tysk i gymnasiet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tysk i gymnasiet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tysk i gymnasiet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Tysk i gymnasiet - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Tysk i gymnasiet. Om teoretisk og praktisk sprogpædagogik - og om at skrive speciale. Præsentation & program. Maria Hodel , Helsingør Gymnasium Marie Sørensen, Roskilde Katedralskole Program: Specialerne Om måder at undervise i grammatik på

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tysk i gymnasiet' - cicely


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tysk i gymnasiet

Tysk i gymnasiet

Om teoretisk og praktisk sprogpædagogik

- og om at skrive speciale

pr sentation program
Præsentation & program
 • Maria Hodel, Helsingør Gymnasium
 • Marie Sørensen, Roskilde Katedralskole
 • Program:
  • Specialerne
   • Om måder at undervise i grammatik på
   • Om task-basedlearning og kommunikative tasks
  • Virkeligheden som gymnasielærer
  • Pause
  • Om at skrive speciale
  • 10 gode råd
  • Spørgsmål
f llestr k i specialerne
Fællestræk i specialerne
 • Fremmedsprogstilegnelse
 • Tysk i gymnasieskolen, stx
 • Kommunikative kompetencer
 • Tilegnelse af grammatisk kompetence – hvordan?
 • Fokus på form, ikke former
 • Marie: Den grammatiske kompetence
 • Maria: Integrationen af sprogkompetencerne
maries speciale nu skal i tage grammatikken frem
Maries speciale:”Nu skal I tage grammatikken frem”
 • En undersøgelse af tretten gymnasietysklæreres tilgang til grammatikundervisning
 • ‘Fremmedsprogstilegnelse’ på sidefag
 • Den danske virkelighed?
 • Tilegnelsesteori
 • Undervisningsiagttagelse + spørgeskema
  • Midler, årsag, forskning
nu skal i tage grammatikken frem teori
”Nu skal I tage grammatikken frem”Teori
 • Moderne tilegnelsesteori
  • klassisk  kommunikativ

fokus på form

 • Klassisk, P-P-P
 • Kommunikativ, især USA, implicit viden
 • Fokus på form
  • Ikke-dominerende
  • Plante vs. mur
  • Integreret, induktiv, input enhancement, task-based learning
nu skal i tage grammatikken frem empiri
”Nu skal I tage grammatikken frem”Empiri
 • Undervisningsiagttagelse + spørgeskema
  • elevernes modersmål
  • grammatisk terminologi
  • konkret tilgang
  • oversættelse
  • feedback/rettelser
  • styring
nu skal i tage grammatikken frem konklusion
”Nu skal I tage grammatikken frem”konklusion
 • Midler:
  • Ingen rent kommunikativ
  • Ingen rent klassisk
  • Overordnet: Fokus på betydning
  • Grammatik: Overvejende klassisk
nu skal i tage grammatikken frem konklusion1
”Nu skal I tage grammatikken frem”konklusion
 • Årsag:
  • Stor tiltro til mange tilgange
  • Specifik grammatisk struktur: Mindst tiltro til kommunikativ undervisning
  • Elevforventninger, -præferencer, progressionsfornemmelse
  • ”Nu skal I tage grammatikken frem”
  • ”Før vi lukker grammatikken ned”
  • ”Er vi ved at lære noget?”
marias speciale brobygning mellem form og indhold i tyskundervisningen
Marias speciale: ”Brobygning mellem form og indhold i tyskundervisningen”

Udgangspunkt for specialet:

 • Årsvikariat: Første møde med undervisning i gymnasiet
 • Fra universitetet til gymnasiet
 • Mål: den kommunikative kompetence
 • Eksamensform: mundtlig (for de fleste elever)
 • Undervisningsmetoder?
  • Bjargum, Geist & Vonsbæk: ”Opgave og tekst” (2003)
  • Task-Based Learning (TBL): Dave & Jane Willis (bl.a.)
  • Kommunikative tasks
brobygning mellem form og indhold i tyskundervisningen teori
”Brobygning mellem form og indhold i tyskundervisningen” – Teori

Kommunikativ sprogundervisning

 • Sproget i brug vs. sproget som system:

Kommunikation på fremmedsproget er både mål og middel – man skal bruge sproget for at lære det!

 • At opstille og afprøve hypoteser frem mod et stadigt mere nuanceret intersprog  målsprog
 • Fokus på indhold og betydningsudveksling  herefter på form, som skal opfattes brugbart
 • IKKE en afstandstagen fra grammatikundervisning!
brobygning mellem form og indhold i tyskundervisningen teori1
”Brobygning mellem form og indhold i tyskundervisningen” – Teori

TBL: Kommunikative tasks

Mål: Den kommunikative kompetence

 • At bygge bro mellem indhold og grammatik
 • At benytte målsproget på alle niveauer i en konstant udvikling af intersprog frem mod målsproget
 • Betydningsudveksling – fokus på en løsning

Middel: Fasestruktur

 • Før-task-fasen (kontekst skabes)
 • Task-fasen: Task – planning – report (task løses)
 • Efter-task-fasen (fokus på sproget)
brobygning mellem form og indhold i tyskundervisningen cases
”Brobygning mellem form og indhold i tyskundervisningen” – Cases

Tre cases fra egen og kollegers undervisning med forskelligt analysefokus:

 • Case 1: Eksemplarisk TBL-opbygning i alle tre faser
 • Case 2: Sprogligt input i før-task-fasen som gennemgående element i alle tre faser
 • Case 3: Stationenlernen – ”ingen” rækkefølge (dog særlig før- og efter-task-fase)
brobygning mellem form og indhold i tyskundervisningen konklusion
”Brobygning mellem form og indhold i tyskundervisningen” – konklusion

Læringspotentialet i TBL

 • Task-designet: Variationsmuligheder
 • At tale ”flydende forkert?”
 • Kombination af TBL og mere traditionel grammatikundervisning – overvej bl.a. stilladsering og elevens behov for overblik
 • At blødgøre rammerne i task-desigent – cases
virkeligheden som gymnasiel rer
Virkeligheden som gymnasielærer
 • Alt er nyt – AT, AP, SRP, SRO, pædagogikum, karaktergivning osv.
 • Administrative udfordringer – fravær, elevtid, skema, aflysninger, samarbejde
 • Praktiske udfordringer – læreplaner, materialer, tid (skriftlige opgaver!), forløb, overblik
 • Klasserumsdynamik – studieretninger, elevtyper, elevforventninger, motivation
 • Plads til visioner?
om at skrive speciale
Om at skrive speciale
 • Hver vores proces
 • 10 gode råd
 • Spørgmål
 • Specialet:
 • Seks måneder, 60 sider = 10 sider/måned
 • Reelt 20 sider i første 4½ måneder, 40 den sidste 1½
marias proces
Marias proces
 • Praktisk udgangspunkt: at forene hverdag og specialeskrivning
 • Svær opstart: tag en beslutning!
 • Deltagelse i skrivekonsulenternes specialeworkshops + kig på tidligere specialer
 • Overblik: Disposition, inddeling i afsnit mm.
 • Læsning – skrivning (især citater)
 • Reel skrivning: 2 måneder før aflevering – tæt kontakt til vejleder
 • Slutspurt: 2-3 ugers ”konstant” arbejde
maries proces
Maries proces
 • Udgangspunkt i fag på sidefag
 • Beslutning om empirisk undersøgelse
 • Undervisningsiagttagelse
 • Spørgeskema
 • Egentlig skriveproces
 • Slutspurt – analyse, diskussion, problemformulering, struktur, konklusion, abstract
afgr nsning
Afgrænsning
 • Kun fokus på tysk som færdighedsfag
 • Kun fokus på den grammatiske kompetence
 • Ikke fokus på motivation, klasserumsdynamik, læringsstile, elevforventninger
 • Alligevel: Meget bredt fokus
10 gode r d til specialeprocessen
10 gode råd til specialeprocessen

1. ARBEJDSFORM

 • Tid
 • Sted
 • Måde
10 gode r d til specialeprocessen1
10 gode råd til specialeprocessen

2. SKRIV HELE TIDEN

 • Skriv fra starten
 • Brug mindmaps, brainstorming, hurtigskrivning osv.
10 gode r d til specialeprocessen2
10 gode råd til specialeprocessen

3. LÆS HELE TIDEN

 • Du bliver aldrig færdig med at læse
 • Det kan være frustrerende, men det er også helt fint
 • Jo mere man ved, jo mere ved man, hvad man endnu ikke ved
10 gode r d til specialeprocessen3
10 gode råd til specialeprocessen

4. BRUG CITATER SOM REDSKAB

 • Lav fx en citatvæg eller et dokument udelukkende med citater
 • Brug fx et citat til at skrive ud fra
 • Husk at angive kilde med det samme
10 gode r d til specialeprocessen4
10 gode råd til specialeprocessen

5. LAV EN DISPOSITION

 • Overblik over strukturen
 • Små og overskuelige bidder, sidetalsestimat
 • Placer teoretikere
 • Se på indholdsfortegnelser i ældre specialer
10 gode r d til specialeprocessen5
10 gode råd til specialeprocessen

6. BRUG DIN VEJLEDER

 • Din vejleder forstår dig
 • Din vejleder ved, hvad en kladde er
 • Hold løbende kontakt med din vejleder
 • Fortæl din vejleder, hvordan du gerne vil hjælpes
 • Slug din stolthed
10 gode r d til specialeprocessen6
10 gode råd til specialeprocessen

7. SYNLIGGØR PROCESSEN

 • Kalender
 • To do-lister
 • Pentagonmodel
 • Problemformulering
 • Disposition
 • Osv.
10 gode r d til specialeprocessen7
10 gode råd til specialeprocessen

8. ”DEN GODE OPGAVE”

 • Brug bogen ”Den gode opgave”
 • Brug skrivekonsulenterne
 • Brug pentagonmodellen
 • Osv.
10 gode r d til specialeprocessen8
10 gode råd til specialeprocessen

9. TAG LÆSEREN I HÅNDEN

 • Den røde tråd: Specialets opbygning
 • Begrebsafklaring
 • Interne henvisninger
 • Bind afsnit og kapitler sammen
 • Et fravalg er også et valg, der skal argumenteres for