Het AV-IA-model - PowerPoint PPT Presentation

het av ia model n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het AV-IA-model PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het AV-IA-model

play fullscreen
1 / 59
Het AV-IA-model
258 Views
Download Presentation
clark
Download Presentation

Het AV-IA-model

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het AV-IA-model (Taylor-Romer)

 2. a. Begripsbepaling outputgap b. Observatie van de realiteit c. Definitie potentieel bbp 1. Potentieel en reëel bbp

 3. bbp a. Begripsbepaling Trendmatige groei van het bbp op langere termijn die de “normale” bezetting van de productiecapaciteit weergeeft. Potentiële bbp Reële bbp < potentiële bbp Negatieve outputgap Laagconjunctuur Reële bbp > potentiële bbp Positieve outputgap Hoogconjunctuur Reële bbp tijd

 4. b. Observatie van de realiteit

 5. Economische fluctuaties Bbp in mln Euro Reëel bbp = werkelijk gerealiseerd bbp potentieel bbp = “normale” bbp bij economie op normale bezetting

 6. Economische fluctuaties Bbp in mln Euro Reëel bbp > pot. bbp OVERBESTEDING :=> positieve outputgap Reëel bbp < pot. bbp ONDERBESTEDING :=> negatieve outputgap

 7. Wisselvallige rëele groei Potentiële groei rond 2% potentieel

 8. = het maximaal haalbare bbp bij een normale inzet van de productiefactoren (80%) Potentiële bbp wordt bepaald door Beroepsbevolking Kapitaalgoederenvoorraad Stand van de technologie (~ factorproductiviteit) c. Definitie potentieel bbp

 9. 2. AV-IA-diagramTaylor-Romer-model

 10. Relatie bestedingen en interest? bestedingen (via “bestedingsbenadering van het bbp”) zijn een indicatie voor de hoogte van bbp Relatie interest en inflatie? vanuit de realiteit (ECB en FED) = “Policy rule = “Taylor rule” a. De AV-lijn Redenering in 3 stappen om de AV-lijn (aggregate vraag) af te leiden: • Relatie bestedingen en inflatie => AV-lijn

 11. Deel 1: Relatie reële bbp en rente Deel 2: Verband tussen inflatie en rente cfr. Werkblad: Het opbouwen van de AV-lijn

 12. Jean-Claude Trichet, voorzitter van de ECB, heeft gisteren de plannen bevestigd voor een stijging van de Europese rentetarieven. Hiermee wijst hij op een actie van de ECB tegen een mogelijke loon-prijsspiraal als gevolg van de hoge olieprijzen. Ook de aanhoudende begrotingstekorten in een aantal landen van de EMU werken verstorend. De Europese Commissie voorspelt een inflatie van 2,3 procent, duidelijk meer dan de inflatiedoelstelling van de Bank. Bovendien verbeteren het consumenten- en producentenvertrouwen, zodat de economische groei versnelde van 0 procent in het eerste kwartaal tot 0,6 procent in het derde kwartaal van 2005, met een verhoogde druk op de prijzen als gevolg. www.standaard.be ECB voert monetaire politiek

 13. BBC-News, Wednesday, 12 December, 2001, The US Federal Reserve has cutinterest rates by a quarter of a percentage point to 1.75%. It is the 11th cut the Fed has made this year, in its efforts to revive the flagging US economy. US interest rates cut again "Economic activity remains soft, with underlying inflation likely to edge lower from relatively modest levels," the Fed said in is statement. It added that while there were some signs of recovery in the economy, these were "preliminary and tentative."

 14. I = f -(i) Lenen wordt duurder C = f -(i) Minder kopen op afbetaling wegens duurder krediet; minder woningbouw X = f -(i) via internationaal financieel verkeer i VEUR WK EUR X Interestvoet en bestedingen

 15. Interestvoet en bestedingen (bbp) i bbp

 16. Jean-Claude Trichet, voorzitter van de ECB, heeft gisteren de plannen bevestigd voor een stijging van de Europese rentetarieven. Hiermee wijst hij op een actie van de ECB tegen een mogelijke loon-prijsspiraal als gevolg van de hoge olieprijzen. Ook de aanhoudende begrotingstekorten in een aantal landen van de EMU werken verstorend. De Europese Commissie voorspelt een inflatie van 2,3 procent, duidelijk meer dan de inflatiedoelstelling van de Bank. Bovendien verbeteren het consumenten- en producentenvertrouwen, zodat de economische groei versnelde van 0 procent in het eerste kwartaal tot 0,6 procent in het derde kwartaal van 2005, met een verhoogde druk op de prijzen als gevolg. www.standaard.be ECB voert monetaire politiek

 17. BBC-News, Wednesday, 12 December, 2001, The US Federal Reserve has cutinterest rates by a quarter of a percentage point to 1.75%. It is the 11th cut the Fed has made this year, in its efforts to revive the flagging US economy. US interest rates cut again "Economic activity remains soft, with underlying inflation likely to edge lower from relatively modest levels," the Fed said in is statement. It added that while there were some signs of recovery in the economy, these were "preliminary and tentative."

 18. Voornaamste bekommernis: inflatie in de hand houden Hoe? Interestvoet aanpassen in functie van de inflatie: Inflatie te hoog i Inflatie te laag i Dus: verband tussen inflatie en bbp via i ECB/FED voert monetaire politiek

 19. Verband tussen inflatie en bbp via i: Hoge inflatie hogere interest bbp daalt Lage inflatie lagere interest bbp stijgt ECB/FED voert monetaire politiek

 20. Verband bbp – inflatie stap 1= negatief verband bbp en rentestap 2= positief verband rente en inflatie negatief verband bbp en inflatie = Aggregate vraagcurve

 21. Aggregate vraag: relatie inflatie en bbp Inflatie % AV Reëel bbp

 22. Beweging langsheen /op de curve: gevolg van de normale intereststrategie van de CB Inflatie interest bbp Inflatie interest bbp Beweging van de curve: inflatie-onafhankelijke verandering in Overheidsbestedingen en belastingen Netto-export Consumentenvertrouwen …. Aggregate vraag AV

 23. Verschuivingen LANGSHEEN de AV-curve

 24. Aggregate vraag Inflatie % Stijgende inflatie => dalend bbp AV bbp

 25. Verschuivingen van de AV-curve Bij gelijkblijvend inflatiepercentage gaat men meer of minder besteden… Inflatie-onafhankelijke veranderingen

 26. Aggregate vraag Inflatie % consumentenvertrouwen daalt consumentenvertrouwen stijgt bbp

 27. Aggregate vraag Inflatie % Inkomensbelasting stijgt Inkomensbelasting daalt bbp

 28. Aggregate vraag en potentieel bbp Inflatie % Bij inflatie > 2,5 % Yreëel < Ypot Bij inflatie van 2,5 % Yreëel = Ypot Bij inflatie < 2,5 % Yreëel > Ypot AV Ypotentieel Afwijking reëel tov pot. Bbp (%)

 29. Duidt de hoogte van de inflatie aan op een bepaald moment Verloop? Horizontaal Reden Op korte termijn is de inflatie “gegeven” / “constant” Op langere termijn verschuift de IA-lijn horizontaal naar boven of naar beneden. b. De IA-lijn Inflatie-aanpassingslijn

 30. Prijs Lange termijn Tijd Evolutie van de broodprijs Bron: http://users.skynet.be/durot/nederlands/de_broodprijs_evolutie.htm

 31. Inflatie Korte termijn IA-lijn ligt vast en geeft de hoogte van de inflatie aan. (Midden)lange termijn IA-lijn verschuift naar boven of naar beneden. IA-lijn Afwijking reëel t.o.v. potentieel bbp

 32. AV, potentieel bbp, Inflation Adjustment Inflatie % IA Laagconjunctuur Yr < Yp Evenwicht Yr = Yp IA Hoogconjunctuur Yr > Yp AV IA Ypotentieel Afwijking reëel tov pot. bbp

 33. Situatie 1 : Yr = Yp Inflatie % Economie is in een stabiele toestand. Zowel Yr en Inflatie blijven op het zelfde niveau Evenwicht Yr = Yp IA AV Ypotentieel Afwijking reëel tov pot. bbp

 34. Bij negatieve outputgap ECB zal – volgens Taylorrule – de rente verlagen om de economie aan te zwengelen. We schuiven langs de AV-curve tot de economie terug “in evenwicht” is. De IA-lijn, die enkel de hoogte van de inflatie weergeeft, schuift geleidelijk naar beneden. Situatie 2 : Laagconjunctuur Yr < Yp

 35. Situatie 2 : Laagconjunctuur Yr < Yp Inflatie % Op KT blijft de inflatie ongewijzigd IA Op MT daalt de inflatie lichtjes Laagconjunctuur Yr < Yp IA IA Op LT daalt de inflatie tot de economie terug in evenwicht is. AV Ypotentieel Afwijking reëel tov pot. bbp

 36. Situatie 2 : Laagconjunctuur Yr < Yp Inflatie % IA- Korte termijn KT IA- Middellange termijn MT IA- Lange termijn IA LT AV Ypotentieel Afwijking reëel tov pot. bbp

 37. bbp Potentiële bbp LT Reële bbp < potentiële bbp Negatieve outputgap Laagconjunctuur Reële bbp MT KT tijd

 38. Bij positieve outputgap ECB zal – volgens Taylorrule – de rente verhogen om de economie af te remmen We schuiven langs de AV-curve tot de economie terug “in evenwicht” is. De IA-lijn, die enkel de hoogte van de inflatie weergeeft, schuift geleidelijk naar boven Situatie 3 : Hoogconjunctuur Yr > Yp

 39. Situatie 3 : Hoogconjunctuur Yr > Yp Inflatie % IA- Lange termijn IA LT IA- Middellange termijn MT IA- Korte termijn AV KT Ypotentieel Afwijking reëel tov pot. bbp

 40. bbp Potentiële bbp Reële bbp > potentiële bbp Positieve outputgap Hoogconjunctuur Reële bbp MT LT KT tijd

 41. Vraag en prijsschokken in het AV-IA-schema Vraagschokken = gebeurtenissen die de AV-curve plots doen verschuiven Prijsschokken = gebeurtenissen die de IA-curve plots doen verschuiven Let op: ‘schok’ heeft niet noodzakelijk een negatieve betekenis!!

 42. Ook al blijft het inkomen gelijk, Belgen sparen minder Vraagschokken AV naar rechts (meer C) Ondernemers zeer pessimistisch over economische vooruitzichten AV naar links (minder I) Amerikaans economie duikt in recessie AV naar links (minder NX) Regering pompt vier miljard in Antwerpse haven AV naar rechts (meer G)

 43. Toename overheidsbestedingen Inflatie % IA3 IA2 IA1 AV2 AV1 Ypotentieel Afwijking reëel tov pot. bbp

 44. bbp Potentiële bbp Reële bbp MT LT KT Toename overheidsbestedingen = Vraagschok tijd