Aktuelle saker
Download
1 / 16

Aktuelle saker - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Aktuelle saker. Nettverkskurs november 2013 Bjarne Mohn Olsvold, Utdanningsforbundet Bergen. Tariff 2014. Høringsprosess Skriv til alle medlemmer Konkrete spørsmål og åpen post Klubbmøter De aller fleste avholdt, vi deltok på mange Vi fikk in svært mange høringssvar Medlemsmøte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aktuelle saker' - cicily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aktuelle saker

Aktuelle saker

Nettverkskurs november 2013

Bjarne Mohn Olsvold, Utdanningsforbundet Bergen


Tariff 2014
Tariff 2014

 • Høringsprosess

  • Skriv til alle medlemmer

  • Konkrete spørsmål og åpen post

 • Klubbmøter

  • De aller fleste avholdt, vi deltok på mange

  • Vi fikk in svært mange høringssvar

 • Medlemsmøte

  • Godt fremmøte – og god diskusjon

 • Hovedkonklusjoner

  • Viser til høringssvaret

Utdanningsforbundet Bergen


Tariff 20141
Tariff 2014

 • Aktuelle tema:

  • Lønn

   • Nytt lønnssystem?

   • Mindrelønnsutvikling

   • Forhold lokal/sentral lønn

   • Forhold ufaglærte – høgskolegruppene og helse - utdanning

  • Pensjon

   • OfTP

   • Uførepensjon

   • Pensjonsreformen

Utdanningsforbundet Bergen


Tariff 20142
Tariff 2014

 • Arbeidstid

 • SFS 2201

  • Barnehage og SFO – Nemdsbehandling

  • Kan gå riktig så galt…

  • Teoretisk mulighet for å bli en del av tariffoppgjøret

  • Ideene fra arbeidsgiver kan si noe om hva som skjer for skole

 • SFS 2213

  • Forhandlingsstart 20. november

Utdanningsforbundet Bergen


Sfs 2213
SFS 2213

 • Historie

  • Fra kun undervisning til definisjon av lærerens arbeid som et årsverk.

  • Leseplikten relativt stabil fra 80-tallet (litt opp).

  • Overføring fra «ubunden tid» til samarbeidstid.

  • Press på mer arbeidsgiverstyrt arbeidstid

 • Hvor står vi nå

  • Nye forhandlinger

  • Partene er langt fra hverandre

  • Kan bli prolongering – kan bli konflikt

Utdanningsforbundet Bergen


Sfs 22131
SFS 2213

 • Ulike scenarier

  • Prolongering i 1 år til

  • Lengre prolongering, med krav om arbeidsgruppe som ser på mulighet for en helt ny avtalestruktur.

  • «Små» endringer.

  • Inn i tariffoppgjøret

  • Noe helt nytt?

http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Vil-avvikle-larernes-vetorett-mot-nye-arbeidsavtaler-3007984.html

Utdanningsforbundet Bergen


Tariffberedskap
Tariffberedskap

 • Tidsplan for tariffoppgjør

  • Forhandlinger i april

  • Forhandlingsfrist 1. mai

  • Mekling i mai

  • Meklingsfrist ca 26. mai

 • Tidsplan for beredskapsarbeid

  • Vi får vite om Bergen er i beredskap i mai.

  • Vi må uansett forberede oss.

  • Beredsskapskurs i april - møteplikt

Utdanningsforbundet Bergen


Tariffberedsskap
Tariffberedsskap

 • Hva skjer i meklingsperioden

  • Vedlikehold av arbeidsplasslister (lurt å begynne å renske før..)

  • Forberede streikevakter mm.

  • Følge med i media

 • Hva skjer når streik er et faktum

  • Arbeidsstans fra morgenen etter

  • Møte for alle streikende 1. streikedag

 • Hva skjer etter en streik (eventuelt etter meklingsløsning)

  • Informasjon!

  • Lytt til informasjon – tillitsvalgt viktig for å informere og roe eventuelle frustrasjoner

  • Tilbake til normalsituasjon

Utdanningsforbundet Bergen


Faglige karriereveier
Faglige karriereveier

 • Bakgrunn

  • Landsmøtevedtak i 2009 og 2012

  • Prosess startet etter L2012

  • Ble presentert en modell som ikke fikk støtte

  • Det arbeides videre med saken i sekreteriatet og sentralstyret

 • Hvor står vi akkurat nå

  • En har gått tilbake til start

  • Målformulering

  • Prinsippdiskusjon

  • Blir en høringsprosess – kanskje til vinteren.

Utdanningsforbundet Bergen


Karakterer barnetrinnet
Karakterer barnetrinnet

 • Opplæringsloven

  • På barnetrinnet skjer vurdering uten bruk av karakterer

  • En kommune kan søke om avvik fra Opplæringsloven

  • Krever at målet er å øke kvaliteten, at forsøket evalueres og at det drøftes med organisasjonene

  • Forsøket må være tidsavgrenset

Utdanningsforbundet Bergen


Karakterer
Karakterer

 • Regjeringen har i sin plattform at denne delen av loven ikke skal endres i perioden

 • Statsråden selv er ikke for karakterer på barnetrinnet

 • Byrådet i Bergen sa tidlig etter regjeringsskiftet at et samlet Byråd gikk inn for å søke forsøk med oppstart 1.8.14

 • Elever, lærere og foreldre er imot, men Byråden sa at det var en politisk beslutning, og at dette ikke hadde betydning

 • Etter debatten som har vært sier nå Byråden at «dette er ikke viktig for meg», «vi vurderer å søke» og «kan skje i løpet av en 4-års periode».

Utdanningsforbundet Bergen


Karakterer1
Karakterer

 • Dersom det blir drøftinger på skolenivå

  • Dersom uenighet – få nedfelt dette i et uenighetsreferat.

  • Send referatet til oss!

 • Dersom det blir drøfting på kommunenivå

  • Vi kommer til å være tydelige motstandere

  • Vil sende referat, med eventuelle skolereferat sentralt.

  • Kan bidra til å stopp en eventuell søknad.

Utdanningsforbundet Bergen


Elevpermisjon
Elevpermisjon

 • Vi er ikke negative til at plikten til å møte på skolen styrkes

 • Vi er ikke negative til klare retningslinjer

 • Men!

 • Vi må si nei til at dette medfører ekstra byråkratiskarbeid for oss.

 • Vi må si nei til at lærere presses til å vurdere elevens prestasjoner som begrunnelse for et ja eller nei til permisjon.

 • Vi liker ikke at elevens skoleresultater skal være et kriterium!

Utdanningsforbundet Bergen


Skoleledelsesmodell
Skoleledelsesmodell

 • Vi holder på med en evaluering.

 • Mange har svart – vi ønsker gjerne flere

 • Vi er med i en referansegruppe for kommunens egen evaluering. Funn fra undersøkelsen vil bringes inn her.

 • Modellen skal opp til politisk behandling. Her vil vi bruke våre funn til å fremme våre medlemmers syn

Utdanningsforbundet Bergen


Tilsettinger elevmedvirkning
Tilsettinger - Elevmedvirkning

 • I henhold til aktuelt lovverk er alle opplysninger knyttet til tilsettinger underlagt restriksjoner.

 • Innsyn i utvidet søkerliste har kun partene.

 • Partene er søkerne-tilsettingsmyndighet-organisasjonene

 • Ingen andre enn disse kan derfor uttale seg om hvem som er best kvalifisert

 • Barn skal ikke settes i en situasjon der de skal velge lærer

Utdanningsforbundet Bergen


Tilsettinger elevmedvirkning1
Tilsettinger - Elevmedvirkning

 • Kan elever likevel være en aktør i en tilsettingsprosess?

 • Nytt nå:

  • Prøveundervisning

  • Vi er ikke for dette

  • Kommunen legger nå til rette for at dette kan skje

  • Bruk av dette skal drøftes på skolen

  • Elevene skal ikke ha noe rolle i tilsettingen annet enn være objekter i prøveundervisningen!

Utdanningsforbundet Bergen