Download
metar s explained n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
METAR’s Explained PowerPoint Presentation
Download Presentation
METAR’s Explained

METAR’s Explained

180 Views Download Presentation
Download Presentation

METAR’s Explained

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. METAR’s Explained Het ontcijferen van het Weer

 2. Doelstellingen • Aan het einde van deze lezing zul je: • Alle afkortingen en begrippen van de METAR kunnen begrijpen zonder hulp • Identificeren en lezen van de onderdelen van een standaard METAR • Het zelf kunnen maken van een eenvoudige METAR

 3. Wat betekent het? KPIT 301551Z 23009KT 6SM -RA HZ FEW048 BKN080 OVC130 27/19 A2984 RMK AO2 RAB46 SLP103

 4. Standaard gegevens • Station Identifier (ICAO) • Dag en tijd (in ZULU) • Wind en Zicht (Richting en sterkte in KTS) • Fenomenen (regen, sneeuw en dergelijke) • Sky Condition • Temperatuur en Dew Point • Luchtdruk • Remarks

 5. Station Identifier (ICAO) • KPIT • In dit voorbeeld staat de K voor Noord-Amerika • En PIT voor Pittsburg • E staat voor Europa • H staat voor Holland • EH staat voor Eindhoven

 6. Dag en tijd (in ZULU) • De data wordt in UTC weer gegeven • Dat is de 0 lijn van de aarde • Om de werkelijke vliegtijd bij te kunnen houden. • Om de start en landingstijd te kunnen bepalen. • Scheelt 1 uur met EHAM (2 uur in zomertijd)

 7. Dag en tijd (in ZULU) vervolg • 301551Z • De 30 is de dag van de maand • De 1551 is het tijdstip van de laatste meting • De Z is dat het in UTC (Universal Time Code) gemeten is

 8. Wind • 23009G15KT • De 230 geeft de winrichting in graden • De 09 geeft de wind in Knots • De G geeft weer dat er uitschieters zijn (Gust) • Van 15KT (15 Knots) in dit geval • KT geeft aan dat de windsnelheid in Knots is

 9. Wind vervolg • Voor de wind minder dan 7 knots wordt de weergave VRB005KT • En dan is de wind ook uit een variabele hoek • Voor een windsterkte groter dan 6 knots kun je een andere weergave zien • 23009KT200V260 en in dit geval is de variabele windrichting ook groter dan 60 graden

 10. Zicht • 6SM • Geeft het zicht weer in Statute Miles • KPIT 301551Z 23009KT 6SM -RA HZ FEW048 BKN080 OVC130 27/19 A2984 RMK AO2 RAB46 SLP103

 11. Afkortingen intensiteit • - Light Moderate • Licht tot matig • + Heavy Zwaar • VC In the Vicinity • In de omgeving

 12. Afkortingen omschrijving • MI Shallow Ondiep • PR Partial Gedeeltelijk • BC Patches Flarden • DR Low Drifting Lage Drift • BL Blowing Blazen • SH Shower(s) Bui(en) • TS Thunderstorm Onweersbui • FZ Freezing Vriezend

 13. Afkortingen neerslag • DZ Drizzle Motregen • RA Rain Regen • SN Snow Sneeuw • SG Snow Grains Sneeuw korrels • IC Ice Crystals IJskristallen • PL Ice Pellets Hagelstenen • HL Hail Hagel • GS Small Hail (pellets) Fijne hagel (stenen) • UP Unknown Precip Onbekende neerslag

 14. Afkortingen zicht belemmering • BR Mist Mist, Waas • FG Fog Nevel, Mist • FU Smoke Rook • VA Volcanic Ash Vulkaanrook • DU Widespread Dust Wijdverbreide stof • SA Sand Zandstof • HZ Haze Waas • PY Spray Sproeivloeistof

 15. Afkortingen rest • PO Dust Whirls Dwarrelend stof • SQ Squalls Rukwinden • FC Funnel Cloud Tornado • SS Sandstorm Zandstorm

 16. Verklaring Afkortingen • -RA • Lichte regen • HZ • Waas van water • Indien je hevige regenbuien hebt maak je de notatiecombinatie • +SHRA

 17. Sky Condition • Het wolkendek wordt in octa (1/8) ingedeeld • CLR is onbewolkt, dus 0 octa • FEW is enkele wolken 1 tot 3 octa • SCT is weinig bewolking 3 tot 5 octa • BKN is bijna geheel bewolk 5 tot 8 octa • OVC is geheel bewolkt 8 octa

 18. Sky Condition vervolg • FEW048 BKN080 OVC130 • Enkele wolken op 4800 feet • Bijna geheel bewolkt op 8000 feet • Geheel bewolkt op 13000 feet • Je kunt ook de toevoeging krijgen van: • VV Vertical Visibility • TCU Towering Cumulus • CB Cumulonimbus (onweer) • ACC Altocumulus • Je kunt dan de notatie SCT035TCU zien

 19. Temperatuur en Dew Point • 27/19 • 27 is de plaatselijke temperatuur • Deze wordt weergegeven in Celsius • 19 is het dauw punt in graden Celsius • Het dauwpunt is de temperatuurwaarbij bij gelijkblijvende dampdruk, condensatie optreedt.

 20. Dew Point vervolg • Is het dew point beneden de 1 graad Celsius dan zet men er een M voor • 03/M02 • Dat wil zeggen dat het dew point -2 graden onder 0 is in graden Celsius • Op dit moment is er kans op aanvries verschijningen op de vleugels e.d.

 21. Luchtdruk (Altimeter Pressure) • In de Verenigde Staten en Canada gebruiken we de luchtdruk in • Altimeter (honderderste inches) A • Europa (milibar/hectopascal) QNH(Q) • Dus A2984 wil zeggen • A Altimeter • 2984 betekent 29.84 inches mercury • Omgerekend is dat 1011 milibar (Q1011)

 22. Remarks • KPIT 301551Z 23009KT 6SM -RA HZ FEW048 BKN080 OVC130 27/19 A2984 RMK AO2 RAB46 SLP103 • Na de RMK komen de aanvullende informatie te staan • AO2 wil zeggen dat er een auto neerslag sensor aanwezig is • Staat achter de ICAO code AUTO dan is er geen meteorologische persoon

 23. Remarks vervolg • RAB46 wil zeggen dat de regen begint op minuut 46 van het uur • SLP geeft de druk op zee niveau aan • Voor alle informatie die je kunt tegenkomen moet je het Federal Meteorological Handbook – 1 raadplegen • http://www.ofcm.gov/fmh-1/fmh1.htm

 24. EINDE