TOPRAK SUYU - PowerPoint PPT Presentation

toprak suyu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TOPRAK SUYU PowerPoint Presentation
Download Presentation
TOPRAK SUYU

play fullscreen
1 / 13
TOPRAK SUYU
493 Views
Download Presentation
teness
Download Presentation

TOPRAK SUYU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TOPRAK SUYU TOPRAK BİLGİSİ DERSİ Tarım Ekonomisi ZTO104 Doç.Dr. Hasan Sabri Öztürk hozturk@agri.ankara.edu.tr

 2. Toprak Suyu • Su mutlak gereklidir! • Besin maddelerinin taşınımında ve alınmasında rolü vardır. • Osmos (yarı geçirgen hücre zarından, yoğunluk farkı nedeniyle su hareketi) • Kök hücrelerini dolduran sıvı genelde toprak suyununkinden daha fazla çözünmüş madde içerdiğinden daha yoğundur.

 3. Toprak Su Sistemi

 4. Suyun Toprakla İlişkileri

 5. Suyun toprak tarafından tutulması • Adhezyon; Katı toprak yüzeylerinin su moleküllerini çekme kuvvetidir. Kolloidal materyalin yüzeyindeki elektriksel alandan doğan kuvvet • Kohezyon; Su moleküllerinin dipol özelliği nedeniyle birbirini çekme kuvvetidir. • Negatif basınç (tansiyon)kolloidal yüzey tarafından emilme gücü. (Su moleküllerinin bulunduğu yerden sökülmesi için harcanacak kuvvet)

 6. Toprak suyunun sınıflandırılması • Toprak suyu sınıfı • Higroskopik su • Kapillar su(bitki yararlanamaz) • Kapillar su ( bitki yararlanır) • Yerçekimi suyu (Sızan su)

 7. Toprak Suyunun Sınıflandırılması • Toprak nem sabiteleri Fırın kuru Higroskopik katsayı Solma noktası Tarla kapasitesi Doygunluk (Saturasyon)

 8. Bitkiye Yarayışlı Su

 9. Hidroskopik Su • Toprak yüzeyinde 31 atm-10000 atm eksi basınç ile tutulan su • Topraktan uzaklaştırmak için 105°C de 24 saat ısıtılmalıdır • Toprak bünyasi çok etkilidir.

 10. Kapillar su • 1/3 atm – 31 atm eksi basınç arasında tutulan su • Kapilar suya etki eden etmenler; • Su filminin yüzey gerilimi • Sıcaklık • Sudaki iyon derişimi • Toprak bünyesi • Toprak yapısı • Organik madde miktarı

 11. Sızan Su • Toprak tarafından 1/3 atm den daha düşük basınç ile tutulan su • Yerçekiminin etkisindeki su • Büyük boşlukların etkisi • Toprak bünyesi ve yapısı etkilidir • Bitkiye yarayışsız sudur