samverkanslektorer ska ka slu forskningens samh llsnytta l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samverkanslektorer ska öka SLU-forskningens samhällsnytta! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samverkanslektorer ska öka SLU-forskningens samhällsnytta!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Samverkanslektorer ska öka SLU-forskningens samhällsnytta! - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Samverkanslektorer ska öka SLU-forskningens samhällsnytta!. Sara Brännström Samverkanskoordinator Sveriges Lantbruksuniversitet. Verksamhetsidé. SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samverkanslektorer ska öka SLU-forskningens samhällsnytta!' - cira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samverkanslektorer ska ka slu forskningens samh llsnytta

Samverkanslektorer ska öka SLU-forskningens samhällsnytta!

Sara Brännström

Samverkanskoordinator

Sveriges Lantbruksuniversitet

verksamhetsid
Verksamhetsidé

SLU utvecklar kunskapen om

de biologiska naturresurserna

och människans hållbara

nyttjande av dessa.

Detta sker genom utbildning,

forskning och miljöanalys

i samverkan med det omgivande samhället.

slu i sverige
SLU i Sverige

SLU harettunikt, nationelltuppdraginomt.ex. veterinärmedicin, jord-

ochskogsbruk, trädgårdsamtlandskapsplanering.

Huvudorterär

Umeå, Uppsala,

Skara ochAlnarp

vision
Vision

SLU är ett universitet i världsklass

inom livs- och miljövetenskaper,

som är:

 • Eftertraktat för sin höga kvalitet och kreativitet
 • Nyskapande och tongivande inom miljöanalys
 • Efterfrågat som innovativ partner

för den gröna sektorn

slu s styrke och profilomr den
SLU:s styrke- och profilområden
 • Djurs och människors hälsa
 • Genresurser och bioteknik
 • Hållbar produktion och naturresursförvaltning
 • Klimat och ekosystemförändringar
 • Livsmedelskedjan
 • Samhällsplanering
utbildning
Utbildning

Ca 4000 studenter

 • Veterinär
 • Agronom
 • Jägmästare
 • Landskapsarkitekt
 • Hippolog
 • Djursjukskötare
 • Lantmästare
forskning
Forskning

Utvecklingenav de strategiskaområdenaoch SLU:s sektorsrollbyggerpå en kunskapsbasinomgrundvetenskapersåsombiologi, markvetenskap, teknikochekonomi.

222 professorer

729 forskarstuderande

fortl pande milj analys
Fortlöpande Miljöanalys

SLU harregeringensuppdragatt

bedrivafortlöpandemiljöanalys.

Detinnebäratt SLU övervakarlandets

skogar, jordbruksmark, sjöaroch

vattendragocharter, analyserar

miljöutvecklingenochgerunderlag

förbeslutpå en radområden.

slu s verksamhet
SLU:s verksamhet

Fortlöpande miljöanalys 11%

Grundutbildning 22%

Forskning och forskarutbildning 67%

utv rdering av slu s kvalitet och nytta
Utvärdering av SLU:s Kvalitet och Nytta

Vetenskaplig kvalitet och relevans

130 Forskargrupper inom 15 områden

15 paneler med experter och intressenter

Forskningens nytta

Intressenter

Djupintervjuer

resultat fr n kon09
Resultat från KoN09
 • SLU bedriver forskning i världsklass
 • Generellt hög kvalitet
 • SLU är en oberoende organisation med hög kunskapsnivå
 • SLU är viktig rekryteringsbas och god samarbetspartner
 • SLU syns för lite i samhällsdebatten
 • Forskningen är problembaserad
kon09 rekommenderar
KoN09 rekommenderar

Universitetet borde ta större

ansvar för en bättre dialog och

ökat samarbete med intressenter i den

gröna sektorn.

En effektiv samverkansorganisation som kan

kombinera aktuella forskningsfrågor med

intressenternas behov borde utvecklas.

m l f r samverkan
Mål för samverkan

Att vetenskaplig kunskap bidrar

till ett uthålligt nyttjande av de

biologiska naturresurserna

hur ska vi n m let
Hur ska vi nå målet?
 • Samverkan ska utgå från forskning,

utbildning och FOMA på mycket hög

internationell nivå

 • Organisera sektorsnära verksamhet – näringsliv, myndigheter och medborgare
 • Intern samverkan
 • Samverkansaktiviteter som syns
d m ste vi satsa p samverkan
Då måste vi satsa på samverkan!
 • Vicerektor för samverkan, Johan Schnürer
 • Samverkansråd
 • Samverkansansvarig i alla fakultetsledningar
 • Samverkansnämnder på alla fakulteter
 • Samverkanslektorat
uppdrag till institutionerna
Uppdrag till institutionerna
 • Att i samverkan med sektorsnära intressenter nyttiggöra vetenskapliga resultat genom ömsesidig kunskapsöverföring
 • Upprätthålla kontinuerlig dialog med sektorn
 • Identifiera frågeställningar som är relevanta för sektorn
 • 18 ämnesområden
samverkanslektorat
Samverkanslektorat
 • Egen forskning
 • Samverkan
 • Undervisning max 20%
 • Samverkansdelen finansieras av statsanslag
 • Ansvarig institution motfinansierar
vem blir samverkanslektor
Vem blir samverkanslektor?
 • Disputerad
 • Uppvisad skicklighet i forskning

och pedagogik

 • Goda kontakter inom sektorn
 • Absolut förutsättning är uppvisad skicklighet i samverkan!
organisation
Organisation
 • Universitetsgemensam tillsättning
 • Vicerektor för samverkan håller konferenser
 • Skapa gemensamma mål för samtliga

samverkanslektorer

 • Träffa intressenterna tillsammans, ”visa upp oss” och få möjligheter till personlig kontakt
en samverkanslektor ska
En samverkanslektor ska
 • Bedriva egen forskning
 • Vara ingången till SLU, ambassadör
 • Ömsesidig kunskapsöverföring
 • Ta med forskningsidéer tillbaka universitetet
slu bygger f r kad samverkan
SLU bygger för ökad samverkan
 • Bilder på campusbyggen och Lövsta
utv rdering 2014
Utvärdering 2014
 • Ny KoN 2014
 • Samverkanslektorernas insatser kan utvärderas
 • Då ska samhället och SLU tillsammans kunna skörda frukten av SLU:s samverkanssatsning!
tack f r mig
Tack för mig!

Sara Brännström

Samverkanskoordinator

Sveriges lantbruksuniversitet

Box 7070

750 07 Uppsala

018-67 30 01

Sara.Brannstrom@slu.se