Jadwiga czeczot wydzia oceny technologii medycznych
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Jadwiga Czeczot Wydział Oceny Technologii Medycznych. Modele oceny innowacyjności oraz zakresu finansowania nowych terapii w wybranych krajach europejskich - Wielka Brytania. Warszawa 22 października 200 8. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cirocco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jadwiga czeczot wydzia oceny technologii medycznych

Jadwiga Czeczot

Wydział Oceny Technologii Medycznych

Modele oceny innowacyjności oraz zakresu finansowania nowych terapii w wybranych krajach europejskich- Wielka Brytania

Warszawa

22 października 2008


National institute for health and clinical excellence nice
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

 • organizacja niezależna

 • opracowuje krajowe zalecenia w zakresie:

  • zdrowia publicznego

  • technologii medycznych

  • praktyki klinicznej (wytyczne)

 • rekomendacje wydawane są przez niezależny Komitet Oceniający (Appraisal Committee)


Etapy procesu oceny technologii medycznych i wydawania rekomendacji
Etapy procesu oceny technologii medycznych i wydawania rekomendacji

 • Wstępny wybór tematów do oceny (DH)

 • Zidentyfikowanie „konsultantów” oraz „komentatorów”

 • Opracowanie zakresu oceny (DH, NICE)

 • Zlecenie NICE oceny tematu (DH)

 • Opracowanie raportu oceny przez niezależny ośrodek akademicki oraz poddanie raportu konsultacji

 • Pierwsze spotkanie niezależnego Komitetu Oceniającego i opracowanie wstępnej rekomendacji (ACD)

 • Poddanie dokumentu ACDprocesowi konsultacji - 4 tygodnie

 • Uwzględnienie uwag po poddaniu dokumentu konsultacji i opracowanie ostatecznej rekomendacji (FAD).

 • Przekazanie FAD do akceptacji NICE; możliwość odwołania się od decyzji Komitetu (tylko „konsultanci”)

 • Opublikowanie ostatecznej rekomendacji jako „NICE Guidance””


Jak uruchamiany jest proces
Jak uruchamiany jest proces: rekomendacji

Liverpool Reviews & Implementation Group (LRiG)


Dwa procesy oceny technologii medycznych
Dwa procesy oceny technologii medycznych rekomendacji:

 • Proces oceny wielu technologii

  (MTA - multiple technology assessment report)

  • szerokie konsultacje i niezależna ocena (przegląd systematyczny oraz opracowanie modelu ekonomicznego)

  • pełen procesMTA trwa 54 tyg, w tym opracowanie właściwego raportu HTA trwa ok. 24 tyg

 • Proces oceny jednej technologii

  (STA - single technology assessmentreport)

  • skrócony proces dla pojedynczych technologii w pojedynczym wskazaniu oparty na materiałach dowodowych producenta

  • pełen proces STAtrwa 39 tyg, z czegoprzygotowanie raportu przez zespół roboczy (ERG) trwa ok. 8 tyg


Pierwsze spotkanie Komitetu Oceniającego NICE rekomendacji

Wstępna rekomendacja(ACD - Appraisal Consultation Document)

Raporty HTA

„Ogólny zarys”

Uwagi konsultantów dot. raportu oceny

ACD*

Materiały konsultantów

Odpowiedź Grupy dokonującej oceny na uwagi

Appraisal committee

Pisemne stanowiska ekspertów klinicznych

Gotowy dokument poddawany jest konsultacji trwającej 4 tygodnie


Drugie spotkanie Komitetu Oceniającego NICE rekomendacjiOstatecznarekomendacja(FAD - Final Appraisal Determination)

Wyniki ewentualnych dodatkowych analiz

Podsumowanie uwag

nie pochodzących od konsultantów

Uwagi konsultantów

dot. ACD

FAD

Appraisal Committee

Zwykle system opieki zdrowotnej NHS musi udostępnić zasoby finansowe w ciągu 3 miesięcy od wydania przez NICE rekomendacji dotyczącej technologii medycznych


Komitet oceniaj cy nice kryteria wydawania rekomendacji
Komitet Oceniający NICE rekomendacjiKryteria wydawania rekomendacji

Podstawowe kryteria:

wiarygodność dowodów efektywności klinicznej

wiarygodność wyników analizy ekonomicznej (stopnia niepewności przy szacowaniu ICER )

granicę opłacalności (górna granica = 30 000 GBP za QALY)

Dodatkowo:

charakterystyki choroby i populacji otrzymujących daną technologię

innowacyjność danej technologii

dostępność innych technologii w danym wskazaniu

potencjalny wpływ negatywnej decyzji o finansowaniu

ewentualnie (jeśli ma zastosowanie) większe koszty i korzyści z perspektywy społeczeństwa


ad