Download
t ma vyjmenovan slova po s vytvo ila mgr alena zich kov vy 32 inovace 8 465 datum 20 2 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anotace: Prezentace může sloužit jak k výkladu, procvičování, tak k opakování . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anotace: Prezentace může sloužit jak k výkladu, procvičování, tak k opakování .

Anotace: Prezentace může sloužit jak k výkladu, procvičování, tak k opakování .

125 Views Download Presentation
Download Presentation

Anotace: Prezentace může sloužit jak k výkladu, procvičování, tak k opakování .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TÉMA:VYJMENOVANÁ SLOVA PO SVytvořila: Mgr. Alena ZicháčkováVY_32_Inovace/8_465Datum: 20. 2. 2012

  2. Anotace:Prezentace může sloužit jak k výkladu, procvičování, tak k opakování. Jazyk: Český jazykOčekávaný výstup : Vyvození vyjmenovaných slov po S, význam slov, použití ve větách. Speciální vzdělávací potřeby:Žádné.Klíčová slova: Vyjmenovaná slova po S. Druh učebního materiálu: DUM - prezentace doplněná výkladem.Cílová skupina: Žák.Typická věková skupina:8 – 9 let (3.ročník)

  3. sytý syn sýr syrový sysel usychat sychravý sýkora syčet sypat sýček

  4. s

  5. SEŘAĎ VYJMENOVANÁ SLOVA PO S. usychat sytý ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- sypat syčet sýček syrový sychravý sýkora syn sysel sýr

  6. ZAPAMATUJTE SI: Ukroj mi kus --------------------- . síra sýra V laboratoři se používá --------------- . nerost potravina V --------------------- najdeš sílu. Přehodil balón přes --------------------- . Jsem úplně -------------------- . Houpe se v --------------------- . sytý síti ----------------------- hladovému nevěří. sítˇ plný

  7. ZAPAMATUJTE SI: Pavel únavou ---------------------- . u syna usíná Mám radost ze ------------------- . spí syn Chutná mi --------------------------- koláč. Z laboratoře je cítit -------------------------- zápach. sýrový sírový ze síry sýr

  8. UTVOŘ VĚTY SE SLOVY: sýrový ------------------------------------------------------------------------------ syrový ------------------------------------------------------------------------------- sírový -------------------------------------------------------------------------------- sychravý ---------------------------------------------------------------------------------

  9. ZDROJE: OBRÁZKY: ClipArt – MS PowerPoint