toprak su muhafazasi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TOPRAK SU MUHAFAZASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TOPRAK SU MUHAFAZASI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

TOPRAK SU MUHAFAZASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 274 Views
 • Uploaded on

TOPRAK SU MUHAFAZASI. KIRSAL YERLEŞİM PLANLAMASI ALİ MERT ÖZKAN ERDEM UYSAL. Erozyon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TOPRAK SU MUHAFAZASI' - cianna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
toprak su muhafazasi

TOPRAK SU MUHAFAZASI

KIRSAL YERLEŞİM PLANLAMASI

ALİ MERT ÖZKAN

ERDEM UYSAL

erozyon
Erozyon

Ülkenin temel ekonomisi olan toprak, insanoğlunun istismar ettiği en önemli kaynaktır. Toprağın tarımda kullanılmasıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Orman, çayır, mera gibi doğal kaynaklara yataklık yapan toprak, doğal kuvvetlerin etkisiyle bulunduğu yerden başka yerlere taşınır. Bu duruma doğal erozyon veya jeolojik erozyon denir.

slide3

Rüzgar ve su ile dayanımı azalan toprak materyali hızla sürüklenir ve bu taşınmaya hızlandırılmış erozyon veya erozyon denir. Nüfusun artışı, daha çok toprak gereksinimi ve gelişen nüfusun beslenme ihtiyacı artarken, işlenmemesi gereken arazilerin kullanılması yeryüzünde çölleşmeye neden olmakta.

erozyonun nedenleri
Erozyonun Nedenleri

Erozyonun nedenleri 3 başlık altında incelenmektedir.

Doğal etmenler;

Toprak ve arazi amenajmanı;

Sosyo-ekonomik etmenler;

do al etmenler
Doğal etmenler

İklim; Şiddetli yağış ve rüzgar en önemli etken

Topoğrafik yapı; Yüksek eğimli arazilerde toprağın aşınması ve taşınması kolaydır

Toprak özellikleri ; Toprağın içerdiği organik madde miktarı ve toprak kalınlığı önemli

toprak ve arazi amenajman
Toprak ve arazi amenajmanı

Arazinin kullanım çeşidi ve uygulanan yönetim tarzı erezyonu belirleyen en önemli faktördür.

sosyo ekonomik etmenler
Sosyo-ekonomik etmenler

Toprak ve arazi yönetimi belirli bir kültürü ve ekonomik gücü gerektirir. Eğer bir toplumun sosyo-ekonomik gücü zayıfsa orada erozyonun artması kaçınılmazdır.

erozyon tipleri
Erozyon Tipleri

Su erozyonu;

Su, toprak parçacıklarını arazi yüzeyini kaplayan toprak kitlesinden koparır ve onları eğim yönünde taşıyarak erozyona sebep olur ve faaliyetini yağışların düştüğü veya sulanan meyilli alanlarda gösterir. Yağmur miktarı, süresi, şiddeti, yüzey akış miktarı ve hızı, toprağın doğası, bitki örtüsü de su erozyonunun bileşenleridir.

su erozyonu tipleri
Su Erozyonu Tipleri

Sıçratma erozyonu; su erozyonu yağmur damlalarının toprak yüzeyine çarpmasıyla başlar. Yağmur damlaları toprak parçacıklarını gevşetir ve çözer. Bu sırada hem oturma hemde sıçrama gerçekleşir. Kaymak tabakası oluşarak toprağın suyu emme ve depolama kabiliyeti azalır.

Yüzey erozyonu: Yağmurun şiddetini arttırmasıyla toprağın infiltrasyon hızının azalması sonucu, sıçrayan materyal bellirli bir uzaklığa taşınması ve akışla hareketlenmeye başlaması olayıdır.

su erozyonu tipleri1
Su Erozyonu Tipleri

Parmak erozyonu: Yüzey erozyonunun ilerlemiş halidir.

Oyuntu erozyonu: Su miktarı arttıkça daha fazla oyma ve aşındırma enerjisi kazanırlar, böylece parmaklardan sel oyuntularına geçilir.

Akarsu yatağında erozyon: Akarsuların hem yatak içindeki aşınıma, hem de akış hızına ve yatağın ani dönüşlerine ve hem de akarsu kenar vadisini oluşturan toprağın yapısına bağlı olarak kıyı tahribatı ve taşınması da akarsuların oluşturduğu erozyona örnektir.

erozyon tipleri1
Erozyon Tipleri

Rüzgar Erozyonu;

Toprak koşulları, yağış ve bitki örtüsü önemli role sahiptir. Nemli ve yağışlı bölgelerde bu tip bir erozyona rastlanmaz. Ancak kurak ve yarı kurak bölgelerde toprak nem içeriğinin azalması ile birlikte sıcak ve hızla esen bir rüzgar bitki örtüsü olmayan ve pürüzsüz bir yüzeyde toprak parçacıklarının yuvarlanarak sürüklenmelerine ve sıçrama hareketleriyle de taşınmalarına neden olur.

toprak su muhafaza tedbirleri
Toprak Su Muhafaza Tedbirleri

Tarımsal ve teknik – mekanik tedbirler (teraslar) olmak üzere 2 ana gruba ayrılır.

Tarımsal tedbirler; Arazi kullanımı ve çiftlik planlaması, Üretim teklonojileri , Bitkilendirme tedbirleri sayılabilir.

toprak su muhafaza tedbirleri1
Toprak Su Muhafaza Tedbirleri

Teknik – mekanik tedbirler (teraslar) ; Meyilli arazileri tesviye eğrileri boyunca belirli aralıklarla kat eden, yüzeysel akış sularının en az erozyon oluşturacak şekilde doğal veya yapay boşaltım yolarına sevk eden veya bu suları emen toprak sırt ve kanalların oluşturduğu yapılardır.

teknik mekanik tedbirler teraslar
Teknik – mekanik tedbirler (teraslar)

Terasların amaçları;

Erozyonu azaltmak

Toprakta maksimum su tutulmasını sağlamak

Yüzey akışları erozyona sebep olmayacak bir hıza indirmek

Arazi yüzeyini düzeltmek ve işlenebilirliğini sağlamak

Yüzey akışların taşıdığı sediment miktarını azaltmak

Pik yüzey akışını azaltmak

Su kalitesini yükseltmek

teknik mekanik tedbirler teraslar1
Teknik – mekanik tedbirler (teraslar)

Terasların görevleri;

Arazi eğimini değiştirmek

Yüzeysel akışları kontrol etmek

Dik eğimlerde bile tarımsal işlemlerin yapılmasına imkan sağlamaktır

teraslar n s n fland r lmas
Terasların Sınıflandırılması

Arazi eğimine göre teras tipleri

teraslar n s n fland r lmas1
Terasların Sınıflandırılması

Kullanım amaçlarına göre teras tipleri

teraslar n s n fland r lmas2
Terasların Sınıflandırılması
 • Araziye yerleşim şekline göre sınıflama
 • Paralel teraslar; Toprak su muhafazasını sağlamak üzere olanaklar ölçüsünde büküntüsüz yapılan teraslardır.
 • Paralel olmayan teraslar; arazinin eş yükseklik eğrilerine uygun olarak tesis edilen teraslardır.
teraslar n s n fland r lmas3
Terasların Sınıflandırılması

Kesit alanına göre teraslar

 • Geniş tabanlı teraslar; Makinalı kullanıma uygun ve bitki yetiştirmek amacıyla tesis edilirler.
 • Düz kanallı (Zingg) teras; kurak ve yarı kurak bölgelerde uygulanan bu teraslar yüzeysel akışların tutulmasını ve emdirilmesi amacına uygundur.
 • Geriye eğimli teraslar; bu teraslar oldukça dik şekilde geriye eğimli olarak inşa edilir, amacı arazinin tarım yapılabilirliğini artırmaktır.
teraslar n s n fland r lmas4
Terasların Sınıflandırılması
 • Dar tabanlı teraslar; sürekli olarak çok yıllık bitkiler ekilmek suretiyle örtülü bulundurulur, tarımda kullanılmazlar.
 • Seki teraslar; Geniş ve yatay bir seki oluşturmak suretiyle inşa edilen teraslardır.
 • Sırtsız kanal teraslar; Düze yakın (% 0-2) hafif meyilli arazilerde yüzey akışların fazlasının saptırılması amacına yöneliktir.
teraslar n s n fland r lmas11
Terasların Sınıflandırılması
 • Dik eğimli alanlarda uygulanan teraslar
 • Gradoni tipi teraslar; Arazi eğiminin fazla olduğu yerlerde ekonomik zorunluluk halinde inşa edilen basamaklı (gradoni) teraslar iki şekilde tesis edilirler. Bunlar aralıklı basamaklı şekiller, Basamak şekiller
 • Hendek teraslar; Havza ıslahı çalışmalarında etkin bir toprak koruma yöntemidir.
 • Çanak teraslar; Genellikle fazla meyilli, yer yer ana kayanın çıktığı, taşlı alanlarda uygulanması daha yararlı olan teraslardır.
teraslar n s n fland r lmas12
Terasların Sınıflandırılması
 • Sel oyuntu önleme tedbirleri; Erozyonu önlemek ve kontrol etmek için bilinen en iyi metotlar çayır ve baklagil karışımı gibi bitkisel tedbirler ile mühendislik tedbirlerinin bir arada uygulanmasıdır.