slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studia pierwszego stopnia – przedszkola i szkoła podstawowa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studia pierwszego stopnia – przedszkola i szkoła podstawowa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Studia pierwszego stopnia – przedszkola i szkoła podstawowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

ROLA NAUCZYCIELA - MENTORA W PROCESIE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH nowe regulacje prawne dotyczące praktyk pedagogicznych. Standardy kształcenia nauczycieli Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Studia pierwszego stopnia – przedszkola i szkoła podstawowa' - ciaran-downs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ROLA NAUCZYCIELA - MENTORA W PROCESIE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCHnowe regulacje prawne dotyczące praktyk pedagogicznych

slide2
Standardy kształcenia nauczycieliRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012
 • Studia pierwszego stopnia – przedszkola i szkoła podstawowa
 • Studia drugiego stopnia- przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne
modu y kszta cenia
Moduły kształcenia
 • Moduł 1 – przygotowanie merytoryczne
 • Moduł 2- przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (90h+60h),

30h praktyka

 • Moduł 2 – przygotowanie w zakresie dydaktycznym (30h+90h),120h praktyka
organizacja praktyk
Organizacja praktyk

Praktyki powinny odbywać się w przeważającej części równolegle z realizacją zajęć w uczelni.

Załącznik do rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012, str. 31.

praktyka psychologiczno pedagogiczna
Zapoznanie ze specyfiką szkoły

Obserwowanie

Współdziałanie z opiekunem praktyk

Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy

Analiza i interpretacja

Zapoznanie ze specyfiką szkoły

Obserwowanie

Współdziałanie z opiekunem praktyk

Pełnienie roli nauczyciela

Analiza i interpretacja

Praktyka dydaktyczna-przedmiotowa

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
organizacja praktyk zadania studenta
Organizacja praktyk – zadania studenta
 • obserwowanie zajęć
 • asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia
 • samodzielne prowadzenie zajęć
 • planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów, słuchaczy)
dokumentacja praktyk1
3. Podstawowe informacje o szkole:

Historia ( kiedy powstała szkoła, ważne wydarzenia z historii szkoły)

4. Życie szkoły (święta i uroczystości typowe dla danej szkoły, programy edukacyjne, koła zainteresowań, wyjazdy, wymiany uczniowskie, konkursy)

5. Organizacja (profile nauczania w szkole; spotkania z rodzicami- wywiadówki, pedagog, psycholog, dziennik elektroniczny);

Protokół obserwacji godziny wychowawczej

Data:

Klasa:

Przebieg zajęć:

Reakcje nauczyciela na zachowania uczniów zakłócające przebieg zajęć

Data:

Klasa:

Przebieg zajęć:

Zachowanie zakłócające

Reakcja nauczyciela

Komentarz (możliwe przyczyny takiego zachowania; inne możliwości reakcji)

Dokumentacja praktyk
wymagania formalne
Wymagania formalne
 • Dokumenty: skierowanie, porozumienie, rachunek/umowa o dzieło

2. Dziennik praktyk: obserwacje, scenariusze lekcji, informacje na temat szkoły, klasy

3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki: potwierdzenie o terminie i wymiarze godzin, opinia o praktykancie/praktykantce

za wiadczenie o realizacji praktyki
Zaświadczenie o realizacji praktyki

1. Zaświadcza się, że Pan/Pani ……………….., student/ka

……………………………………………………………..

odbyła praktykę w ………………………………………,

w terminie od………………… do……………….

w wymiarze …………………… godzin.

2. W czasie trwania praktyk studentka/student …………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Opinia o praktykancie/praktykantce

…………………………………………………………………….

za wiadczenie o realizacji praktyki1
Zaświadczenie o realizacji praktyki
 • Pieczęć szkoły
 • Pieczęć imienna i podpis dyrektora szkoły lub innej osoby upoważnionej do potwierdzenia praktyki
 • Podpis nauczyciela opiekuna praktyk
 • Zaświadczenie o zaliczeniu praktyk dla czynnych nauczycieli, studentów studiów zaocznych następuje na podstawie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie
slide12
Zapraszamy do współpracy w zakresie organizacji i realizacji praktyk psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych – przedmiotowych

przez studentów Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu Gdańskiego

ptn@ug.edu.pl