b ijengezondheid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
B ijengezondheid PowerPoint Presentation
Download Presentation
B ijengezondheid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39
cicily

B ijengezondheid - PowerPoint PPT Presentation

128 Views
Download Presentation
B ijengezondheid
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bijengezondheid Bijengezondheid NBV

 2. Bijengezondheid Deze cursus gaat niet over bijenziekten Bijengezondheid NBV

 3. Bijengezondheid Maar over de bevordering van de gezondheid van onze bijen Bijengezondheid NBV

 4. Duur van de cursus • De cursus bijengezondheid bestaat uit : • Drie theorie avonden • Een aantal praktijklessen Bijengezondheid NBV

 5. Opzet van de cursus • Deze cursus is eenvoudig van opzet • Waarnemen met normale zintuigen • Geen microscoop- of laboratoriumonderzoek • Een specialistencursus is in voorbereiding Bijengezondheid NBV

 6. Drie theorielessen • Hygiënisch imkeren • Beschrijving bijenziekten • Behandeling ziekten en plagen Bijengezondheid NBV

 7. De praktijklessen • De praktijklessen worden in overleg ingevuld • Tijdens de cursus wordt bepaald waar de meeste aandacht naar uitgaat • Het accent ligt op de varroabestrijding Bijengezondheid NBV

 8. Afsluiting van de cursus • De afdeling bepaalt de wijze van afsluiting • Een theorie examen ? • Beoordeling mentor ? • Op een vriendelijke manier ? • Wij gunnen iedereen het Basisdiploma Bijengezondheid Bijengezondheid NBV

 9. Bijengezondheid Deel 1 : Hygiënisch imkeren Bijengezondheid NBV

 10. De gezondheid van bijen • Wat is nu echt van belang voor onze bijen ? • Voldoende te eten • Een schone omgeving • Een vakbekwame imker Bijengezondheid NBV

 11. De natuurlijke ontwikkeling • Explosieve groei in het voorjaar • Zwermen • Voorraad verzamelen voor de winter • Overwinteren Bijengezondheid NBV

 12. Het veranderende landschap • Weelderig bloeiende randen verdwijnen • Uitbundig bloeiende weilanden verdwijnen • Akkers worden onkruidvrij gehouden • Het ontstaan van monoculturen Bijengezondheid NBV

 13. Beschikbaarheid van stuifmeel • Eiwitten, vitaminen, vetten en mineralen • Nodig voor de productie van voedersap • Nodig voor de ontwikkeling van larven • Nodig voor de ontwikkeling van winterbijen Bijengezondheid NBV

 14. Zorg voor gevarieerd stuifmeel • Niet elke plant bevat dezelfde stoffen • Stuifmeel moet juist van veel verschillende planten afkomstig zijn • Gebrek aan stuifmeel oorzaak zwakke volken • Geen stuifmeel, geen winterbijen, geen volken Bijengezondheid NBV

 15. Zwermen • Natuurlijke methode van ziekte bestrijding • In de natuur zwermen volken bij ernstige infectie • Een zwerm neemt nauwelijks ziektekiemen en parasieten mee • Deze blijven in het broednest achter Bijengezondheid NBV

 16. Nadelen moderne imkerij • Het broednest zit soms jarenlang op de zelfde ramen • Raat wordt veel te lang gebruikt • Ziektekiemen hopen zich op • Broedziekten ontwikkelen zich • Ramen en kastdelen uitwisselen met andere volken • Reizen naar drachtvelden : contact met zieke volken Bijengezondheid NBV

 17. Wij zijn verantwoordelijk • De bijen zijn volledig van ons afhankelijk • Wij bepalen hun leefomgeving • Wij zorgen voor huisvesting • Bijhouden van kennis is van groot belang Bijengezondheid NBV

 18. De vakbekwame imker • is in staat om afwijkingen te herkennen • in het broednest • op de bodemlade • buiten de kast Bijengezondheid NBV

 19. De vakbekwame imker • Blijft zichzelf ontwikkelen door : • Het volgen van lezingen • Studiedagen bezoeken • Verenigingsavonden bijwonen Bijengezondheid NBV

 20. Fysieke barrières Het bijenlichaam De proventriculus Propolis verzamelen Suikerconcentratie Bijenbrood Broedtrekken Gedragsaanpassing De natuurlijke afweer tegen infecties Bijengezondheid NBV

 21. Voeren besmet stuifmeel of honing Invoer jonge koningin met bijen Vervliegen, zwermen, varroamijt, wasmot Imker, handschoenen, kleding, schoeisel Contact imkers onderling Uitwisselen besmet materiaal Aanschaf gebruikte bijenkasten Gebruikt materiaal niet te reinigen Ziekten verspreiden zich door : Bijengezondheid NBV

 22. Evenwicht in de kast respecteren Sterke volken telen, zwakke opruimen Raten vernieuwen Gevarieerd stuifmeel aanbieden Zorgen voor schoon drinkwater Materialen ontsmetten Besmetting voorkomen De stal en kasten schoon houden Wat kan de imker doen ? Bijengezondheid NBV

 23. Pauze Bijengezondheid NBV

 24. Hygiëne in de stal • Kasten schoonmaken, uitboenen en afvlammen • Vernietig materiaal dat opgeruimd moet worden • Ruim alles direct op • Laat geen rommel slingeren Bijengezondheid NBV

 25. Raat vernieuwen • Was het advies jaarlijks 33% te vervangen • Het advies is nu jaarlijks 50% te vervangen • Sommigen vervangen jaarlijks al 100% Bijengezondheid NBV

 26. Raat vernieuwen • Volken gedijen beter op nieuwe raat • Je verlaagt de infectiedruk enorm • Een natuurlijke manier van imkeren Bijengezondheid NBV

 27. Deze investeringen • Betalen zichzelf terug, door • gezondere volken • meer plezier aan het imkeren • een hogere opbrengst aan honing en was Bijengezondheid NBV

 28. Ontsmetten • IJsazijn • Heet sodawater • Flamberen Bijengezondheid NBV

 29. IJsazijn • Maak een toren van kamers met ramen • Gebruik 50 ml ijsazijn ( 60 % ) per kamer • Toepassen bij temperatuur boven 15oC • Kamers en ramen voor gebruik goed luchten Bijengezondheid NBV

 30. Heet sodawater • Kasten met de beitel eerst schoon schrapen • Gebruik 60 gram soda per liter heet water • Kasten boenen en daarna afspoelen • De ziektekiemen verdwijnen in afvoerput Bijengezondheid NBV

 31. Flamberen • Een klusbrander hoort in de stal • Materiaal direct voor gebruik flamberen • Ziektekiemen en ongedierte verdwijnen Bijengezondheid NBV

 32. Geïntegreerde varroabestrijding • Darrenraat verwijderen in het voorjaar • Varroabestrijding in de zomer • Oxaalzuur toepassen in de winter Bijengezondheid NBV

 33. Residuen in de honing • Honing is een natuurzuiver product • Daar horen geen vreemde stoffen • Geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen in de honing zijn uit den boze Bijengezondheid NBV

 34. De imker is verantwoordelijk voor • Residuen van geneesmiddelen • Residuen van bestrijdingsmiddelen • Residuen van houtbeschermingsmiddelen Bijengezondheid NBV

 35. De bijen brengen zelf in de kast • Zware metalen • Pesticiden • Pathogene bacteriën • Pollen van genetisch gemodificeerde planten • Radioactief materiaal Bijengezondheid NBV

 36. Residuen in de was • Ook in de was blijven resten achter • Sommige stoffen breken niet af • Daardoor wordt de concentratie steeds hoger • Dit kan schadelijk vormen aannemen voor de bij • Hierdoor wordt ook de varroamijt resistent Bijengezondheid NBV

 37. Natuurzuivere honing • Graag presenteren wij ons als een producent van een natuurzuiver product • Dat moeten wij dan ook waarmaken ! Bijengezondheid NBV

 38. Bijengezondheid NBV

 39. Einde les 1 Vragen of opmerkingen ? Bijengezondheid NBV