ekonomick gramotnost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekonomická gramotnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekonomická gramotnost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
cicero

Ekonomická gramotnost - PowerPoint PPT Presentation

132 Views
Download Presentation
Ekonomická gramotnost
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ekonomická gramotnost Dělba práce „Tam, kde dělá každý vše, bída klepe na chýše.“

  2. Dělba práce a její význam S dělbou práce se můžeme setkat ve všech oblastech lidského života. Dělba práce je pro člověka výhodná z těchto důvodů: • vede k efektivnějšímu využívání zdrojů • vede ke specializaci činností • zvyšuje produktivitu a kvalitu vyráběných výrobků a služeb • zrychluje vědecko-technický rozvoj

  3. Domácí produkce Hrubý domácí produkt HDP - je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za 1 rok na určitém území. • Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti domácí ekonomiky státu, bez ohledu na to, jestli byly výrobky a služby vyprodukovány domácími nebo zahraničními subjekty. • Základními složkami HDP jsou zemědělství, průmysl, stavebnictví a služby (včetně obchodu, armády, školství a zdravotnictví) • Údaje o HDP za jednotlivé roky měří a zveřejňuje Český statistický úřad (www.czso.cz)

  4. Složky HDP - cvičení Jak se podílí vaši rodičové na HDP

  5. HDP v ČR • www.czso.cz

  6. Mezinárodní dělba práce • Dělbu práce mezi různými zeměmi můžeme zkoumat pomocí údajů o zahraničním obchodu se zbožím a službami (export, import). • Různé geografické a hospodářské faktory zvýhodňují či znevýhodňují země ve výrobě určitých druhů výrobků a služeb. Těmito faktory jsou například klima, surovinové zdroje, levná pracovní síla, zajímavá příroda a podobně.

  7. Mezinárodní obchod Při mezinárodním obchodu se posuzují tyto ekonomické ukazatele: Export – vývoz zboží a služeb Import – dovoz výrobků a služeb Bilance (saldo) – rozdíl mezi exportem a importem Je-li bilance kladná, znamená to, že země v daném oboru více vyvezla než dovezla. • Kladná bilance - export > import • Záporná bilance - export < import • Vyrovnaná bilance- export = import

  8. Úkol – popiš dělbu práce v těchto oblastech života • Domácnost • Hotel • Firma • Škola • Stavba domu • Obchod s potravinami • Zemědělská výroba