d jiny esk ch zem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ. POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI. d ědičný královský titul získal: kdo a kdy? u staly boje o moc SŘŘ problémy x čeští králové toho využili a získali velkou moc V českých zemích velké naleziště stříbra : kde? Václav I. – syn koho? – expanze na jih.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ' - chloe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
d jiny esk ch zem

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ

POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI

slide2

dědičný královský titul získal: kdo a kdy?

 • ustaly boje o moc
 • SŘŘ problémy x čeští králové toho využili a získali velkou moc
 • V českých zemích velké naleziště stříbra: kde?
 • Václav I. – syn koho? – expanze na jih
p emysl otakar ii 1253 1278
Přemysl Otakar II. (1253-1278)
 • = král železný a zlatý
 • nejmocnější evropský panovník13. století
 • zahraniční výboje
 • připojil:jaké území?
 • založil město Královec
 • chtěl se stát králem SŘŘ – němečtí kurfiřti zvolili raději v roce 1273Rudolfa Habsburského
slide4

Přemysl jeho volbu neuznal a mezi oběma vypuklo nepřátelství

 • Rudolf měl na své straně český šlechtický rod Vítkovců– donutila Přemysla, aby se vzdal všech území, které za války získal
 • jeho syn Václavzasnouben s Rudolfovou dcerou Jitkou
 • Přemysl se s tím nesmířil – 26. 8. 1278 se odehrála bitva na Moravském poli – Přemysl Otakar II. zde padl
dom c kol
Domácí úkol
 • Při jaké příležitosti založil Přemysl Otakar II. Královec?
 • Proč kurfiřti nezvolili Přemysla za krále SŘŘ?
 • Jaké území zůstalo Přemyslovi po sporu s Rudolfem?
v clav ii
Václav II.
 • Václav II. měl v době smrti svého otce 7 let – zastupoval ho jeho strýc Ota Braniborský – drancoval české země
 • Václav II. vězněn na Bezdězu, pak ho odvezl z Čech a trápil ho hlady
 • Václav II. se do Čech vrátil roku 1283 – měl dobré rádce
 • velké zásoby stříbra v KH – začal razit nové mince: jaké?kdy?
slide7

založen Zbraslavský klášter

 • v Polsku vymřel roku 1300 rod Piastovců – Václav si vzal za ženu polskou dědičku Elišku Rejčku a stal se tak i polským králem
 • 1301 – vymírají Arpádovci v Uhrách – Václav II. získal uherskou korunu pro svého syna
 • Václav II. zemřel roku 1305
dom c kol1
Domácí úkol
 • Proč Ota Braniborský drancoval české země?
 • Ovlivnilo Václava II., nějakým negativním způsobem to, jak s ním bylo špatně zacházeno?
 • Proč byly pražské groše hodnotným platidlem v celé Evropě?
v clav iii 1305 1306
Václav III.(1305 – 1306)
 • Václav III. zdědil 3 královské koruny x nemohl uhájit všechny
 • českou měl jedinou jistou, tak se vypravil na válečné tažení do Polska
 • cestou se zastavil v Olomouci, kde byl 4. 8. 1306zavražděn
 • neměl dědice = vymření Přemyslovců po meči
slide11

v Čechách byli tři ženy, jejichž budoucí manžel by se mohl stát českým králem

 • královna-vdova = Eliška Rejčka
 • 2 dcery Václava II. = Anna a Eliška
 • Eliška Rejčka si vzala: kdo?
 • ten brzy zemřel x českým králem se stal manžel Anny: kdo? = neschopný
 • Jindřich sesazen x novým králem se stal roku 1310: kdo? – vzal si Elišku Přemyslovnu
 • Jan – syn římského krále a císaře Jindřicha VII. Lucemburského
jan lucembursk
Jan Lucemburský
 • vychováván na francouzském dvoře = panovník má mít svrchovanou moc x česká šlechta chtěla podíl na vládě
 • nešťastné manželství s Eliškou
 • Jan ztratil o Čechy zájem, zdržoval se v cizině a vládu v Čechách přenechal mocným šlechticům
 • vedl mnoho válek a účastnil se mnoha turnajů
slide13

do Čech pouze pro peníze

 • přezdíván jako: co?
 • historikové ho nazývají spíše jako „král diplomat“
 • značně rozšířil hranice Českého království
 • Jan chtěl získat korunu SŘŘ – 1346 ji získal pro svého syna Karla
 • srpen 1346 padl Jan Lucemburský v bitvě u Kresčaku
dom c kol2
Domácí úkol
 • Proč se Janovi říkalo „král diplomat“?
 • O jaké území Jan rozšířil České království?
 • K čemu vedla Janova dlouholetá nepřítomnost v Čechách?
 • Bitva u Kresčaku byla první velkou bitvou jaké války?
 • Jakou chorobou trpěl Jan Lucemburský?
karel iv
Karel IV.
 • původní jméno: jaké?
 • na francouzském dvoře přijal jméno Karel
 • velmi vzdělaný – učil se: co?
 • 1334 se ujal vlády na Moravě jako markrabě moravský
 • 1344 povýšil pražské biskupství na arcibiskupství – prvním arcibiskupem: kdo?
 • 1346 – králem SŘŘ a brzy na to i králem českým
slide16

svatováclavská koruna

 • nechal vybudovat: co?
 • 1348 – založena Karlova univerzita
 • Karel IV. rozšiřoval území pomocí diplomacie a sňatků
 • vzniklo velké soustátí – země Koruny české, kde patřily tyto země: jaké?
 • 1355 korunován v Římě římským císařem
 • 1378 – Karel IV. zemřel
 • přezdíván jako: kdo?
dom c kol3
Domácí úkol
 • Co znamenalo povýšení pražského biskupství na arcibiskupství?
 • Proč se nová korunovační koruna nazývala svatováclavská?
 • Kde je koruna uložena?
 • Kde nechal ukrýt korunovační klenoty Karel IV.?
 • Jak se jmenovaly manželky Karla IV.?
v clav iv
Václav IV.
 • syn Karla IV.
 • jako dvouletý již českým králem, jako patnáctiletý králem Svaté říše římské
 • nechuť k vladařským povinnostem
 • začal vládnout v době morové epidemie a navíc zásoby stříbra byly vyčerpány
 • spor s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna = spor odnesl Jan z Pomuku
slide19
vysoká šlechta (panstvo) nespokojena s vládou Václava IV. – dvakrát ho zajalo>< Václav IV. se proto raději opíral o nižší šlechtu
 • roku 1400 byl Václav sesazen z říšského trůnu