kolegium d kana n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kolegium děkana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kolegium děkana

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Kolegium děkana - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Kolegium děkana. 1. 3. 2006. Osnova. Kontrola zápisu Informace z kolegia rektora Pedagogika a informatizace Věda Zahraniční vztahy Hospodaření fakulty v roce 2005 Termíny Různé. 2. Informace z kolegia rektora. Organizační záležitosti a personální změny ve funkcích (p. rektor)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kolegium děkana' - cicily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osnova
Osnova
 • Kontrola zápisu
 • Informace z kolegia rektora
 • Pedagogika a informatizace
 • Věda
 • Zahraniční vztahy
 • Hospodaření fakulty v roce 2005
 • Termíny
 • Různé
informace z kolegia rektora

2

Informace z kolegia rektora
 • Organizační záležitosti a personální změny ve funkcích (p. rektor)
 • Projekt ISISNG – stav a výhledy
 • Výzkumné záměry (pror.Hronová)
 • Různé
  • příprava výroční zprávy (pror. Soukup)
  • promítnutí novelizace VŠ zákona do vnitřních předpisů školy
  • revize znalostních testů pro výběr do výměnných zájezdů
  • sjednocení cen kurzů v cizím jazyku – pror. Machková
  • akceptace projektu Reflex na VŠE
  • promíjení poplatků za studium, bude projednáno na poradě proděkanů pro pedagogiku (část výtěžku pro fakulty)
pedagogika

3

Pedagogika
 • Anketa ECTSzúčastnilo se 580 studentů, z toho 561 studentů FPH (18 % z 3099 studentů FPH)
 • Setkání studentů ke zkušenostem s ECTS
  • účast 50 studentů a 14 učitelů (včetně 5 učitelů z F4)
  • zveřejněna výsledky ankety, rozbor volných textových odpovědí, prezentace, fotografie, zvukový záznam:http://fph.vse.cz/fakulta/zivot/udalosti/zf20060224.asp
 • Reflex
  • anketa absolventů
  • rozeslány dotazníky MŠMT 734 absolventům z let 2001 a 2002
pedagogika1
Pedagogika
 • Anketa Kruhy ve 2. ročníku
  • probíhá od st 22. 2. 2006, 18 h
  • k 1. 3. 2006, 6:30 se zúčastnilo 300 studentů 1. ročníku (tj. 49 % z 607)
  • ano: 277 (92 % ze zúčastněných)
  • ne: 23 (8 % ze zúčastněných)
 • Příprava rozvrhu hodin na ZS 2006/07
  • koordinace výuky společných předmětů VŠE
  • rozvrh hodin kruhů VŠE v 1. ročníku
  • rozvrh hodin kruhů FPH ve 2. ročníku
  • rozvrh hodin FPH v Rajské budově
 • Dodatky k diplomům
  • poprvé předávány v rámci promocí všem absolventům
  • v LS možná tisk dodatků VŠE na FPH
  • později tisk na účelové tiskárně Nakladatelství (0,7 mil. Kč)
rozvojov projekty v roce 2006
Rozvojové projekty v roce 2006
 • dodatečně VŠE přiděleny dva projekty, z toho jeden je společný pro F3, F6 a VC s garancí F3
  • název: Tvorba a inovace multimediálních učebních pomůcek pro distanční a kombinovanou formu na Fakultě podnikohospodářské a Fakultě managementu v Jindřichově Hradci v souvislosti s přechodem na ECTS
  • rozsah: 2,25 mil. Kč
  • podíl FPH: 0,81 mil. Kč
 • zvyšování kvalifikace
 • nutné stanovit kalkulaci
informatizace
Informatizace
 • Požadavky FPH na nákup software v roce 2006
  • uplatnily KM, KMG, KPE, KPSŘ
  • neuplatnily KLOG, KMIE, KP
  • celkové požadavky v hodnotě 667 tis. Kč
 • Požadavky FPH na investice v roce 2006
  • přístupový systém pro společné místnosti FPH v RB
  • rozšíření kopírek na KM a KLOG/KP
  • kopírka pro KMIE
  • kopírka pro studenty v RB
 • Informace z jednání Rady pro informatizaci
  • Příprava rozpočtu VŠE na rok 2006
   • 8 dataprojektorů pro NB a RB
   • mobilní plazmová obrazovka
   • certifikační autorita - zavedení hybridních karet (EISIS)
   • rozšíření přístupového systému - garance VC včetně udržování databáze přístupů
    • CTVS
    • garáže RB
    • společné místnosti FPH v RB
   • likvidace starého software
   • inovace UPS – prevence škod při výpadku elektrického proudu
  • zpřísnění uživatelských hesel pro zaměstnance VŠE
   • minimální délka 8 znaků
   • platnost 90 dnů
   • změna na adrese http://heslo.vse.cz
nab dka kolen katedr m lotus notes kalend e
Osobní kalendář

typ: akce, výročí, připomenutí, celodenní událost

kategorie

soukromé akce

nástroje/předvolby

Úkoly

Způsoby zobrazení a tisku

Zobrazení

Tisk

Posílání

Sdílení kalendářů

umožnění sdílení

otevření cizího kalendáře

správa cizího kalendáře

Mimo kancelář

Schůzky

naplánování

přijetí, odmítnutí, delegování, navrhnutí nového času

Kalendáře prostředků

prohlížení

rezervace

Vzdálený přístup

webové rozhraní

klient

Synchronizace

MS Outlook

mobilní telefon

PDA

Nástroje pro práci s poštou

Předloha

Třídění pošty

Archivace

Nabídka školení katedrámLotus Notes – kalendáře
probl my ivota v rajsk budov
Problémy života v Rajské budově
 • novinky
  • zrcadla ve skříních
  • dveřní systém u vchodů na fakultu
  • dveřní systém k Aficiu na 3. podlaží RB 354a
  • úřední deska fakulty
  • Vyvolávací systém
 • k řešení
  • dataprojektory RB 203, RB 204
  • internetové objednávání návštěvy studijních referentek, tutorky a proděkana pro pedagogiku
  • objednány zámky na sprchy
  • větší informační tabule u místnosti doktorandů (RB 436) http://fph.vse.cz/pro_zamestnance/rajska_budova/rb436.aspchybí fotografie:
   • KM: Ing. Malach, Ing. Hrabal, Mgr. Novák, M. Řada, Ing. Vojta
   • KPE: Ing. Hodál, Ing. Chvojka, Ing. Komínek, Ing. Lukešová, Ing. Kryšpín, Ing. Morgenstern, Ing. Vrbová
  • instalace počítadla kopírování na kopírkotiskárnách Aficio
ak n pl n eurestu na z klad diskuse s fph
Akční plán Eurestuna základě diskuse s FPH
 • Hlavní jídlo – často studené, porce jsou malé, některé druhy jídla (např. rizoto) se často opakují
  • Teplota pokrmů – teplota pokrmů a příloh je kontrolována jak před výdejem, tak i během výdeje. Teplotě pokrmů bude věnována zvýšená pozornost a kontrola.
  • Ve studentské restauraci je pro možnost přihřátí pokrmu na výdejní lince umístěna mikrovlnná trouba.
 • Často se opakující pokrmy
  • K 1. 2. 2006 jsou přepracovány jídelní lístky, které jsou pestřejší a minimalizují časté opakování pokrmů.
 • Čaj
  • Je připravován v čajnících na expedicích. Připravuje se ihned po ranním započetí přípravy jídel. Čajníky jsou dvouplášťové s izolační vrstvou, která však zabraňuje rychlejšímu zchlazení nápoje. Na přípravu čaje jinou formou není dostatečné technologie.
  • Podávání čaje zdarma je záležitost smlouvy. V letních měsících bude v nabídce mimo čaje i studený nápoj.
 • Výdejní doba
  • Smlouva stanoví výdejní dobu na obědy 11,30 – 14,30 hodin (3 hodiny).
  • Vzhledem k vytvářejícím se frontám jsme přeorganizovali přípravu jídel a zavedli výdej ve studentské restauraci již od 11,15 hodin a tím se fronty odstranily. Pokud přijde student krátce po ukončení výdeje, není odmítnut.
ak n pl n eurestu na z klad diskuse s fph1
Akční plán Eurestuna základě diskuse s FPH
 • Fronty u pokladen
  • Záležitost průchodnosti v době špičky.
  • Rychlost pokladního programu – během prosince 2005 byla nainstalována modernější verse programu, který by měl problém s pomalostí při zúčtování vyřešit.
  • Rychlost je omezována i samotnými studenty, kteří si velmi často dobíjejí karty až u pokladen přesto, že je před vchodem do restaurace k tomu určená pokladna.
 • Vstup na Internet (http://menza.vse.cz)
  • Důvod, proč již studenti nemají možnost si zkontrolovat svůj účet na Internetu nám není znám. Bude projednáno se zástupci firmy ANETE a vedením VŠE.
 • Akademický klub
  • Provozní doba AK je stanovena na základě požadavku VŠE.
  • S okamžitou platností bude nabídka po 20,00 hodině doplněna o výrobky studené kuchyně.
  • Požadavek školy je, aby ukončení provozu bylo v 21,00 hodin (od toho se odvíjí i nabídka a obsluha, abychom tento požadavek mohli dodržet).
  • Pro zrychlení obsluhy jsme zvýšili počet obsluhujících a zakoupili nový pokladní program, který je v současné době již ve zkušebním provozu.
 • Plné znění odpovědi
  • Intranet fakulty v Lotus Notes
  • rubrika 7. Další informace
  • dokument Akční plán
slide14

4

Věda
 • Agenda vědy a výzkumu na VŠE
 • Rozhodnutí děkana fakulty č.1/2006
 • Soutěž ESOP – diplomové práce
 • Publikační činnost
 • Rozdělení prostředků na specifický výzkum v roce 2006
 • IGA VŠE – nové pokyny
 • Hlávkova nadace
 • Doktorské studium na fakultě
 • Různé
zahrani n vztahy mezin rodn konference

5

Zahraniční vztahyMezinárodní konference
 • program AKTION Česká republika – Rakousko nabízí studentům českých a rakouských univerzit účast na letních kurzech němčiny a češtiny (termín: 15. 4. 2006)
  • http://www.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=93&preview=yes.
 • Josseph de la Vega Prize 2006 – Asociace evropských burz vyhlašuje soutěž ve výzkumu
  • Informační brožura je na Intranetu FPH:
   • Lotus Notes
   • Portál FPH
   • Intranet
   • Fakultní intranet
   • 1.4 Zahraniční vztahy
zahrani n vztahy mezin rodn konference1
Zahraniční vztahyMezinárodní konference
 • Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2006),
  • Praha-Suchdol, 21. – 22. června 2006
  • témata konference
   • informace a znalosti pro celoživotní učení
   • ICT ve vzdělávání a eLearning
   • diseminace evropských vzdělávacích projektů
   • systémy pro podporu rozhodování ve vzdělávání
   • aplikace, praxe a zkušenosti
  • termín registrace: 15. března 2006
  • http://erie.pef.czu.cz
term ny

7

Termíny
 • březen
  • pá 3. 3. 2006 09.00, 11.00, 13.00 Promoce (nová aula)
  • st 8.3.2006 09.00 Vědecká rada (RB 438)
  • st 15. 3. 2006 09.00 Pedagogické kolegium (RB 438)
  • st 29. 3. 2006 09.00 Kolegium děkana (RB 438)
 • duben
  • po 3.4.2006 – pá 7.4.2006 Průběžný tutoriál
  • po 10. 4. 2006 09.30 – 14.00 Diskusní fórum doktorandů (RB 359)
  • st 12. 4. 2006 09.00 Pedagogické kolegium (RB 438)
  • st 19. 4. 2006 09.00 Kolegium děkana (RB 438)
  • st 26.4.2006 09.00 Vědecká rada (RB 438)
  • volby děkana a AS FPH
term ny1
Termíny
 • květen
  • po 15. 5. 2006 Výuka jako v sudé pondělí
  • st 17. 5. 2006 09.00 Pedagogické kolegium (RB 438)
  • po 22.5.2006 – pá 26.5.2006 Závěrečný tutoriál
  • st 31. 5. 2006 09.00 Kolegium děkana (RB 438)
 • červen
  • první polovina: Přijímací zkoušky na bakalářské studium(asi 4000 přihlášek)
  • st 14.6.2006 09.00 Vědecká rada (RB 438)
  • st 28. 6. 2006 09.00 Kolegium děkana (RB 438)
  • pá 30. 6. 2006: Promoce doktorského studia
 • červenec
  • po 3. 7. 2006 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium
  • pá 7. 7. 2006 Úvodní informační soustředění navazujícího magisterského studia
  • čt 13. 7. 2006 Úvodní informační soustředění bakalářského studia