VODSTVO AMERIKY - PowerPoint PPT Presentation

vodstvo ameriky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VODSTVO AMERIKY PowerPoint Presentation
Download Presentation
VODSTVO AMERIKY

play fullscreen
1 / 18
VODSTVO AMERIKY
1035 Views
Download Presentation
chuck
Download Presentation

VODSTVO AMERIKY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VODSTVO AMERIKY Do vln Niagary hledí tulák starý, na svou první lásku vzpomíná….

 2. Části světového oceánu: Beringovo moře Beringův průliv Beaufertovo m. Hudsonův záliv Labradorské m. Kalifornský záliv Mexický záliv Sargasové moře Karibské moře Panamský průplav La Plata Magalhãesův průliv Aljašský záliv Drakeův průliv záliv Fundy Jezera: Velké Medvědí j. Velké Otročí j. Winnipežské j. j. Titicaca Velká jezera - Hořejší j. - Huronské j. - Michiganské j. - Erijské j. - j. Ontario F) Maracaibské j. Ameriku omývají 3 oceány:Tichý (Pacifik), Atlantský, Severní ledový

 3. Řeky: Severní Amerika: Mississippi (-Missouri) Mackenzie Yukon Řeka Sv. Vavřince Rio Grande Colorado Jižní Amerika: Amazonka (přítoky: Tapajós, Xingu, Madeira) Paraná a Paraguay Orinoko Vodopády: Severní Amerika: - Niagarské vodopády Jižní Amerika: Angelův vodopád vodopády Iguaçu

 4. ZIMNÍ NIAGARA VODOPÁDY IGUACU ANDĚLSKÝ VODOPÁD

 5. HOŘEJŠÍ JEZERO VELKÉ SOLNÉ JEZERO JEZERO TITICACA

 6. AMAZONAS COLORADO

 7. Mnoho řek je splavných a využívaných k říční plavbě + využití Velkých jezer (atlas str. 30-31, str. 50-51). • Mnohé řeky jsou využívány k výrobě energie (hydroelektrárny) – atlas str. 50-51. • Okrajová moře poskytují nepřeberné bohatství (rybolov, těžba ropy v šelfu, centra turistiky). • Panamský průplav vybudovaný na začátku 20. století urychlil spojení mezi Tichým a Atlantským oceánem (atlas str. 47). • Ekologicky významné jsou mokřady (JA – Amazonie, Pantanal, SA – Everglades).

 8. Ekologická katastrofa v Mexickém zálivu vypukla 20. Dubna 2010, kdy explodovala těžební plošina Deepwater Horizon (společnosti BP). Z vrtu v hloubce 1500 metrů začala prýštit ropa a její proud se podařilo zastavit až v polovině července. Do moře se tak dostalo až 650 milionů litrů suroviny. Ropná havárie byla nejhorší v dějinách Spojených států.

 9. Itaipú je druhá nejvýkonnější vodní elektrárna na světě. Rozkládá se na hranicích Brazílie a Paraguaye na řece Paraná. Pro srovnání její instalovaný výkon je 7x větší než u naší jaderné elektrárny Temelín. Teplé a čisté vody Karibského moře jsou turistickým rájem.

 10. PANAMSKÝ PRŮPLAV délka 81,6 km 1914 průplavem proplouvá první loď

 11. Doplň správné názvy řek v Americe a určí jeho úmoří: • Tato řeka vyhloubila hluboký kaňon – 446 km dlouhý, se šířkou od 500 m do 29 km. Okolí je prohlášeno za NP v USA. Je to řeka: • Řeka, která je největší, nejvodnatější a nejdelší na světě . Její délku změřili čeští hydrologové a zjistili, že má tři zdrojnice. Je to: • Tato nejdelší severoamerická řeka pramení nedaleko hranice USA a Kanady. Je to: • Na hranici mezi Mexikem a USA teče řeka:

 12. Doplň správné názvy řek v Americe a určí jeho úmoří: COLORADO • Tato řeka vyhloubila hluboký kaňon – 446 km dlouhý, se šířkou od 500 m do 29 km. Okolí je prohlášeno za NP v USA. Je to řeka: • Řeka, která je největší, nejvodnatější a nejdelší na světě . Její délku změřili čeští hydrologové a zjistili, že má tři zdrojnice. Je to: • Tato nejdelší severoamerická řeka pramení nedaleko hranice USA a Kanady. Je to: • Na hranici mezi Mexikem a USA teče řeka: TICHÝ O. AMAZONKA ATLANTSKÝ MISSISSIPPI ATLANTSKÝ RIO GRANDE ATLANTSKÝ

 13. Do textu se vloudilo několik chyb. Najdi a podtrhni je, poté je správně napiš do připraveného rámečku: Severní Amerika má velké množství jezer. Většina je ledovcového původu. Největší je jezero Dolejší, které patří do soustavy Malých kanadských jezer. Tato jezera se rozkládají na hranicích Mexika a USA. Mezi Erijským jezerem a jezerem Ontario leží známé Viktoriiny vodopády.

 14. Do textu se vloudilo několik chyb. Najdi a podtrhni je, poté je správně napiš do připraveného rámečku: HOŘEJŠÍ VELKÝCH KANADY NIAGARSKÉ Severní Amerika má velké množství jezer. Většina je ledovcového původu. Největší je jezero Dolejší, které patří do soustavy Malých kanadských jezer. Tato jezera se rozkládají na hranicích Mexika a USA. Mezi Erijským jezerem a jezerem Ontario leží známé Viktoriiny vodopády.

 15. Křížovka - zadání 1.Řeka protékající New Yorkem. 2. Záliv s vysokým rozdílem výšky hladiny přílivu a odlivu. 3. Bolívijské vysokohorské jezero. 4. Jezero na Floridě. 5. Lagunou hrazené jezero ve Venezuele. 6. Průliv mezi Amerikou a Antarktidou. 7. Nádrž, přes niž vede Panamský průplav. 8. Záliv, do nějž ústí řeka Paraná 9. Nejdelší a nejvodnatější řeka světa. 10. Průliv mezi pol. Yucatán a ostrovem Kuba. 11. Nejznámější severoamerické vodopády.

 16. Křížovka - řešení • Co je to Supervulkán • Čím světu hrozí Yellowstone? • Filmová fikce: Obří vulkán vybuchl • Video on YouTube