Innehåll - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innehåll PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 18
Innehåll
170 Views
Download Presentation
Download Presentation

Innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi : TFYY98Anne Henry, IFMKemisk Analysteknik : TFKI13David Lawrence, EPKursöversikt (Fö1a vt2007)

 2. Innehåll • Kursfakta • Kursmål • Bakgrund och CDIO • Kursmoment • Föreläsningar • Projektet • Schemat • Kurslitteratur • Examination • Webbplatsen • Vad göra nu…? TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 3. Kursfakta Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi TFYY98 VT1 och VT2 2007 TB1 Anne Henry, IFM ahy@ifm.liu.se 4 p http://www.ifm.liu.se/kurser/tfyy98/ Kemisk Analysteknik TFKI13 KA1 David Lawrence, EP davla@ep.liu.se http://people.ifm.liu.se/lawrence/KAprojectcourse/ Kurskod Period För Kursansvarig Omfattning Kurswebbsida TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 4. Kursmål http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_budget_year=2007&k_kurskod=TFYY98 • Att få en god introduktion i att arbeta i projekt och enligt en projektmodell. • Att vara aktiv i en fungerande projektgrupp. • Planera ett projektarbete från en kravspecifikation med projekt- och tidplaner. • Att söka upp relevanta kunskaper för projektet. • Att administrera och dokumentera projekt arbetet. • Att presentera projektresultatet både muntligt och i en skriftligt rapport. • Att få en inblick i (civil)ingenjörens yrkesroll. Dessa mål ligger helt i linje med CDIO-initiativets mål. TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 5. Bakgrund och CDIO (1) http://www.boeing.com/companyoffices/pwu/attributes/attributes.html TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 6. Bakgrund och CDIO (2) • Utmaningen att reformera utbildningen av ingenjörer antogs för några år sedan bland annat av CTH, KTH, LiTH & MIT i ett samarbete kallat CDIO - initiativet. TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 7. Bakgrund och CDIO (3) • Vad står CDIO för? C – Conceive (uppfatta, begripa, hitta på, tänka ut…) D – Design (planera, utveckla, konstruera, skissera,…) I – Implement (realisera, genomföra, tillverka,…) O – Operate (sköta, manövrera, hålla igång, driva,…) • Idag är 21 universitet/högskolor medlemmar i CDIO-initiativet. www.cdio.org TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 8. Bakgrund och CDIO (4) • På LiTH var Y-programmet först ut att läsa tre kurser med utformning enligt CDIO: • Ingenjörsprojekt Y (Y1) från HT2002 • Elektronikprojekt (Y3) • Olika profilkurser (Y-högre) • Kurser baserade på CDIO-tanken sprids nu även till andra program på LiTH. • HT2004: IT, projekttermin (använder LIPS) • VT2005: TB1, TFYY98 • HT2005: Ing Norrköping • VT2007: KA1 TFKI13 • ? TB3 eller högre ? TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 9. Kursmoment UPG1 (1p): Fö, övning och projektkonferens UPG2 (3p): Projektarbetet TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 10. UPG1 : Föreläsningar, övningar … (1) • Fö 1: To (18/01) v3 8-10, E324 • a) Introduktion och översikt, Anne Henry, IFM • b) Projektmodellen LIPS, Christian Krysander, ISY • Fö 2: Mo (22/01) v4, 15-17, BL32 Gruppdynamik, Rune Olsson, LiTH grupp uppställning • Fö 3: Ons (24/01) v4, 10-12, BL32 • a) Projektinfo (före- och under-fas), Anne Henry • b) Informationssökning, Göran Lindgren, Bib • Övning: v5 On TB1 eller v6 Mo TB1 och On KA1, Biblioteket (TBUS) (Anmälningslistor på Fö 3) TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 11. UPG1 : Föreläsningar, övningar … (1) • Fö 4: Mo (12/02) v7, 15-17, BL32 Skriftlig Kommunikation, Eva Törnqsvist, TEMA • Fö 5: On (21/02) v8 10-12, TB1:E324, Karriärexempel, LiTH-alumn • Fö 6: Mo (26/02) v9, 15-17, TB1:BL32, Karriärexempel, LiTH-alumn • Fö 7: v12? Muntlig Kommunikation, Eva Törnqsvist, TEMA • Fö 8a: v13? Projektinfo (under and efter fas), Anne Henry Fö 8b: v13? Ingenjör Yrkesroll, David Lawrence • Projektkonferensenv19 • Vid projektkonferensen ska hela projektet vara klart. • Alla grupper presenterar sina projekt (15+5 min) TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 12. UPG2: Projektet • Pågår under ca. 12 veckor • TB1 : 3 olika projekten (5 gruppen) • KA1 : 2 olika projekten (4 gruppen) • ~ 5/7 studenter per projektgrupp • Beställare (lärare) – Leverantör (student) • Handledare= resursperson • Arbetar enligt projektmodellen LIPS – Lätt Interaktiv ProjektStyrning (nivå 1) LIPS är utvecklad vid LiTH av Tomas Svensson och Christian Krysander. TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 13. Schemat • Schemalagt för hela TB1 och KA1 • FÖ – Föreläsning 1-8, projektkonferens • GU – Gruppmöten, två tider/vecka, ingen lokal • LE – Övning i biblioteket • Beställarmöte TB1: On (24/01) v5, 15-17 KA1: To (25/01) v5, 08-10 eller 15-17 (lokal enligt webbsidan) • Resten projektspecifikt TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 14. Kurslitteratur • ”Projektmodellen LIPS”, version 1.2 T. Svensson och C. Krysander (Bokakademin, 100 SEK) • LIPS-Mallarna, via kursens hemsidor • Kravspecifikation (delas ut av projektets beställare på beställarmötet). • Bok om projektarbete. (Tex. Andersen, Schwencke) Se även länkar på kursens bibliotekssida. • Annat material som delas ut i respektive projekt. TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 15. Examination • UPG1 • Närvaro vid Fö och Övn (18h) (max 25%frånvaro). • Närvaro vid projektkonferensen (v19). • UPG2 • Individuellt: max 25% frånvaro • Gruppen: Godkända beslutspunkter Godkända projektdokument • Klart vid innan projektkonferensen alternativt kompletteringar senast v20 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 16. Webbplatsen/hemsida • Uppdateras kontinuerligt • Huvudsidan - aktuellt • Undervisningsplan (presentationer, kursmaterial) • Projektlista • Pdf-dokument • Kursdirektivet ( läs!) • Prel. undervisningsplan (Ger en god kursöversikt) • Projektgrupper • Länkar • Bibliotekssidan • Schema • Kursplan • CDIO (Läs ”about CDIO”) http://www.ifm.liu.se/courses/tfyy98/tfyy98.html/ http://people.ifm.liu.se/lawrence/KAprojectcourse/ TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 17. Vad göra nu…? • Individuellt • Läs kursdirektivet • Kolla vilken grupp du tillhör efter Fö2 • Titta på övrigt material på webbsidorna • Bibliotekssidan • CDIO (”About CDIO”) • Gruppen • Påbörja diskussion. Projektledare? • Skaffa litteratur • Ta reda på plats för möte med beställaren • Titta på gruppkontraktet (webbsidan) TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence

 18. Nästa timme presenterar Christian Krysander, ISY Projektmodellen LIPS • Nästa gång Mo (22/01) v4 15-17, BL32: Gruppdynamik, Rune Olsson Grupp uppställning TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence