bratislavsk mestsk karta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bratislavská mestská karta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bratislavská mestská karta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Bratislavská mestská karta - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Bratislavská mestská karta. november 2013. Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, karta@bratislava.sk www.karta.bratislava.sk. Obsah. Poslanie a ciele Bratislavskej mestskej karty (BMK) Charakteristika BMK Parametre BMK Vizuál BMK Postup pri vydávaní a využívaní BMK

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bratislavská mestská karta' - ciaran-wolf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bratislavsk mestsk karta

Bratislavská mestská karta

november 2013

Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, karta@bratislava.sk

www.karta.bratislava.sk

slide2

Obsah

Poslanie a ciele Bratislavskej mestskej karty (BMK)

Charakteristika BMK

Parametre BMK

Vizuál BMK

Postup pri vydávaní a využívaní BMK

Partneri projektu

Program zliav a výhod BMK

Mestský bonusový program

Rozpočet, financovanie projektu BMK

Fakty a čísla

Prestížne ocenenia pre BMK

Perspektívy a ďalšie využitie BMK

1 poslanie a ciele bmk
Zlepšenie komunikácie mesta s občanmi a podpora lojality občanov k mestu.

Hlavné ciele:

rozvoj mestských služieb a ich lepšie využívanie (mestská hromadná doprava, kultúra, šport, podujatia);

nástroj sociálnej politiky mesta (poskytovanie dotácií).

Špecifické ciele:

zmena v systéme financovania služieb v pôsobnosti mesta (mestská hromadná doprava, kultúra, šport, podujatia);

získavanie údajov o využívaní mestských služieb;

zvyšovanie počtu obyvateľov s trvalým pobytom v meste.

1. Poslanie a ciele BMK
2 charakteristika bmk
Multifunkčná medzinárodná platobná karta Maestro s logom

a vizuálom mesta, ktorá má nasledovné funkcionality:

platobná karta s kontaktnou i bezkontaktnou funkciou PayPass,

bezkontaktná dopravná aplikácia využívaná v DPB, a.s.,

identifikátor (čitateľský pas, elektronická vstupenka....),

zákaznícka karta pre benefitné a vernostné programy organizácií mesta a ďalších komerčných i nekomerčných partnerov projektu.

Spojenie bankových a komunálnych funkcií:

synergia pri vydávaní, distribúcii a využívaní karty,

vzájomná podpora pri využívaní mestských a bankových služieb (poskytovanie zliav (bonusov)sa viaže na platbu kartou),

regulárne a transparentné poskytovanie dotácií občanom mesta (dotácia na základe výstupov z POS prostredníctvom mestských organizácií; forma zliav zo služieb, ktorá nie je diskriminačná).

2.Charakteristika BMK
slide5

3 . Parametre BMK

(aplikácie na Bratislavskej mestskej karte)

slide6

4. Vizuál BMK

logo

vydávajúcej banky

slide8

6. Partneri projektu

 • Hlavné mesto SR Bratislava a jeho príspevkové organizácie(ZOO, MMB, STaRZ, GMB)
 • Bratislavský samosprávny kraj a jeho organizácie (perspektívne)
 • MasterCard Worldwide
 • First Data Slovakia
 • Banky (OTP Banka; UniCredit Bank, Sberbank, VÚB Banka, Slovenská sporiteľňa)
 • Dopravné spoločnosti (Dopravný podnik Bratislava, BID, Slovak lines, a.s., Železničná spoločnosť Slovensko)
 • EMtest-SK s.r.o.
 • Knižnice
 • Predajvstupeniek (ticketportál)
 • Podnikateľské subjekty v oblasti obchodu a služieb (51 obchodníkov)
7 program zliav a v hod bmk
Cieľové skupiny obyvatelia s trvalým pobytom v Bratislave v členení na:

žiaci do 14 rokov

študenti od 15 – 26 rokov

dospelí od 27-61

seniori od 62

Zľavy a výhody - poskytované len pri zaplatení služieb BMK

mestský bonusový program (schválené uznesením MsZ č. 1029/2010)

bratislavská mestská hromadná doprava bonus 10 %;

organizácie mesta kultúra, šport, podujatia,... – bonus 20%;

komerčný program zliav a výhod

( obchod, služby - zľavy vo výške od 3-50 %)

7. Program zliav a výhod BMK
slide10

8. Mestský bonusový program

Schéma transferu dotácií od mesta k občanom

Uznesenie MsZ č. 1029/2010 DPB – bonus 10 %

Ostatné MO – bonus 20%

www.karta..bratislava.sk

slide11

9. Rozpočet, financovanie projektu BMK

 • vydávanie mestskej karty - banka a klienti (držitelia BMK);
 • akceptácia a používanie kariet
  • mestské organizácie, komerční partneri projektu (provízie z realizovaných platieb cez POS)
  • držitelia kariet – (poplatok za aktiváciu - doprava, vstupenka);
 • marketing – mesto, banky, partneri (samostatne alebo v spolupráci a v rozsahu záujmov a potrieb každého partnera)
 • mestský bonusový program(osobitná položka v rozpočte mesta na krytie poskytovaných zliav v MO)
10 fakty a sla
K 1.10.2013

banky vydávajúce BMK – 6

(OTP Banka, UniCredit Bank, Sbersbank, VÚB Banka, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa)

vydané BMK 50 114

aktivované BMK v DPB, a.s. 30 728

predané PCL na BMK 185 156

predané vstupenky 84 335

výška poskytnutej zľavy 1 140 tis. €

10. Fakty a čísla
11 prest ne ocenenia pre bmk
11. Prestížne ocenenia pre BMK

BMK patrí medzi najúspešnejšie inovatívne projekty z hľadiska prepojenia verejnej správy s bankovým sektorom a občanmi.

1. miesto v súťaži predplatených platobných riešení (PayBefore Awards 2013) v rámci Európy

1. miesto v kategórii „Najinovatívnejšie predplatené riešenie“ v celosvetovom merítku (PayBefore Awards 2013)

1. miest v kategórii „Najlepšie kartové platobné riešenie“ (PayBefore Awards 2012)

12 perspekt vy a al ie vyu itie bmk
požičiavanie bicyklov

BMK ako turistická karta s možnosťami získavania zliav pri poskytovaní služieb a pri nákupoch v ostatných regiónoch alebo v partnerských mestách doma v zahraničí,

vernostné programy pre drobných obchodníkov na báze jednotného identifikátora (čísla čipu),

univerzálna identifikačná karta

12. Perspektívy a ďalšie využitie BMK
slide15

Ďakujem Vám za pozornosť

Viac info na webstránke projektu