i lokacijske dozvole

Izrada glavnog projekta

Podnošenje zahtjeva i ishođenje građevinske dozvole

Izrada izvedbenog projekta

Ugovaranje radova, nadzora, nabava strojeva i opreme

Izgradnja objekata, montaža i puštanje

opreme u rad uz stalni nadzor

Tehnički pregled funkcionalnog sklopa

navodnjavanja prema građevinskoj dozvoli

Uporabna dozvola

slide35
Plan i realizacija

navodnjavanja u Hrvatskoj

2003

9 725 ha (0,8% obradivih površina)

19 000 ha ostvareno

2013

40 000 ha planirano

2020

65 000 ha (6% obradivih površina)

slide41
s prvom

kišom

zaboravi

se na

navodnjavanje

slide42
HVALA

NA

PAŽNJI!

ad