urbact ii kontrola pierwszego stopnia wprowadzenie jan krzesi ski katowice 26 maja 2009 r l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
URBACT II kontrola pierwszego stopnia - wprowadzenie Jan Krzesiński Katowice, 26 maja 2009 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
URBACT II kontrola pierwszego stopnia - wprowadzenie Jan Krzesiński Katowice, 26 maja 2009 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

URBACT II kontrola pierwszego stopnia - wprowadzenie Jan Krzesiński Katowice, 26 maja 2009 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. URBACT II kontrola pierwszego stopnia - wprowadzenie Jan Krzesiński Katowice, 26 maja 2009 r. . WPROWADZENIE – ROLA WWPE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'URBACT II kontrola pierwszego stopnia - wprowadzenie Jan Krzesiński Katowice, 26 maja 2009 r.' - winola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
urbact ii kontrola pierwszego stopnia wprowadzenie jan krzesi ski katowice 26 maja 2009 r

EUROPEAN UNION

European Regional

Development Fund

URBACT II kontrola pierwszego stopnia - wprowadzenieJan KrzesińskiKatowice, 26 maja 2009 r.

wprowadzenie rola wwpe
WPROWADZENIE – ROLA WWPE
 • Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE – Implementing Authority for European Programmes) – instytucja kontroli pierwszego stopnia dla 5 programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej
 • Jednostka budżetowa podległa MSWiA
 • Od 1994 r. pomaga we wdrażaniu programów pomocy zewnętrznej w Polsce
 • W okresie 2007-13 instytucja wspierająca MSWiA i MRR (Instytucja Pośrednicząca I lub II stopnia i Instytucja Wspomagająca)
slide4

ROLA WWPE – KONTROLA PIERWSZEGO STOPNIA

 • Funkcja zlecona przez MRR w Porozumieniu z 2008 roku
 • Kontynuacja działań 2004-2006
 • W poprzednim okresie 5 programów: Interreg IIIB w Regionie Morza Bałtyckiego, Interreg IIIB CADSES, Interreg IIIC, ESPON i Interact
 • W poprzednim okresie wystawiliśmy 1981 certyfikatów
 • Obecnie też 5 programów: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, Interreg IVC, Espon 2013 i Urbact II)
urbact ii struktura instytucjonalna
URBACT II - STRUKTURA INSTYTUCJONALNA

We Francji zlokalizowane są główne instytucje programu:

- Instytucja Zarządzająca

- Wspólny Sekretariat Techniczny

 • Instytucja Certyfikująca
 • Instytucja Audytowa

W Polsce:

 • instytucja koordynująca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • instytucja kontroli pierwszego stopnia: WWPE
slide6

KONTROLA PIERWSZEGO STOPNIA – GŁÓWNE ZASADY

 • kontrola środków wydanych przez polskich partnerów, która umożliwi refundację w maks. wysokości 80% kosztów kwalifikowanych projektu w danym okresie sprawozdawczym (6-miesięcznym)
 • kontrola 100% poniesionych wydatków, ich zgodności z zatwierdzonymi działaniami oraz przepisami UE, programu i krajowymi
 • przeprowadzana osobno w każdym kraju
 • zakończona wystawieniem przez WWPE certyfikatu
 • kontrola jednolita dla całego projektu: identyczne przepisy dla środków UE i wkładu własnego
kontrola pierwszego stopnia kluczowe dokumenty
KONTROLA PIERWSZEGO STOPNIA – KLUCZOWE DOKUMENTY
 • URBACT II PROGRAMME MANUAL (Technical Working Document) – zatwierdzony przez Komitet Monitorujący 21 listopada 2007 r. (ostatnia zmiana: 21.11.2008 r.)
 • Guidelines on First Level Control (wersja z 6 marca 2009 r.)
 • Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach programu URBACT II – Wytyczne dla beneficjentów (wersja robocza, przygotowana przez WWPE, do zatwierdzenia przez MRR)
 • Ww. dokumenty w j. angielskim dostępne na stronie programu:

http://urbact.eu/

 • Ww. „Wytyczne” w j. polskim będą dostępne na stronie WWPE

http://www.wwpwp.gov.pl/

raportowanie
RAPORTOWANIE
 • W fazie wdrożeniowej półroczne cykle raportowania:

- styczeń-czerwiec

- lipiec-grudzień

 • Każdy partner składa raport merytoryczny i finansowy
 • Raportowanie przez system PRESAGE-CTE
 • Partner Wiodący składa do WST zbiorczy raport merytoryczny i finansowy w ciągu 3 miesięcy od zakończenia cyklu raportowania, wraz z certyfikatami wszystkich partnerów
 • Partnerzy projektu składają Partnerowi Wiodącemu swój pojedynczy raport merytoryczny i finansowy maks. w ciągu 2 miesięcy od zakończenia cyklu raportowania – konieczne jak najszybsze wysłanie dokumentacji do kontroli pierwszego stopnia!
slide9
- Partner wprowadza wydatki do systemu PRESAGE-CTE,

Partner informuje Partnera Wiodącego, że wprowadził wydatki do systemu PRESAGE-CTE i zwraca się z prośbą o ich wstępne zatwierdzenie (validation),

Partner Wiodący zatwierdza wydatki w systemie PRESAGE-CTE,

Partner występuje do kontroli I stopnia o scertyfikowanie wydatków uprzednio zatwierdzonych przez Partnera Wiodącego w systemie PRESAGE-CTE i przesyła dokumentację w formie papierowej,

Kontroler I stopnia certyfikuje wydatki w systemie PRESAGE-CTE oraz podpisuje papierowy certyfikat wygenerowany przez system PRESAGE-CTE,

Kontroler I stopnia przesyła oryginał certyfikatu Partnerowi, a Partner wysyła go Partnerowi Wiodącemu.

RAPORTOWANIE - ETAPY

slide10

KONTROLA I STOPNIA

W WWPE

INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA W POLSCE ZA KONTROLĘ I STOPNIA:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Ul. Wspólna 2/4

00 - 926 Warszawa

 • Dokumentacja do kontroli I stopnia winna być wysyłana wyłącznie na ww. adres
 • Pierwsze rozliczenie przesyłane na Panią Sylwię Tyszko, Głównego Księgowego WWPE
 • Kolejne rozliczenia przesyłane na wyznaczonego dla danej instytucji kontrolera I stopnia.
slide11

KONTROLA I STOPNIA

W WWPE

 • Osoba odpowiedzialna za kontrolę I stopnia przydzielana w momencie wpływu pierwszego rozliczenia
 • Ten sam kontroler przez cały okres realizacji projektu przez danego partnera
 • Kontrola I stopnia = kontrola administracyjna dokumentów + ew. kontrola na miejscu
 • Kontrola I stopnia obejmuje całość wydatków partnera w ramach projektu
 • Kontrola I stopnia jest bezpłatna dla polskich partnerów
slide12
WWPE:

Sylwia Tyszko – Główny Księgowy WWPE

sylwia.tyszko@wwpe.gov.pl

tel. 022 461 88 04

fax 022 461 87 29

Jan Krzesiński – Kierownik Sekcji Kontroli

Pierwszego Stopnia WWPE

jan.krzesinski@wwpe.gov.pl

tel. 022 461 23 22

fax 022 461 87 29

Katarzyna Suda – Kierownik Sekcji WWPE

katarzyna.suda@wwpe.gov.pl

tel. 022 461 87 76

fax 022 461 87 29

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej

Wydział Rozwoju Terytorialnego:

Anna Baucz

anna.baucz@mrr.gov.pl

tel. +48 22 461 36 05

fax +48 22 461 32 63

Dziękuję za uwagę!

DANE KONTAKTOWE