levosimendan bij de cardiochirurgische patient n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Levosimendan bij de cardiochirurgische patient PowerPoint Presentation
Download Presentation
Levosimendan bij de cardiochirurgische patient

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Levosimendan bij de cardiochirurgische patient - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Levosimendan bij de cardiochirurgische patient. Arnold de Zoete Circulation practitioner 23 maart 2012. Inhoud :. Inleiding Probleemstelling, doelstelling en vraagstelling Onderzoeksopzet Resultaten Conclusies Aanbevelingen Rol van Circulation practitioner Literatuuroverzicht

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Levosimendan bij de cardiochirurgische patient' - clancy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
levosimendan bij de cardiochirurgische patient

Levosimendan bij de cardiochirurgische patient

Arnold de Zoete

Circulation practitioner

23 maart 2012

inhoud
Inhoud:
 • Inleiding
 • Probleemstelling, doelstelling en vraagstelling
 • Onderzoeksopzet
 • Resultaten
 • Conclusies
 • Aanbevelingen
 • Rol van Circulation practitioner
 • Literatuuroverzicht
 • Vragen
slide3

HBO-V

1994 -1999

 • IC-opleiding

2001 - 2003

 • CP-opleiding

2009 - heden

levosimendan
Levosimendan:
 • Calcium sensitizer
 • Bijzelfdezuurstofconsumptieverbeterdecontractiliteit
 • Relaxerend effect op ventrikels
 • Vasodilaterend effect op zowelsystemischealspulmonalecirculatie
probleemstelling
Probleemstelling:
 • In het HagaZiekenhuis wordt levosimendan gebruikt bij patiënten met hartfalen. We zouden graag willen weten of levosimendan een positief effect heeft op de hemodynamiek bij de (post) operatieve cardiochirurgische patiënt met hartfalen in het HagaZiekenhuis.
doelstelling
Doelstelling:
 • Het doel van deze studie is het onderzoeken van het effect van Levosimendan op Length of stay (LOS) en mortaliteit in combinatie met het effect op de haemodynamiek uitgedrukt in , hartfrequentie, bloeddruk, CVD, ScvO2, lactaat en diurese per uur, bij de (post)operatieve cardiochirurgische patiënten met hartfalen in het HagaZiekenhuis.
vraagstelling
Vraagstelling:
 • Heeft het gebruik van Levosimendan een positief effect op de hemodynamiek van de patiënt uitgedrukt in systole, diastole, CVD, ScvO2, lactaat, diurese per uur, bij de (post) operatieve cardiochirurgische patiënt met hartfalen in het HagaZiekenhuis?
 • Welk effect heeft het gebruik van Lemosimendan op de LOS en mortaliteit tov een gelijke controle groep?
studieopzet
Studieopzet:
 • Retrospectief gepaart cohort status onderzoek in het HagaZiekenhuis op een intensive care met 18 bedden.
 • Het interventiecohort bestaat uit 1 patiëntengroep die het middel Levosimendan tijdens of na de operatie toegediend krijgt. Hierbij wordt de patiënt gepaart aan een patiënt uit dezelfde periode uit de database obv leeftijd (in jaren), geslacht, Apache 4 score en soort ingreep (operatie).
inclusie en exclusie criteria
Inclusie– en exclusie criteria:

Inclusie criteria:

 • Patiënten met pre- per of postoperatief hartfalen die een hartoperatie ondergaan hebben in de periode van 1 juli 2008 en 31 december 2009 en die tijdens of na de ingreep met Levosimendan zijn behandeld.
 • Patiënten ouder dan 18 jaar.

Exclusie criteria:

 • Patiënten < 18 jaar
 • Preoperatieve dialyse
 • Voorgeschiedenis van levercirrose
onderzochte parameters
Onderzochte parameters:

Te onderzoeken parameters:

 • Systole, diastole, CVD, diurese per uur, na start van Levosimendan, gemeten over 8 meetmomenten
 • LOS, mortaliteit

Patiënten karakteristieken:

 • Apache 4 score en SAPS II score bij ic-opname, leeftijd (jaren), BMI (kg/m2), geslacht (m/v)

Operatiekarakteristieken:

 • Soort ingreep, klemtijd, ECC (Extra Corporale Circuit) duur, volumesuppletie
pati nten
Patiënten:
 • 2 groepen met ieder 56 patiënten
 • Interventiegroep: 33 mannen / 23 vrouwen
 • Controlegroep: 34 mannen / 22 vrouwen
 • Gemiddeldeleeftijd in beidegroepen 68 jaar
resultaten 2
Resultaten (2):

Over 8 meetmomentenbinnen 24uur:

 • Lichtestijging systole en diastole
 • Lichtedaling CVD
 • Diureseneemtaf over de tijd en normaliseert
 • Oversterfteinterventiegroeptovcontrolegroep (figuur 1)

Significant:

 • Peroperatiefkrijgen van Levosimendan groterekans op survival (figuur 2)
discussie
Discussie:
 • Hoge Apache 4 score
 • Oversterfte
 • Start Levosimendan
conclusies
Conclusies:
 • Levosimendam per operatief gestart geeft een betere overleving
 • Verder prospectief gerandomiseerd onderzoek is noodzakelijk om dit verder aan te tonen
aanbevelingen
Aanbevelingen:
 • Verderprospectiefonderzoeknaar Levosimendan binnen het HagaZiekenhuis
 • Statusvoeringzowelverpleegkundigalsmedischverderoptimaliseren
rol als cp er
RolalsCP’er

Micro:

 • Scholingaanleerlingen en collega’s
 • Protocollen/ aanschafapparatuur
 • Onderzoek

Meso:

 • Scholingbinnen het ziekenhuis
 • Hemodynamiek symposium samen met Reinier de Graafopzetten

Macro:

 • Deelname in landelijkewerkgroep thorax IC
 • Mede vormgevenaanlandelijknetwerkCP’ers
literatuurlijst
Literatuurlijst:
 • Rajek AM, Koinig H, Jelen M, Schiferer A, Hutschala D.

Levosimendan, a new Ca-sensitizer, in patients with poor left ventricular function undergoing cardiac surgery. Anesthesiology 2003;99:A133 Tasouli A, Papadopoulos K, Kriaras I, Georgiadis M, Geroulanos

 • S. Safety and efficacy of the novel calcium sensitizer levosimendan after open heart surgery: our experience from a pilot study. Interact CardioVascThoracSurg 2005;4:S56
 • Harjola V, Siirilä K, Suojaranta-Ylinen R. Levosimendan in cardiac surgery. Crit Care 2004;8(suppl 1):P85
 • Labriola C, Siro-Brigiani M, Carrata F, Santangelo E, Amantea

B. Hemodynamic effects of levosimendan in patientswith low-output heart failure after cardiac surgery. Int J ClinPharmacolTher 2004;42:204 –11.

 • Bauk L, Lopez OF, Miranda GS, Abdala GG, Mora EL, de la Reguera GF. Usefulness of levosimendan in patients with ventricular dysfunction before surgery. Arch CardiolMex 2004;74:295–300.
literatuurlijst vervolg
Literatuurlijst (vervolg):
 • Delange Segura L, Jerez Anera M, Carmona Aurioles J, Rodriguez Fernandez S. Levosimendan as inotropic support during coronary surgery with extracorporeal circulation in a patient with severely depressed ventricular function. Review
 • Aksun M, Timing of levosimendan in cardiac surgery. AnadoluKardiyolDerg. 2009 Jun;9(3):223-30.
 • Tasouli A, Efficacy and safety of perioperative infusion of levosimendan in patients with compromised cardiac function undergoing open-heart surgery: importance of early use.Eur J Cardiothorac Surg. 2007 Oct;32(4):629-33. Epub 2007 Aug 15.
ten slotte
Ten slotte:

Dank!!!

 • Peter en Karin
 • RimkeVos
 • Robert, Irene & Mary
 • CTG
 • Familie & vrienden