1 / 24

“Kim, nerede, ne yapıyor?”

“Kim, nerede, ne yapıyor?”. Personal information ● Present tense. talebe U12. . . 1. Read about Filiz. Onun adı Filiz. Filiz bir öğrenci. O İstanbul’da yaşıyor. O Bostancı’da oturuyor.

cicero
Download Presentation

“Kim, nerede, ne yapıyor?”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. “Kim, nerede, ne yapıyor?” Personal information ● Present tense talebe U12  

 2. 1 Read about Filiz. Onun adı Filiz. Filiz bir öğrenci. O İstanbul’da yaşıyor. O Bostancı’da oturuyor. Filiz bir üniversite öğrencisi. O üniversitede tıp okuyor. Çünkü o bir doktor olmak istiyor. O her sabah okula gidiyor. O okula otobüs ile gidiyor. Filiz Türkçe biliyor. Çünkü o Türk. O yabancı dilleri çok seviyor. Bu yüzden, o İngilizce öğrenmek istiyor.   

 3. 2 True () or false (). Doğru Yanlış O lisede bir öğrenci. O İstanbul’da yaşıyor. O üniversitede çalışıyor. O okula otobüsle gidiyor. O İngilizce biliyor. O bir öğretmen olmak istiyor. 3 Click to see the answers.    

 4. 2 True () or false (). Doğru Yanlış O lisede bir öğrenci. O İstanbul’da yaşıyor. O üniversitede çalışıyor. O okula otobüsle gidiyor. O İngilizce biliyor. O bir öğretmen olmak istiyor.       3 Click to see the answers.    

 5. 4 Present tense: The suffix used for present tense in Turkish is “- (ı / i / u / ü) yor”. okumak – okuyor gelmek – geliyor düşünmek – düşünüyor If the verb stem ends with - e / a, then these letters are omitted. izlemek – izliyor başlamak - başlıyor Study the verbs below. * gitmek – gidiyor * etmek – ediyor * yemek – yiyor * demek- diyor Last vowel Suffix a / ı - (ı) yor o / u - (u) yor e / i - (i) yor ö / ü - (ü) yor    

 6. 5 Present time. Write the answers on a piece of paper. istemek yapmak çalışmak sevmek uyumak bilmek yaşamak oturmak etmek almak yemek gitmek ist…. yaş…. yap…. otur…. çalış….. ed…. sev…. al…. uyu…. yi... bil…. gid…. 6 Click to check your answers.    

 7. 5 Present time. Write the answers on a piece of paper. istemek yapmak çalışmak sevmek uyumak bilmek yaşamak oturmak etmek almak yemek gitmek istiyor yaşıyor yapıyor oturuyor çalışıyor ediyor seviyor alıyor uyuyor yıyor biliyor gidiyor 6 Click to check your answers.    

 8. 7  Which sentence is true? O dans ediyor. O dans etiyor. O film izliyor. O film izleyor. O yemek yeyor. O yemek yiyor. O İzmir’de yaşayıyor. O İzmir’de yaşıyor. O okula gitiyor. O okula gidiyor. O kitap okuyor. O kitap okuyuyor. 8 Click to check your answers.    

 9. 7 Which sentence is true? O dans ediyor. O dans etiyor. O film izliyor. O film izleyor.   O yemek yeyor. O yemek yiyor. O İzmir’de yaşayıyor. O İzmir’de yaşıyor.   O okula gitiyor. O okula gidiyor. O kitap okuyor. O kitap okuyuyor.   8 Click to check your answers.    

 10. 9 Listen to the questions and repeat. Filiz ne iş yapıyor? Filiz okula nasıl gidiyor? Filiz nerede yaşıyor? Filiz üniversitede ne okuyor? Filiz nerede oturuyor? Filiz hangi dilleri biliyor? Filiz nerede okuyor? 10 Answer the questions about Filiz.    

 11. 11 Read about Emine. Onun adı Emine. Onun soyadı Metin. O evli bir kadın. Onun iki tane kızı var. Onlar öğrenciler. Onun eşi bir mühendis. Onun eşi şu anda Mısır’da çalışıyor. O gelecek ay geri dönüyor. Emine bir sekreter. O Trabzon’da yaşıyor. O bir şirkette çalışıyor. Onun bir arabası yok. Bu yüzden, o işe otobüsle gidiyor. Emine İngilizce biliyor. Ama o ayrıca Rusça öğrenmek istiyor. Çünkü onun şirketi Rus firmalar ile çalışıyor. Bu yüzden, Emine Rusça öğrenmek istiyor. Ama o “Rusça zor bir dil,” diyor. Emine hafta sonu çalışmıyor. O boş zamanlarda kitap okumayı ve tavla oynamayı çok seviyor.    

 12. 12 Make questions about Emine. Ask the underlined expressions. O işe otobüsle gidiyor. O İngilizce biliyor. O Rusça öğrenmek istiyor. O “Rusça zor bir dil,” diyor. O hafta sonu çalışmıyor. O kitap okumayı seviyor. Onun iki tane kızı var. Onun eşi Mısır’da çalışıyor. O gelecek ay geri dönüyor. O bir sekreter. O Trabzon’da yaşıyor. O bir şirkette çalışıyor. Onun kaç tane kızı var? Onun eşi nerede çalışıyor?    

 13. 13 Do you remember anything about Emine? Talk about her. Onun adı Emine. O bir sekreter.    

 14. 14 at (in) / from / to: Last vowel Suffix a / ı / o / u - (ta) da e / i / ö / ü - (te) de Study the expressions: okulda = at school okuldan = from school okula = to school Last vowel Suffix a / ı / o / u - (tan) dan e / i / ö / ü - (ten) ten Last vowel Suffix a / ı / o / u - (y) a e / i / ö / ü - (y) e    

 15. 15 Suffixes. Write the answers on a piece of paper. okul İzmir kurs göl bakkal şirket Samsun iş Trabzon okula okulda okul… İzmir’.. İzmir’.. İzmir’… kurs.. kurs.. kurs… göl.. göl.. göl… bakkal... bakkal.. bakkal… şirket.. şirket.. şirket… Samsun’.. Samsun’.. Samsun’… iş.. iş.. iş… Trabzon’.. Trabzon’.. Trabzon’… 16 Click to check your answers.    

 16. 15 Suffixes. Write the answers on a piece of paper. okul İzmir kurs göl bakkal şirket Samsun iş Trabzon okula okulda okuldan İzmir’e İzmir’de İzmir’den kursa kursta kurstan göle gölde gölden bakkala bakkalda bakkaldan şirkete şirkette şirketten Samsun’a Samsun’da Samsun’dan işe işte işten Trabzon’a Trabzon’da Trabzon’dan 16 Click to check your answers.    

 17. 17  Which sentence is true? O Kayseri’de yaşıyor. O Kayseri’te yaşıyor. O mutfakda. O mutfakta. O bakkale gidiyor. O bakkala gidiyor. O işden geliyor. O işten geliyor. O Anakara’dan geliyor. O Ankara’den geliyor. O okula gidiyor. O okule gidiyor. 18 Click to check your answers.    

 18. 17 Which sentence is true? O Kayseri’de yaşıyor. O Kayseri’te yaşıyor. O mutfakda. O mutfakta.   O bakkale gidiyor. O bakkala gidiyor. O işden geliyor. O işten geliyor.   O Anakara’dan geliyor. O Ankara’den geliyor. O okula gidiyor. O okule gidiyor.   18 Click to check your answers.    

 19. 19 20 Transportation. Learn these words. Click to see. dolmuş vapur bisiklet araba uçak taksi tramvay metro tramvay dolmuş vapur araba metro uçak bisiklet    

 20. 21 with / by: “ile = by, with” is used after the noun. Ali ile = with Ali otobüs ile = by bus It is also used as a suffix. Ali’yle = with Ali otobüsle = by bus Last vowel Suffix a / ı / o / u - yla e / i / ö / ü - yle    

 21. 22 “With / by”. Write the answers on a piece of paper. taksi dolmuş araba uçak otobüs metro vapur yürümek taksi dolmuş araba uçak otobüs metro vapur taksi ile taksiyle dolmuş ile dolmuşla araba ile arabayla uçak ile uçakla otobüs ile otobüsle metro ile metroyla vapur ile vapurla yürüyerek 23 Click to check your answers.    

 22. 24 Bring photos of your friends. Ask and answer about them. Onun adı ne? O ne iş yapıyor? O nerede yaşıyor? …    

 23. Benim arkadaşlarım tatile gidiyorlar. Serkan Eskişehir’e gidiyor. Çünkü onun ailesi Eskişehir’de yaşıyor. Berna Sinop’a gidiyor. Çünkü onun arkadaşları Sinop’ta oturuyorlar. Vural Ağrı’ya gidiyor. Çünkü onun amcası Ağrı’da çalışıyor. Murat Muğla’ya gidiyor. Çünkü o her yıl Muğla’da tatil yapıyor. İbrahim Urfa’ya gidiyor. Çünkü onun Urfa’da bir evi var. İlker Bozcaada’ya gidiyor. Çünkü onun arkadaşları Bozcaada’da tatil yapıyorlar. Aylin Adana’ya gidiyor. Çünkü onun kardeşi Adana’da okuyor. Aysel Edirne’ye gidiyor. Çünkü onun Edirne’de bir yazlık evi var. Ben ise İstanbul’dayım. Ben bu yıl hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü benim param yok. Maalesef! 25 Read about my friends.   U13

 24. “Onlar ne yapıyorlar?” Present activities ● Questions talebe U13  

More Related