Processutvärdering av GRs vuxavtal Etapp 1 -
Download
1 / 5

Processutvärdering av GRs vuxavtal Etapp 1 – Metod, medverkande och frågor - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Processutvärdering av GRs vuxavtal Etapp 1 - Helhetsperspektiv på uppföljning och utvärdering av GRs Vuxavtal. Processutvärdering av GRs vuxavtal Etapp 1 – Metod, medverkande och frågor. Metod : Telefonintervjuer och gruppintervju

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Processutvärdering av GRs vuxavtal Etapp 1 – Metod, medverkande och frågor' - claire-odom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Processutvärdering av GRs vuxavtal Etapp 1 -Helhetsperspektiv på uppföljning och utvärdering av GRs Vuxavtal

UG 050908


Processutv rdering av grs vuxavtal etapp 1 metod medverkande och fr gor
Processutvärdering av GRs vuxavtal Etapp 1 –Metod, medverkande och frågor

 • Metod: Telefonintervjuer och gruppintervju

 • Medverkande: Ledamöter i Utbildningsgruppen (7), Utbildningschefsgruppen (8), Vuxgruppen (3), Virtuella kompetensrådet (2) och övriga (2). Totalt 22 personer.

 • Frågor: - samverkansavtalets grundidé- För- och nackdelar- Finansieringsmodell- Framtagandet och informationen kring avtalet - Utbud och innehåll- Framtiden- Roll och delaktighet i processen - Helhetsbetyg.

UG 050908


Processutv rdering av grs vuxavtal etapp 1 uppfattningar om samverkansavtalet
Processutvärdering av GRs vuxavtal Etapp 1 –Uppfattningar om samverkansavtalet

 • Grundidén med samverkansavtalet – Bra eller mycket bra

 • För- och nackdelar med samverkansavtalet – Ger bättre planering och resursutnyttande

 • Hur har finansieringsmodellen fungerat? – Positivt överraskade av att den fungerat så väl

 • Vad anses om utbudet i Etapp 1 – För traditionellt, för litet och bör breddas

 • Processen kring framtagandet av avtalet – Mycket nöjda, en bra och konstruktiv anda

 • Tankar kring framtiden – Önskar ökat och breddat utbud, samt andra alternativ

 • Helhetsbeyg så här långt - 4,75 i en skala på 1-6 (det vanligaste betyget är 5)

UG 050908


Processutv rdering av grs vuxavtal etapp 1 analys och reflektion
Processutvärdering av GRs vuxavtal Etapp 1 –Analys och Reflektion

- Samverkan ska vara mer än ett egenvärde – Samverkan ska ge mervärde

- Olika syn på samverkansidén inget hinder – Olika fördelar för olika intressenter

- Utbildningarna behöver utvecklas – Jämka intressenternas intressen

- Samverkan ska löna sig – och det måste synas att det gör det! – Förlust ska matchas med (större) vinst

- Olika finansieringsmodeller, olika syn på hur de fungerar – Synpunkterna varierar mellan politiker och tjänstemän

- En bra process som kan bli bättre - framtiden ses som ljus – Processen har, trots viss kritik, varit positiv. Man ser allmänt positivt på framtiden

- Högt betyg så här långt - Avtalet i sin linda - högre förväntningar på framtida avtal

UG 050908


Processutv rdering av grs vuxavtal etapp 1 slutsats
Processutvärdering av GRs vuxavtal Etapp 1 –Slutsats

- Idé och syfte med samverkansavtalet är accepterat och uppskattat.

- Att överhuvudtaget få till ett samverkansavtal och kunna börja arbeta efter det upplevs som positivt.

- Det finns delar i samverkansarbetet som upplevs som mindre bra och andra saker som bör utvecklas och förbättras.

- Samarbetet och diskussionen framhålls av de flesta tillfrågade som lyckat och man är på det hela nöjd med processen.

- Arbetet med samverkansavtalet i Etapp 1 har varit framgångsrikt.

UG 050908


ad