partnerskapen bak n ringsbarometeret n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Partnerskapen bak Næringsbarometeret PowerPoint Presentation
Download Presentation
Partnerskapen bak Næringsbarometeret

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Partnerskapen bak Næringsbarometeret - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Partnerskapen bak Næringsbarometeret. Innovasjon Norge Sogn og Fjordane NAV Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune Sparebanken Sogn og Fjordane NHO Sogn og Fjordane. Program. 10:00 Velkomen ved fylkesvaraordførar Jenny Følling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Partnerskapen bak Næringsbarometeret' - chynna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
partnerskapen bak n ringsbarometeret
Partnerskapen bak Næringsbarometeret

Innovasjon Norge Sogn og Fjordane

NAV Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane fylkeskommune

SparebankenSogn og Fjordane

NHO Sogn og Fjordane

program
Program

10:00Velkomen ved fylkesvaraordførar Jenny Følling

10:10 Næringsbarometeret juni 2013, direktør IN Halvor Flatland

10:40 Beinstrekk med lett servering

11:00 Tine Meieriet Byrkjelo, produksjonssjef Magnar Berge og kontor- og personalleiar Unni Heggdal

11:30 Heile folket i arbeid? , direktør NAV Tore Thorsnes

12:00 Omvisning på produksjonsanlegget

l ge forventningar i n ringslivet

Lågeforventningarinæringslivet

Næringsbarometer for Sogn og Fjordane, juni 2013:

Utarbeidd av ideas2evidence i samarbeid med partnarane iNæringsbarometeret

ein ny konomisk verdensorden
Ein ny økonomisk verdensorden
 • Nye teknologiske og kulturelle trendar
  • For eksempel: Internett-økonomien, nye globale verdikjedar, ny matproduksjon, ny energiproduksjon
 • Nye økonomiske stormakter
  • BRIICS
 • Nye politiske maktforhold
  • Den arabiske våren, endringari Burma, Afrikas vekst
 • Finanskrisen
det europeiske bildet
Det europeiske bildet…

Prognosar for BNP-vekst, målt som prosentvis endring frå året før. Kjelde: Europakommisjonen.

p verkar norsk konomi
...påverkar norsk økonomi

Prosentvis endring i utvalde makro-tal frå året før. Kjelde: SSB

ogs sogn og fjordane
..også Sogn og Fjordane

Samla forventingsindeks, alle næringar:

Stabilt låge forventingar

Færre i arbeid

Låg investeringsvilje

varehandel opp transport ned
Varehandel opp, transport ned

Endringar i samla forventingsindeks frå same tid i fjor, utvalde næringar:

Kjelde: Bedriftsundersøkinga

f r re butikkar meir handel
Færre butikkar, meir handel

Foto: Amfi Sogningen

regional utjamning
Regional utjamning

Samla forventningsindeks for regionane i Sogn og Fjordane. Mai 2012 og mai 2013.

slide16

HAFS –

Gler seg til bru

HAFS

Bygging av Dalsfjordsambandet. Foto: David Zadig

slide17

Solund Verft satsar lokalt

Foto: Solund Verft

sm endringar i arbeidsl yetala siste r
Små endringar i arbeidsløyetala siste år

(+51 fleire ledige)

Kjelde: NAV

sogn og fjordane sin del
Sogn og Fjordane sin del

Kjell Tore Bergh Lande i arbeidspraksis hos TINE.

Foto: Inger C. Nordhagen

Sogn og Fjordane:

 • Ca. 12 000 utanfor arbeidslivet
  • Uførepensjon
  • Arbeidsavklaring
  • Sjukmelde
  • Arbeidssøkjarar
kan vi snu utviklinga
Kan vi snu utviklinga?

Den viktigaste faktoren er tid: Sjansen for at du ikkje kjem attende til jobb aukar dramatisk med tida du er bortefrå arbeid.

Kontakt med arbeidsgjevar undervegs. Gradert sjukmelding er positivt.

Tidleg og tett oppfølging frå NAV. Samarbeid med bedriftene er avgjerande viktig (sjå neste bilde)

Parallell bistand(utdanning-helse-bedrift-NAV) er krevjande, men nødvendig.

samarbeid med bedriftene er sv rt viktig
Samarbeid med bedriftene er svært viktig

Vi treng tilgang til fleire av dessejobbane for å kunne hjelpe fleire

40% av nye jobbar

vert utlyst offentleg

mangel p arbeidskraft p sikt
Mangel på arbeidskraft på sikt

Dei som er i jobb må jobbe meir.

Redusere avgang frå arbeidslivet.

Kan vi lite på utanlansk arbeidskraft?

Vi må i større grad inkludere fleire av dei som er utanfor arbeidslivet.

nettsida til n ringsbarometeret
Nettsida til Næringsbarometeret

www.naringsbarometeret.no