pilaste suitsetamine n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Õpilaste suitsetamine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Õpilaste suitsetamine

play fullscreen
1 / 21

Õpilaste suitsetamine

416 Views Download Presentation
Download Presentation

Õpilaste suitsetamine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Õpilaste suitsetamine Katrin Kuum

 2. Sissejuhatus • Tubakasuitsu mõju arenevale organismile • Aktiivne suitsetamine • Passiivne suitsetamine • Suitsetamise peamisi põhjuseid koolilastel • Statistika

 3. Tubakasuitsu mõju arenevale organismile Nikotiin: • ahendab veresooni; • tõuseb südamelöökide sagedus; • süda ülekoormatud; • vereringe nõrgenemine.

 4. Tubakasuitsu mõju arenevale organismile Vingugaas: • vähendab vere hapnikusidumisvõimet; • väheneb vastupidavus; • soodustab südame ja pärgarterite ning teiste veresoonte lupjumist.

 5. Tubakasuitsu mõju arenevale organismile Tubakatõrv: • hävitab kopsutorude pinna ripsmed; • viiruste ja bakterite lihtsustatud pääs limaskestale, mille tagajärjel võib tekkida hingamisteede infektsioone; • põhjustab vähktõbe.

 6. Tubakasuitsu mõju arenevale organismile • Tubakasuits võib põhjustada nii hea- kui pahaloomulisi kasvajaid. • Vähktõbi võib tekkida kõikjal, kuhu ulatub tubakasuitsus olevate ainete mõju: huulevähk, keelevähk, suuõõnevähk, neeluvähk, kõrivähk, hingetoruvähk, kopsuvähk. • Osa tubakasuitsust lahustub süljes, siis soodustab suitsetamine ka söögitoru ja maovähi teket, vähemal määral kaksteistsõrmiksoole vähi teket.

 7. Tubakasuitsu mõju arenevale organismile • Suurem osa tubakasuitsus olevatest kahjulikest ainetest satub kopsudesse, siis tõuseb kõige enam risk haigestuda kopsuvähki. • Kroonilistel suitsetajatel on kopsuvähki haigestumise risk umbes 40 korda suurem kui mittesuitsetajatel. • Lisaks tubakasuitsus olevatele mürkidele soodustab vähi teket ka tubakasuitsu kuumus.

 8. Aktiivne suitsetamine Kahjustused kopsudele: • kannatab kopsude enesepuhastus- mehhanism; • ripsepiteeli halvav toime; • tekivad alveoolide rebendid; • kopsukude muutub jäigaks; • paksenevad veresoonte seinad; • raskeneb gaasivahetus.

 9. Aktiivne suitsetamine Kahjustused seedekulglale: • ärritab suu limaskesta; • lihtsamini tekivad põletikud; • halb hingeõhk; • kahjustub hambavaap; • maitsetundlikkus alaneb; • ärritab seedetrakti limaskesti;

 10. Aktiivne suitsetamine Kahjustused seedekulglale: • mao limaskesta põletik; • mao-või kaksteistsõrmiksoolehaavandi kujunemine.

 11. Tubakasuitsu mõju arenevale organismile • Tubakasuits kahjustab normaalseks elutegevuseks olulisi organeid; • pärsib normaalset nooruki organismi arengut ja funktsioneerimist; • unehäired; • keskendumishäired; • seoses kahjuga mälule tekivad õpiraskused, mis toovad endaga kaasa sotsiaalseid probleeme; • sõltuvusnähud noorel võivad välja kujuneda juba mõne nädala jooksul.

 12. Passiivne suitsetamine Passiivse suitsetamise kahjulikkus: • organism pole harjunud nikotiini toksilise toimega; • tubakasuitsu allergia; • vingugaasi sissehingamine; • kiireneb südametegevus; • vingugaasi ja nikotiini mõju nagu aktiivsele suitsetajale.

 13. Passiivne suitsetamine • Suurimat mõju lapse suitsetama hakkamisel omab mõne perekonnaliikme pidev suitsetamine!

 14. Suitsetamise peamisi põhjuseid koolilastel • Sõprade, vanemate ja perekonna mõju; • seltsielu osa; • madal enesehinnang; • iidolid, eeskujud; • sümboolne mäss; • stress;

 15. Suitsetamise põhjuseid koolilastel Majanduslik aspekt ja reklaam: • kättesaadavus; • reklaami olemasolu; • vähene järelevalve; • puudulik tubakaseadus.

 16. Statistika Suitsetavad õpilased alustasidsuitsetamist järgmistes vanustes (teises tulbas kumulatiivselt- kui palju suitsetajatest on selleks vanuseks juba alustanud): • Kuni 9-aastaselt 8% 8% • 10-aastaselt 7% 15% • 11-aastaselt 8% 23% • 12-aastaselt 21% 44% • 13-aastaselt 33% 77% • 14-aastaselt 23% 100% Tallinna koolides 2004.a

 17. Statistika • Õpilased, kes kinnitavad, et on tarvitanud sigarette (%). • Uuringus osales 15 kooli üle Eesti

 18. Statistika • Erineva suitsetamiseharjumusega poiste hinnang oma tervisele • Uuringus osales 15 kooli üle Eesti

 19. Statistika • Erineva suitsetamisharjumusega tütarlaste hinnang oma tervisele • Uuringus osales 15 kooli üle Eesti

 20. Lõpetuseks • Juhul kui noor inimene ei suuda suitsetamisest loobuda, sureb iga teine neist varajaselt!

 21. Kasutatud kirjandus • http://lepo.it.da.ut.ee/~pedaste/tubakas/vahkkasvajad.html • Autor: Aiki Undrits “ Suitsetamine” 2000.a • Õpetajate Leht “Õpetaja on valiku ees” 12.05.2006.a • Koostajad: Anna Markina, Kädi Lepp ja Ina Borup “Tervisedendus, Suitsetamise Ennetamine” Õpilaste seas korraldatud andmete analüüs 2002.a