Zarz dzanie strategiczne
Download
1 / 27

Zarz?dzanie strategiczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

Wykład 2. Zarządzanie strategiczne. Struktury organizacyjne a strategie globalne. Dr inż. Aleksander Gwiazda. Plan wykładu. Wprowadzenie Internacjonalizacja Struktury projektowe. Wprowadzenie. Cechy współczesnego otoczenia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zarz?dzanie strategiczne' - chung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zarz dzanie strategiczne

Wykład 2

Zarządzanie strategiczne

Struktury organizacyjne

a strategie globalne

Dr inż. Aleksander Gwiazda


Plan wyk adu
Plan wykładu

 • Wprowadzenie

 • Internacjonalizacja

 • Struktury projektowe


Zarz dzanie strategiczne

Wprowadzenie

Cechy współczesnego otoczenia

Współczesne globalizujące się otoczenie wykazuje coraz bardziej rosnącą dynamikę zmian. Zatem organizacja musi dostosowywać się do tempa tych zmian. Powoduje to narastanie konfliktów w łonie współczesnych organizacji.


Zarz dzanie strategiczne

Wprowadzenie

Struktura funkcjonalna wobec zmian


Zarz dzanie strategiczne

Wprowadzenie

Podstawowa funkcja zarządzania

Wobec wyzwania przyszłości do rangi podstawowej funkcji zarządzania urasta funkcja koordynacji jako funkcja pozwalająca zachować spoistość organizacji wobec znacznego tempa zmian jej komórek funkcjonalnych.


Zarz dzanie strategiczne

Internacjonalizacja

Pojęcie internacjonalizacji

Internacjonalizacja to wychodzenie przedsiębiorstwa ze swoją działalnością poza obręb jego macierzystego obszaru działania.

Internacjonalizacja jest źródłem konfliktu między istniejącą strukturą organizacji a jej efektywnością.


Zarz dzanie strategiczne

Internacjonalizacja

Struktury organizacyjne internacjonalizacji

Wyróżniono następujące struktury organizacyjne funkcjonujące w firmach międzynarodowych:

 • jednostka macierzysta – filie

 • oddziały międzynarodowe

 • struktury globalne


Zarz dzanie strategiczne

Internacjonalizacja

Jednostka macierzysta - filie

Dyrekcja

generalna

Filia w kraju B

Filia w kraju A

Handel

Finanse

Eksport

Produkcja


Zarz dzanie strategiczne

Internacjonalizacja

Jednostka macierzysta – filie

wersja zdywersyfikowana

Dyrekcja

generalna

Filia w kraju B

Filia w kraju A

Produkt B

Produkt C

Eksport

Produkt A


Zarz dzanie strategiczne

Internacjonalizacja

Charakterystyka organizacji typu

jednostka macierzysta - filie

Struktury tworzone przez przedsiębiorstwa małe lub średniej wielkości. Ich celem jest utrzymanie kontroli nad działalnością zagraniczną przez centrale organizacji.


Zarz dzanie strategiczne

Internacjonalizacja

Międzynarodowy odział operacyjny

Dyrekcja

generalna

Oddział

operacyjny

Filia w kraju B

Filia w kraju A

Handel

Finanse

Eksport

Produkcja


Zarz dzanie strategiczne

Internacjonalizacja

Charakterystyka organizacji typu

międzynarodowy oddział operacyjny

Struktury tworzone przez przedsiębiorstwa średniej lub dużej wielkości. W specyfice działalności sprzedaż krajowa dominuje nad eksportem. Celem oddziału operacyjnego jest zwiększenie efektywności działań zagranicznych organizacji.


Zarz dzanie strategiczne

Internacjonalizacja

Struktura globalna

Dyrekcja

generalna

Oddział A

Oddział B

Oddział C


Zarz dzanie strategiczne

Internacjonalizacja

Charakterystyka organizacji typu

struktura globalna

Struktury globalne tworzą duże organizacje, których obroty zagraniczne i krajowe są porównywalne. Podejście to stosują firmy, których rynek macierzysty jest względnie mały. Kryterium podziału może mieć charakter zarówno produktowy jak i strefowy.


Zarz dzanie strategiczne

Internacjonalizacja

Struktura globalna

Dyrekcja

generalna

Oddział A

Oddział B

Oddział C


Zarz dzanie strategiczne

Internacjonalizacja

Struktura globalna – kryterium strefowe

Dyrekcja

generalna

Oddział

produktu A

Oddział

produktu B

Filia A

Filia B

Kierownik

produktu A

Kierownik

produktu B


Zarz dzanie strategiczne

Internacjonalizacja

Struktura globalna - kryterium produktowe

Dyrekcja

generalna

Dyrekcja

międzynarodowa

Oddział

produktu A

Oddział

produktu B

Reprezentant

na kraj A

Reprezentant

na kraj B

Filia A

Filia B


Zarz dzanie strategiczne

Internacjonalizacja

Tabela porównawcza struktur


Zarz dzanie strategiczne

Struktury projektowe

Projekty

Zadaniem grup projektowych jest rozwiązywanie problemów biznesowych, które mają niepowtarzalny charakter. Ich istnienie jest związane z czasem realizacji danego projektu.


Zarz dzanie strategiczne

Struktury projektowe

Cechy projektu

Realizowane zadanie ma charakter niepowtarzalny zarówno pod względem koncepcji jak i realizacji

Organizacja środków produkcji i procesów stanowi funkcję realizowanego zadania.

Podstawowym czynnikiem determinującym prace zespołu projektowego jest czas.

Zespól projektowy cieszy się autonomią w obrębie danej organizacji.


Zarz dzanie strategiczne

Struktury projektowe

Struktura projektowa

Dyrekcja

generalna

Badania

i rozwój

Kontrola finansowa

Handel

Projekt 1

Projekt 2


Zarz dzanie strategiczne

Struktury projektowe

Struktura projekty - funkcje

Dyrekcja

generalna

Kontrola finansowa

Handel

Badania

i rozwój

Park

maszynowy

Projekt 1

Projekt 2


Zarz dzanie strategiczne

Struktury projektowe

Struktura macierzowa projekty - funkcje

Dyrekcja

generalna

Kontrola finansowa

Handel


Zarz dzanie strategiczne

Struktury projektowe

Szef projektu

Podstawową rolą szefa projektu jest koordynowanie pracy zespołu.

Tworzy on koncepcję, organizuje i kontroluje każdy realizowany proces.

Organizuje zaplecze zasobowe projektu.

Odpowiada za komunikacje między projektem a resztą organizacji i otoczeniem.


Zarz dzanie strategiczne

Struktury projektowe

Rzut oka w przeszłość

Zespoły realizują jedną z podstawowych zasad jednego z ojców zarządzania Tomasza Baty a mianowicie zasadę autonomii. Zgodnie z jego doktryną każda jednostka strukturalna w stosunku do swojego partnera zachowała się jak dostawca bądź klient negocjując zasady współpracy. Wytwarzała to w grupach roboczych poczucie jedności i wspólnoty. Wymuszało też kontrolę nakładów.


Zarz dzanie strategiczne

Podsumowanie

 • Współczesne organizacje rozwijając się musza zmieniać swoje struktury na globalne..

 • Struktury globalne reprezentowane są przez wiele wariantów układu dywizjonalnego.

 • Dalsza ewolucja organizacji prowadzi w kierunku struktur projektowych i autonomii jednostek.